enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
Jste zde Projekt TACE / workshop I.

Rekonstrukce, revitalizace a památková ochrana historických divadelních budov

  

Workshop pro studenty architektury zaměřený na ochranu a rekonstrukce divadelních budov. Workshop sestával z přednášek a prezentací staveb tohoto charakteru z poslední doby v různých zemích, exkurze a praktické části.

Architektonický workshop Rekonstrukce, revitalizace a památková ochrana historických divadelních budov proběhl v srpnu 2010 v polském Lublinu.

 

 

Lokalita nebyla vybrána náhodně. Lublinský Teatr Stary (Staré divadlo), který byl postaven v roce 1822, je nejstarší divadelní budovou v Polsku, která se dochovala beze změn. V osmdesátých letech 20. století se z budovy stala ruina. Od té doby zůstává zcela uzavřeno veřejnosti. V současnosti město Lublin uvažuje o stavbě nového kulturního multifunkčního centra, které by mělo sloužit nejrůznějším kulturním aktivitám. (Teatr Stary v databázi TACE zde)

V rámci workshopu dostali studenti příležitost k řešení reálného problému Polského kulturního dědictví. Nicméně nejen budova sama byla předmětem jejich zájmu. Během prvních 10 dní se účastníci workshopu podíleli na různých typech aktivit. První část sestávala z uvedení do specifického multikulturního a společenského pozadí Lublinského regionu, který se nachází na určité kulturní hranici. Studenti získali znalosti o historii města, sociálních a kulturních faktorech přispívajících k výstavbě divadelní budovy v roce 1822.

Druhá část byla věnována archivním materiálům ze Státního archivu v Lublinu, tedy historické dokumentaci k budově. Studenti získali odborné znalosti o metodách práce s archivními zdroji. Pokusili se rekonstruovat původní funkci budovy v prostoru multikulturního města a rovněž diskutovali dobové řešení divadelního provozu a konfrontovali je se současnými potřebami divadelního provozu.

Další část byla zaměřena na požadavky rozvoje z hlediska městské samosprávy. Studenti se učili zacházet s očekáváním investora a pokoušeli se harmonizovat historické dědictví s potřebami současnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl aktivity:

-   Přispění k ochraně evropského kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávání.

-   Prezentace zkušeností a možností v oblasti rekonstrukcí a modernizací historických divadelních budov, možnosti využití historických prostorů pro potřeby divadla.

-   Poučení začínajících architektů v dané problematice, výměna zkušeností, navázání kontaktů

-   Zpracování návrhů řešení konkrétních problémů

 

Projekt Evropská cesta historickými divadly mapuje historická divadla jako specifickou součást evropského kulturního dědictví.
Historická divadla v pěti minutách

Kačina - Zámecké divadlo

Český Krumlov - Zámecké divadlo

Litomyšl - Zámecké divadlo

Mnichovo Hradiště - Zámecké divadlo

Graz - Opera

Vídeň - Theater an der Vien

Grein - Městské dvadlo

Weitra - Zámecké divadlo

Graz - Činoherní divadlo