enczsksiplhudeitsvhrespt
/ plgłówne menu
jesteś tutaj Theatre database
EN | PL

Nowy Teatr

historia teatrugaleriadane techniczneoryginalne wyposażenie

ważne wydarzenia

(więcej)7.4.2009 | w konkursie architektonicznym zwyciężyła pracownia KKM Kozień Architekci

osoby

(więcej)KKM Kozień Architekci |Architekt
Biuro architektonicze, które zwyciężyło w konkursie na koncepcję architektoniczną siedziby Nowego Teatru i Teatru Muzycznego Capitol.więcej

(więcej)Krzysztof Warlikowski |
Reżyser teatralny. Dyplom reżyserski zdobył na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, gdzie studiował w latach 1989–1993.więcej

(więcej)Małgorzata Szczęśniak |
Scenografka. W 1972 roku ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Później studiowała na Wydziale Filozofii i Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.więcej

historia

7 kwietnia 2009 roku rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję modernizacji, adaptacji i budowy wielofunkcyjnego centrum kulturalnego w Warszawie pod nazwą Nowy Teatr wraz z zagospodarowaniem terenu dotychczasowej bazy warszawskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Konkurs ogłoszony 16 września 2008 roku miał charakter międzynarodowy i składał się z dwóch etapów. W I etapie startujący mieli za zadanie opracować planszę z pomysłem na zagospodarowanie działki i koncepcję architektoniczną dawnej zajezdni samochodowej. II etap wymagał przygotowania sześciu plansz i makiety prezentujących szczegółową koncepcję architektoniczną ze szczególnym uwzględnieniem wnętrza teatru. Jury spośród zgłoszonych 150 prac dopuściło do drugiego etapu 10 projektów. Nadesłane prace oceniali: Bohdan Paczkowski (architekt), Jacek Lenart (architekt), Paweł Detko (architekt), Jerzy Gurawski (architekt, scenograf), Stefan Jackowski (matematyk), Marek Kraszewski (dyrektor Biura Kultury m. st. Warszawy), Anda Rottenberg (historyk sztuki), Małgorzata Szczęśniak (scenograf), Hubert Trammer (sędzia referent, architekt), Krzysztof Warlikowski (reżyser, dyrektor artystyczny Nowego Teatru). Konkurs wygrała pracownia KKM Kozień Architekci z Krakowa, której projekt ma być zrealizowany do końca 2013 roku.

Nowy Teatr, jako instytucja, powstał w wyniku podziału dawnego Teatru Nowego z siedzibą przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Budynek przy Puławskiej został zwrócony właścicielom (którzy urządzili w nim supermarket) a Rada Miasta Stołecznego Warszawy zaakceptowała podział dawnej instytucji na dwa odrębne podmioty - Teatr Praga (działający w Fabryce Trzciny przy ul. Otwockiej 14) i Nowy Teatr.

Od początku było wiadomo, że siedziba Nowego Teatru będzie realizacją niezwykłą. Przede wszystkim ze względu na postać dyrektora artystycznego, reżysera Krzysztofa Warlikowskiego, oraz autorski charakter powstającego teatru. W ostatnich przedsięwzięciach, jeszcze pod szyldem Teatru Rozmaitości, Warlikowski zrezygnował ze sceny w kamienicy przy Marszałkowskiej 8 i Anioły w Ameryce prezentował w pofabrycznych halach. (A)pollonia, pierwsze przedstawienie Nowego Teatru również grane było w przestrzeniach postindustrialnych. Powrót do tradycyjnej sali nie był już chyba możliwy. Tym bardziej, że Warlikowski w wywiadach prasowych nieustannie podkreślał rozmach nowego przedsięwzięcia: „Realizujemy wielki projekt, coś na miarę paryskiego Centrum Pompidou" - mówił.

I rzeczywiście regulamin stwierdzał, że „przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji modernizacji, adaptacji i budowy wielofunkcyjnego centrum kulturalnego Teatru Nowego wraz z zagospodarowaniem terenu obiektu". Chodziło więc nie tylko o sam teatr, ale o nowoczesny interdyscyplinarny ośrodek kultury, gdzie prócz sali teatralnej będzie studio nagrań, sala projekcyjna, czytelnia i wideoteka, ogród na dachu i park. Intencją Warlikowskiego było stworzenie miejsca, które byłoby integralnie zespolone z tkanką miejską, nie zaś wydzieloną strefą kultury. Stąd porównania do paryskiego Beaubourgu. „Beaubourg - mówił Warlikowski -wydawał mi się miejscem stworzonym dla wszystkich cudzoziemców, rozbitków życiowych, którzy jednak byli częścią tego miasta. Tam można było czytać, słuchać, oglądać, ogrzać się - mieć poczucie, że nawet jeśli nie masz pieniędzy, to możesz wszystko".

Oprócz Beaubourgu inspiracją była z pewnością siedziba berlińskiego Radialsystem V, gdzie ekipa Nowego była ze studyjną wizytą. Dawna stacja pomp stojąca nad brzegiem Szprewy przy Holzmarktstrasse nieopodal berlińskiego Ostbahnhof jest wielofunkcyjnym obiektem, w którym mieści się zarówno teatr tańca prowadzony przez Sashę Waltz, jak i centrum konferencyjno-koncertowe z przestrzenią do komercyjnego wykorzystania. Nie bez znaczenia w projekcie Radialsystem V było to, że dla potrzeb teatru przystosowywano przemysłowy budynek historyczny.

Na terenie bazy MPO w Warszawie znajduje się hala warsztatowa z 1927 roku, w 2008 wpisana do rejestru zabytków. Tam ma się właśnie mieścić sala widowiskowa na 450 osób. „Dzięki dużej powierzchni oraz wyjątkowej konstrukcji - piszą na stronie internetowej teatru twórcy -możliwa będzie każdorazowa aranżacja sceny i widowni do potrzeb danego spektaklu czy akcji artystycznej. Jedynym stałym elementem pozostanie krata oświetleniowa górująca nad całością, mobilna, dysponująca stałym zestawem reflektorów, z możliwością instalacji nowych. Dzięki otwartej, mobilnej przestrzeni aranżowanej z modułów podłogowych i ściennych hala będzie przypominała raczej studio filmowe niż klasycznie rozumianą, ograniczoną nadanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i architektonicznymi, salę teatralną." Przy takich założeniach widownia może być ustawiana w dowolnym miejscu, scena może mieć dowolną powierzchnię i znajdować się na różnej wysokości; hala może też - oprócz przedstawień teatralnych - mieścić wystawy, być miejscem, gdzie odbywają się koncerty - czyli spełniać podstawową określoną przez Warlikowskiego funkcję szeroko rozumianego centrum kulturalnego.

Nowe miejsce daje nie tylko ogromne możliwości techniczne. Nie mniejsze znaczenie dla jego twórców ma jego historia. Podobnie jak w przypadku innych obiektów poprzemysłowych adaptowanych dla potrzeb teatru (jak choćby budynki postoczniowe w Gdańsku) miejsca historyczne mają -jak twierdzą twórcy - potencjał artystyczny. Warlikowski też widzi w tym duże możliwości, „możliwość sali, która była kiedyś garażem, która jest zabytkiem z lat 20. XX wieku i która nosi w sobie jakąś przeszłość, nie będąc przeznaczona dla sztuki. Chodzi o salę niewyglądającą jak Teatr Narodowy, który swoimi zdobieniami stara się ciągle udowodnić salonowe źródła". Poza tym - piszą twórcy - „poindustrialne budynki pochodzące z XIX wieku przywołują modernistyczne ideały masowej produkcji, na których zbudowany jest kapitalizm i jego późniejsze odmiany". Tak więc garażowa przeszłość, (bliska chyba swoją drogą twórcy, który w realizowanych przez siebie przedstawieniach wykorzystuje również muzykę garażowych zespołów) ma dla Warlikowskiego znów antyelitarną, demokratyzującą wymowę. I takie ma być to miejsce.

 

Literatura:

 1. Bardadyn B., Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego [w:] „Dziennik. Polska Europa Świat” nr 230, 01.10.2008.
 2. Bartoszewicz D., Nowy adres świata: teatr w MPO [w:] „Gazeta Wyborcza – Stołeczna” nr 83, 08.04.2009.
 3. Bartoszewicz D., Teatr zamiast śmieciarek [w:] „Gazeta Wyborcza – Stołeczna” nr 6, 08.01.2009.
 4. Bator B., Przy Madalińskiego powstanie teatr [w:] „Dziennik”, 09.07.2008
 5. Bobrowicz A., Powstają wizje wnętrz teatru Warlikowskiego [w:] „Polska” nr 269, 18.11.2008.
 6. Dębowska A.S., Bliżej siedziby teatru Warlikowskiego [w:] „Gazeta Wyborcza – Stołeczna” nr 294, 17.12.2008.
 7. Dębowska A.S., Prezydent na polu kultury [w:] „Gazeta Wyborcza-Stołeczna” nr 262, 08.11.2008.
 8. Klauziński M., Warlikowski otwiera teatr [w:] „Polska” nr 107, 08.05.2008.
 9. Kraj I., Nowy Teatr  spod pagórka [w:] „Życie Warszawy” nr 83, 08.04.2009.
 10. Kraj I., Pierwszy miejski teatr od 19 lat [w:] „Życie Warszawy” nr 262, 08.11.2008.
 11. MAJ, Teatr lewitujący [w:] „Trybuna” nr 83, 08.04.2009.
 12. Olechno P., Do teatru po zielonym dywanie [w:] „Polska. Metropolia Warszawska” nr 83, 08.04.2009.
 13. Witczyński M., Nowy będzie miał siedzibę [w:] „Dziennik. Polska Europa Świat” nr 83, 08.04.2009.
 14. Wyżyńska D., Jak reżyser Krzysztof Warlikowski otrzymał „zapewnienie”, [w:] „Gazeta Wyborcza – Stołeczna” nr 82, 06.04.2007.

 

 

autor: Piotr Morawski

informacje dodatkowe

nie wprowadzono żadnych informacji

Dodaj informacje

nazwa będzie opublikowana

Email nie zostanie opublikowany

Informacja: Informacja o teatrze musi zawierać minium 10 znaków.

fourplusseven=