enczsksiplhudeitsvhrespt
navigácia: databáza divadiel

Anton Rokošný

dátum narodenia: 11.10.1925
dátum úmrtia: 7.3.1980
hlavná profesia: architekt

Rokošný, Anton - slovenský architekt, vysokoškolský učiteľ.

Vyštudoval Štátnu priemyselnú školu stavebnú v Prešove a Fakultu architekúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.  

Spoluautor viacerých významných realizácií, početných súťažných návrhov a štúdií.

V roku 1959 sa zúčastnil súťaže na Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, ktorú vyhral. Realizácie divadla sa však nedožil, projektových prác sa ujali architekti F. Jesenko, L. Domen a F. Zbuško.

V roku 1976 sa zúčastnil súťaže na ďalšie divadlo - novostavbu Divadla Andreja Bagara v Nitre, ktorú opäť vyhral. Jej realizácie sa však  rovnako ako v prípade divadla v Prešove nedožil. Po jeho smrti bol projekt zadaný trojici architektov Jurajovi Hlavicovi, Máriusovi Žitňanskému a Štefánii Rosincovej.


found 1 theatre(s)


EN | SK

Slovensko  |  Nitra  |  Ukáž na mape

scény: Main stage