enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
Jste zde Projekt ERHT

Evropská cesta historickými divadly

Cílem projektu Evropská cesta historickými divadly (European Route of Historic Theatres, ERHT) je formou internetové databáze, výstav, konferencí a informačních kampaní zmapovat, popsat a propagovat historická divadla v Evropě a podporovat zájem turistů o tyto objekty. Významnou součástí je rovněž navázání kontaktů mezi historickými divadly a výměna zkušeností jejich provozovatelů.

Projekt ERHT je veden mezinárodní Asociací evropských historických divadel PERSPECTIV, která zúročuje výsledky a zkušenosti v oblasti výzkumu historických divadel, nabyté v letech 2007–2009. Během realizace se do široce pojatého projektu v letech 2012–2017 zapojí na 120 evropských historických divadel. Projekt je rozdělen na jednotlivé fáze, tzv. cesty, které zohledňují geografické, historické i kulturní souvislosti. Za každou z těchto cest odpovídá jeden z devíti partnerů – spoluorganizátorů. IDU zaštiťuje tzv. Císařskou cestu, která letos zahrne divadla z České republiky a Rakouska, v dalším roce by pak měla být doplněna o divadla ze Slovenska a Maďarska. Účast v projektu bude pro jednotlivá divadla znamenat mimo jiné mezinárodní propagaci a tedy větší zájem odborné i širší veřejnosti o tyto objekty a také možnost navázat a využít cenné zahraniční kontakty. Je pochopitelné, že v České republice je jedním z významných partnerů Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov.

Dalšími úseky Cesty evropskými historickými divadla budou: Iberská cesta (Španělsko, Portugalsko), Francouzská cesta, Lamanšská cesta (Velká Británie, Nizozemí, Belgie), Německá cesta, Skandinávská cesta (Dánsko, Norsko, Švédsko), Baltická cesta (Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rusko), Černomořská cesta (Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Řecko) a Jadranská cesta (Albánie, Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko).

Druhou linii projektu, putovní výstavu, realizují společnými silami muzea s divadelními sbírkami, která jsou rovněž spoluorganizátory projektu. Výstava bude poprvé představena v roce 2015 a  postupně prezentována v šesti destinacích.

 

Cílový stav projektu v r. 2016

 

PERSPECTIV

Asociace evropských historických divadel PERSPECTIV – je hlavním organizátorem projektu Cesta evropskými historickými divadly. Nezisková organizace spojuje napříč Evropou lidi, kteří jsou zodpovědní za správu historických divadel nebo kteří se o toto téma profesně či soukromě zajímají. Společně podporujeme ochranu, restaurování, adekvátní využití i výzkum této zvláštní části evropského kulturního dědictví.

Více informací: PERSPECTIV ∙ PB 31 11 26 ∙ DE-10641 Berlin – nebo na internetu: www.perspectiv-online.org

 

Projekt Evropská cesta historickými divadly mapuje historická divadla jako specifickou součást evropského kulturního dědictví.
Historická divadla v pěti minutách

Kačina - Zámecké divadlo

Český Krumlov - Zámecké divadlo

Litomyšl - Zámecké divadlo

Mnichovo Hradiště - Zámecké divadlo

Graz - Opera

Vídeň - Theater an der Vien

Grein - Městské dvadlo

Weitra - Zámecké divadlo

Graz - Činoherní divadlo