enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu

Josef Arnold

Datum narození:
Datum úmrtí:
Hlavní profese: stavitel

Josef Arnold studoval na polytechnice a Akademii výtvarných umění  v Mnichově (1841 – 1847), pak byl zaměstnán jako dílovedoucí královské stavební inspekce v Mnichově. Později pracoval v Řezně a ve Vídni, mj. v ateliéru H. von Ferstela. Od roku 1851 do konce života (1887) působil v Brně, kde o dva roky později získal oprávnění stavitele a kamenického mistra. Vedle stavebního dvora vlastnil také cihelny, kamenolomy, kamenické dílny a vzorkovnu stavebnin. Kromě členství v městské radě byl členem mnoha spolků  a institucí, například předseda spolku pro obnovu kostela sv. Jakuba Většího.

Roku 1875 obdržel od císaře zlatý čestný kříž, 1884 řád Františka Josefa I. a byl i nositelem rytířského kříže řádu sv. Řehoře. Vedle vlastní tvorby stavěl taky podle cizích, zejména Ferstelových návrhů.

In: ZÁLEŠÁKOVÁ, Radka. Budova Mahenova divadla [online]. Brno, 2007, 18.6.2007 [cit. 2013-12-15]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/146895/ff_b/. Bakalářská práce. Filozofická fakulta MU. Vedoucí práce Aleš Filip. str. 26

 


found 1 theatre(s)


EN | CS

Česká republika  |  Brno  |  ukaž na mapě

Scény: hlavní sál