enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
Jste zde Projekt TACE

Divadelní architektura ve střední Evropě / Theatre Architecture in Central Europe (TACE)

 

TACE byl tříletý projekt podpořený grantem z programu Evropské unie Culture 2000. Jeho cílem bylo shrnout dosavadní poznatky o vývoji divadelní architektury jako specifického fenoménu evropského kulturního dědictví. V rámci projektu bylo realizováno několik typů aktivit tak, aby výstupy pokryly co nejširší cílovou skupinu a oslovily jak odborníky, tak širokou veřejnost. Projekt připravil Institut umění – Divadelní ústav (IDU), realizátorem projektu bylo Národní divadlo spolu s partnerskými divadelními institucemi z Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska. Projekt byl zahájen v roce 2008 a trval do ledna 2011. Po jeho ukončení byl projekt pro fázi udržitelnosti převeden pod vedení IDU. V této fázi došlo k otevření projektu, byla nabídnuta spolupráce dalším evropským institucím s ambicí pokrýt co největší území. V této souvislosti byl projekt přejmenován a dále je propagován pod názvem EVROPSKÁ DIVADELNÍ ARCHITEKTURA - EUTA.

 

Projekt Evropská cesta historickými divadly mapuje historická divadla jako specifickou součást evropského kulturního dědictví.
Historická divadla v pěti minutách

Kačina - Zámecké divadlo

Český Krumlov - Zámecké divadlo

Litomyšl - Zámecké divadlo

Mnichovo Hradiště - Zámecké divadlo

Graz - Opera

Vídeň - Theater an der Vien

Grein - Městské dvadlo

Weitra - Zámecké divadlo

Graz - Činoherní divadlo