enczsksiplhudeitsvhrespt
Navegación Base de datos / Mapa

Aleksander Węgierko Drama Theatre

alias Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki (Aleksander Węgierko Dramatyczny Theatre, 1964-2007),Teatr Miejski (Municipal Theatre, 1945-1949),Teatr Miejski – Dom Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Municipal Theatre - Józef Piłsudski People's House, - 1938-1939,Teatr Dramatyczny im. Józefa Piłsudskiego (Józef Piłsudski Dramatyczny Theatre, 2007)

Fecha de la fundación: irrelevant