enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

UFFO

Luděk Štefek, Radek Vopalecký

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)2010 | otevření

lidé

Luděk Štefek |hlavní architekt
Radek Vopalecký |hlavní architekt
(zobrazit)Miroslav Melena |architekt
Od roku 2003 vedl architektonický ateliér na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Podle jeho projektů bylo postaveno nebo rekonstruováno dvacet divadel a víceúčelových zařízení. Absolvoval katedru scénického výtvarnictví (1963) u profesora Františka Tröstera na Akademii múzických umění v Praze. Tam také později působil jako pedagog a v roce 1996 se habilitoval. Později působil jako pedagog na JAMU v Brně. Jako scénograf začínal v Divadle P. Bezruče v Ostravě. Od roku 1968 pracoval v Naivním divadle v Liberci. Byl stálým spolupracovníkem Studia Ypsilon jako scénograf. Od r. 1980 pobýval pracovně v Jugoslávii, kde projektoval rekonstrukci Loutkového divadla v Zadaru. Byl pracovně zaměřen na problematiku divadelního prostoru, projekce a realizace konstrukcí membránových střech nad letními amfiteátry a scénami (se statikem J. Zemanem), muzejní expozice a jiné. Jeho architektonické práce zahrnují ideový projekt společenského sálu Paláce kultury v Praze, realizace zastřešení amfiteátru Bažantice pro Děčínskou Kotvu nebo letního divadla v Liberci. Uskutečnil rekonstrukci Mestneho domu v Lublani na loutkové divadlo, stavbu víceúčelového divadla v Zadaru. Pro loutková divadla v Zadaru a Záhřebu pracoval i jako režisér. Vybudoval expozici kulturního a historického vývoje ve světě pro muzeum v Hanoji (1990). Vypracoval návrh na expozici regionálního muzea Krymu v Simferopolu, Realizoval rekonstrukci divadla E. F. Buriana, rekonstrukci Městského divadla v Brně a divadla na Fidlovačce a Horáckého divadla v Jihlavě. Přestavěl společenský sál v Kongresovém centru Praha (Paláci kultury). Společně s ing. arch. P. Valentou a ing. arch. P. Novákem rekonstruoval nejstarší divadelní budovu v zemi "Redutu" jako komorní scénu Národního divadla v Brně. Byl laureátem mezinárodního trienále v Novém Sadu (1972), získal cenu města Děčína (1976), ceny SČDU (1980,1988, 1989) a stříbrnou medaili za českou expozici na Pražském Quadrienále.Více divadel

historie

UFFO - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

 

Společenské centrum Uffo vzniklo v roce 2010 a během své existence se zařadilo mezi respektované kulturní instituce v České republice. Je pořadatelem širokého spektra kulturních akcí, především v oblasti činoherního, hudebního, pohybového a alternativního divadla, současného výtvarného umění, nového cirkusu a hudby. Umělecké projekty nejen nakupuje, ale samo pomáhá vytvářet, ať už formou divadelních rezidenčních pobytů či výtvarných nebo tanečních site specific aktivit. Ve všech těchto směrech se snaží o progresivní dramaturgii, o propojování města Trutnova a jeho okolí s ostatními českými regiony a zahraničím. Veřejných prostředků se snaží využívat k rozšiřování obzoru svých návštěvníků, čímž přispívá ke zkvalitnění jejich života i klimatu ve společnosti.

Galerie Uffo je součástí Společenského centra Uffo. Jedná se o unikátní moderní transparentní galerijní prostor, jehož nespornou výhodou je i fakt, že díla v něm vystavená si prohlíží kromě denních návštěvníků galerie i tisíce lidí při divadelních, koncertních či společenských akcích Uffa. V souladu s celkovým dramaturgickým zaměřením centra se galerie věnuje prezentaci českého současného výtvarného umění, a to na jedné straně již etablovaných tvůrců (Suška, Lamr, M. Rittstein, …) a na straně druhé i zástupců nastupující generace (Gemrot, Bažantová, Wagner, …). Důraz je rovněž kladen na doprovodné programy, které mají za cíl oslovit především mladé publikum.

Cirk-UFF je mezinárodní novocirkusový festival založený v roce 2011. Je nejrozsáhlejší přehlídkou českých projektů v této oblasti u nás, a zároveň českému publiku představuje nejzajímavější zahraniční projekty, které udávají směr nového cirkusu ve světě. Je realizován v jednom z nějmodernějších, a pro obdobné divadelní aktivity nejvhodnějších prostorů v Česku - v polyfunkčním centru Uffo, v trutnovských ulicích a v šapitó. Mezi jeho hlavní cíle patří podpora nového cirkusu v České republice a obohacení a zkvalitnění života občanů města Trutnova a přilehlého širokého regionu východních a severních Čech prostřednictvím vysoce umělecky hodnotného, a při tom divácky atraktivního žánru.

 V roce 2011 získalo Uffo titul Stavba roku 2011, Stavba roku 2011 Královéhradeckého kraje a TOP INVEST 2011.

 

 

Text laskavě poskytnut divadlem

 

"Bezmála půlmiliardový kulturní projekt, Centrum Uffo v Trutnově, byl zhruba stoosmdesáti milióny korun dotován z fondů Evropské unie. Přestože se Melena otevření centra nedožil, stačil vypracovat koncepci vnitřních uspořádání sálových prostor: ve­dle klasické kukátkové scény s kapacitou 360 míst se nabízí „amfiteátr", koncertní, plesový a konferenční sál. Maximální kapacita sálu při pořádání „pop kon­certu" je více než 700 stojících osob. Melena vložil do projektu jím mnohokrát vytvořený systém poly- funkčnosti a variability divadelního sálu, což kladně hodnotil ředitel nového centra Libor Kasík.

„Máme k dispozici skutečně výjimečný a inspirující prostor pro pořádání divadelních představení, kon­certů, různých společenských akcí. Dramaturgie sa­mozřejmě musí být tomuto prostoru adekvátní. Naší snahou je zprostředkovat lidem zážitek - tak, aby programová nabídka byla nápaditá, pestrá, kreativ­ní, otevřená, ale i překvapující. Tedy zážitková“." ¨

In: ZDEŇKOVÁ, Marie a Josef VOMÁČKA. Miroslav Melena: scénograf a architekt. 1. vyd. V Praze: Institut umění - Divadelní ústav, 2011, 239 s. ISBN 978-807-0082-553.  Str. 178

 

Tágy: Postmoderní architektura, současnost

 

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

osmplussedm=