enczsksiplhudeitsvhrespt
Navigation: Theater datenbank / Landkarte

Burgtheater

alias K. K. Hof- und Nationaltheater (1888–1918),Theater nächst der Burg (1741–1888),Burgtheater / Hofburgtheater

Gründungsdatum: beliebig