enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
Jste zde Projekt TACE / publikace II.

publikace Obsazování prostoru

Experimentální divadelní prostor ve druhé polovině 20. století

 

 

OCCUPYING SPACES. EXPERIMENTAL THEATRE IN CENTRAL EUROPE  1950–2010

 

 

 

 

Nízkonákladová pracovní edice (sborník) v angličtině vyjde u příležitosti konference o experimentálním divadelním prostoru v Lublani. Shrne poznatky a výsledky bádání realizovaného na toto téma v rámci projektu TACE. Zahrnovat jak příspěvky ze sympozia, tak soubor obecnějších úvah k danému tématu.

 

Publikace menšího rozsahu zpracovaná na společné téma „Experimentální divadelní prostor 2. poloviny 20 století“.  Toto téma je zpracováno autory ze zemí všech spoluorganizátorů a vydáno jako nízkonákladová pracovní edice (sborník) v angličtině. Publikace je standardní kvality v měkké vazbě (paperback).

 

Cíl aktivity:

-    Prezentace a zpracování specifického fenoménu experimentálních divadelních prostor formou sborníku v anglickém jazyce.

-    Zajištění sběru informací o experimentálních divadelních prostorách v zemích spoluorgnizátorů, jejich zpracování a uvedení do kontextu.

-    Upozornění na společné východiska experimentálního divadla v zemích všech organizátorů jako součásti evropského kulturního dědictví

-    Pojmenování vzájemných vlivů a paralel, zdůraznění specifik tohoto fenoménu v jednotlivých zemích.

-    Zajištění dostupnosti pro čtenáře po celém světě.

 

 

 

Projekt Evropská cesta historickými divadly mapuje historická divadla jako specifickou součást evropského kulturního dědictví.
Historická divadla v pěti minutách

Kačina - Zámecké divadlo

Český Krumlov - Zámecké divadlo

Litomyšl - Zámecké divadlo

Mnichovo Hradiště - Zámecké divadlo

Graz - Opera

Vídeň - Theater an der Vien

Grein - Městské dvadlo

Weitra - Zámecké divadlo

Graz - Činoherní divadlo