enczsksiplhudeitsvhrespt
Navegación Base de datos / Mapa

City Theatre Kolín

alias City Theatre Kolín (1962- 1969),City and Regional Theatre in Kolín (1948 - 1958),Regional Theatre Kolín (1958 - 1993)

Fecha de la fundación: irrelevant