enczsksiplhudeitsvhrespt
Jste zde Projekt ERHT / Evropská cesta

Německá cesta

Králové, knížata a vyšší šlechta byli hnací silou divadelního života v Německu 17. až 19. století. Nechte se zavést do jejich divadel a poznejte, co se v nich skrývá.

Naše cesta začíná na ostrově Rujána. Na tomto idylickém ostrově vystavěl markýz Malte z Putbusu své vysněné město a v roce 1821 zde postavil i divadlo. Pevninské území Německa bylo v té době rozděleno mezi dvě knížata z Mecklenburgu. První nechal vystavět nové divadlo ve svém sídelním městě Schwerinu v roce 1886, druhý slavnostně otevřel své letní divadlo v Neubrandenburgu již v roce 1794. Zářným příkladem se stal pruský král Fridrich Velký, který nechal zbudovat dokonce divadel pět, mezi nimi také  soukromé divadlo v Novém Paláci Sanssouci v Postupimi (1769), které je dodnes k vidění.

Cestou na jih vstupujeme do světa J. W. Goetha. Poblíž města Halle, kde se narodil např. G. F. Handel, najdeme slavné lázně Goethestadt Bad Lauchstaedt a v nich Goethe Theatre, které nechal slavný básník vystavět v roce 1802. Po malé prohlídce Výmarska přijíždíme do soukromého divadla rodiny Steinových (1800) na zámku Kochberg. Můžeme také navštívit divadlo Ekhof (1681/1775) ve městě Gotha, které bylo v 18. století centrem německého divadelnictví.

V 19. století tuto funkci převzal Meiningen. Kníže Jiří II., často nazýván Kníže divadel, vytvořil divadelní styl, který se ujal po celé Evropě. Tento styl je charakteristický mohutnými jevištními dekoracemi, které se dochovaly a jsou k vidění v místním divadelním muzeu.

Nedaleko odsud, v blízkém Bayreuthu, chtěla jedna ze sester Fridricha Velikého, Vilemína Pruská posílit pozici královského dvora a nechala vybudovat „nejúchvatnější divadlo severně od Alp“. Tak vznikla Opera Margravial (Markraběcí operní dům), která je dnes na seznamu světového dědictví Unesco. Slavnostně byla otevřena v r. 1748 u příležitosti svatby její dcery s knížetem z Wurttembergu. Ten pokračoval v tradici a vystavěl několik dalších divadel, ze kterých se dochovalo pouze zámecké divadlo v Ludwigsburgu (1758). Jeho soused, kurfiřt Carl Theodor z Palatinate, vystavěl rokokové divadlo ve svém letním sídle v Schwetzingen v roce 1752.

Prince Wilheim z Hesse-Kassel přemýšlel komerčně: v roce 1781 si objednal stavbu “Domu Komedie” jako záminku pro nalákání hostů k návštěvě nových lázní Wilhelmsbadu. Arcibiskup Klemenc Wenzeslaus měl podobný nápad ale kvůli nedostatku financí musel nakonec přenechat stavbu i provoz Městského divadla v Koblenzi (1787) radnímu F. J.  Schmitzovi. Naše výprava za historickými divadly Německa končí - nebo začíná -  na jednom z nejstarších zemských divadel v Německu.

 

 

Německá cesta obsahuje:

Projekt Evropská cesta

Divadlo je více než 2500 let jedním ze základních kamenů evropské kultury. V budovách, které pro divadlo vznikly, se zrcadlí naše historie. Najdeme je všude v Evropě a společně tvoří mimořádnou část našeho společného evropského dědictví.

První část Cesty evropskými historickými divadly byla otevřena už v roce 2007 a cestovatelé i milovníci divadla si ji velmi oblíbili. Evropská Unie se proto rozhodla podpořit v letech 2012–2017 rozšíření projektu na celou Evropu. K jeho realizaci spojilo síly šestnáct partnerů z dvanácti zemí, kteří si vytyčili následující cíle:

  • na základě rozsáhlého výzkumu představit vůbec první online databázi všech dosud existujících historických divadel;
  • vybrat 120 nejzajímavějších a nejlépe zachovaných divadelních budov a spojit je na souvislé kulturní turistické cestě napříč Evropou;
  • vytvořit putovní výstavu, která toto kulturní dědictví představí v kontextu evropských dějin.

Dvakrát ročně budeme otvírat novou část Evropské cesty, dokud nebude v roce 2016 kompletní. Databáze se rozrůstá postupně a měla by být dokončena v roce 2016, zatímco putovní výstava bude k vidění již od roku 2015. Důležitou součástí projektu je také vzájemné setkávání expertů a každoroční mezinárodní konference.

Víc informací: www.evropskacesta.info

Cesta evropskými historickými divadly se každý rok rozrůstá. Vyzkoušejte si například Severskou cestu, která vás zavede do jedinečných historických divadel ve Švédsku, Norsku a Dánsku. Jeďte na prázdniny na jih a navštivte nejstarší divadla v Evropě a výjimečná soukromá divadla na Italské cestě. Prohlédněte si divadla hlavně z 18. století na Německé cestě. Užijte si historická divadla v Belgii, Nizozemí a Velké Británii na Lamanšské cestě.

A už teď se můžete těšit na další části cesty, které budeme otvírat v průběhu projektu: Jadranskou a Francouzskou (2014), Baltskou a Iberskou (2015), Alpskou a Černomořskou (2016). 

 

Podrobnosti o jednotlivých částech Evropské cesty: