enczsksiplhudeitsvhrespt
Navegación Base de datos

Alexandre-Évariste Fragonard

Fecha de nacimiento: 26.10.1780
fecha de fallecimiento: 10.11.1850
Profesión principal: pintor
Enlaces: Wikipedia (n/a)


found 1 theatre(s)


EN

Francia  |  Paris  |  mostrar en el mapa