enczsksiplhudeitsvhrespt
/ enMain menu 
Navigation:  Theatre Database
EN | CS

House of Culture Mladá Boleslav

František Řezáč

alias Divadýlko na dlani
history of the theatresupplementtechnical dataHistoric equipment

Important events

(detail)1972 | opening

People

František Řezáč |main architect

History

Revoluční odborové hnutí podniku Automobilové závody Mladá Boleslav vyvíjelo v padesátých letech iniciativu v rámci svého ideologického rámce, aby vzniklo ve městě kulturní středisko s dostatečným zázemím pro svou osvětovou a kulturní práci. Kulturní dům a jeho zázemí měly obsluhovat značnou šíři kulturních, propagačních, vzdělávacích a uměleckých aktivit k organizaci dětských kroužků a hudebních těles.  K její realizace se přikročilo v roce 1959, kdy se začalo se stavebními pracemi podle projektu od architekta Františka Řezáče z Krajského projektového ústavu Praha, ateliéru Mladá Boleslav. Kvůli nedostatku financí byl ovšem postup prací v říjnu 1961 zastaven a  byl opět obnoven  až na počátku roku 1967. Podmínečná kolaudace byla vydána v roce 1972, kulturní dům byl slavnostně otevřen na 1. května 1972 v rámci oslav 1. Máje, ale plně zprovozněna byla budova až v roce 1976.  

 

Jedná se o volně stojící patrovou budovu ve stylu socialistického realismu na půdorysu písmene L zasazenou do svažitého terénu.  Vstupní fasáda z Dukelské ulice je rytmizována střídáním prosklených ploch a štíhlými vertikálně probíhajícími betonovými pásy dělící stěnu na dlouhá svislá pole. V jejím v pravém rohu předstupuje hmota vchodu se schodištěm a markýzou z betonu. K frontě této fasády přiléhá hlavní velký sál.  Vedlejší fasáda je členěna pilíři. Broušený obklad fasád je vytvořen z bulharského travertinu. V jižní fasádě se otvírá pod terasou ve svahu suterén, ve kterém se nachází vstup do loutkového divadla. Za ním se rozkládá vestibul s mramorovou dlažbou a se šatnami, jehož prostor dělí hranolové pilíře. Do sálu se vstupuje skrze dřevěné dvoukřídlé dveře s kováním za úzkou chodbou.  Ten disponuje vedle nezbytného zázemí sálem s kapacitou 180 míst. Visuálně signifikantním znakem sálu je rozsáhlé vpadlé pole s osvětlením ve středu stropu.  Dojem útulnosti je zesílen dřevěným obkladem jak sálu, tak pódia.  

 

 

 

Prameny a literatura:

 

MOC, Miloslav, ed. 25 let činnosti kulturního zařízení ROH AZNP [Automobilové závody, n.p.], Mladá Boleslav: Dům kultury ROH AZNP. Mladá Boleslav: [s.n.], 1976. [45] s.

 

Kulturní dům. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2018-10-08]. Identifikátor záznamu 1999990208. Dostupné online.

 

 

Additional information

No information has yet been entered

Add information

Name: The name will be published

Email: The email will not be published

Information: Please enter information about this theatre, at least 10 characters

fourminusone=