enczsksiplhudeitsvhrespt
Navegación Base de datos / Mapa

Highland Theatre

alias Regional District Theatre Jihlava - Horácké Theatre (1952- 1958),Regional District Theatre Jihlava (1950-1952)

Fecha de la fundación: irrelevant