enczsksiplhudeitsvhrespt
/ plgłówne menu
jesteś tutaj Theatre database
EN | PL

Teatr Muzyczny

także Operetka Poznańska (1956-1973)
historia teatrugaleriadane techniczneoryginalne wyposażenie

ważne wydarzenia

(więcej)X.3.1939 | OTWARCIE DOMU ŻOŁNIERZA POLSKIEGO

(więcej)20.5.1956 | OTWARCIE PAŃSTWOWEJ OPERETKI POZNAŃSKIEJ

osoby

historia

Jednym ze szczególnych zjawisk architektury wojskowej polskiego międzywojnia były Domy Żołnierza Polskiego, powstające wówczas przy niemal każdej większej jednostce wojskowej. Początek działania placówek, których zadaniem było upowszechnianie kultury i oświaty wśród żołnierzy, datuje się na 24 grudnia 1918 r., kiedy to otwarto pierwszy taki ośrodek w międzynarodowym obozie La Mandria de Chivasso we Włoszech[1]. Poznański Dom Żołnierza został wzniesiony w 1939 r. jako pomnik pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mieścił: siedziby związków resortowych i Związku Harcerstwa Polskiego, klub sportowy, pokoje gościnne dla oficerów i podoficerów, a nawet schron przeciwgazowy.

Modernistyczny gmach zaprojektowany przez Władysława Czarneckiego składał się z czterech poziomych, jasnootynkowanych bloków z klinkierową podmurówką, pokrytych płaskimi dachami. W skład budynku wchodziła również pokryta ceramiczną okładziną wieża z masztem. Jeden z przedziałów ozdabiał rząd wąskich filarów licowanych klinkierem oraz wyoblone rondokubistyczne naroże.

Na początku okupacji niemieckiej gmach został przejęty przez Gestapo i SS, które urządziły w nim swoje siedziby. Ostatecznie koniec wojny zastał budynek zupełnie zniszczony. Plan wzniesienia Domu Więźnia Politycznego nie został zrealizowany. Postanowiono natomiast odbudować gmach w jego przedwojennym kształcie pod nadzorem projektanta, Władysława Czarneckiego. Prace nad odbudową rozpoczęto w 1950 r. Nowa budowla zachowała dawny kształ brył; elewacja jednak odróżniała się od poprzedniej zastosowaniem boniowania w tynku i wykorzystaniem płyt piaskowca[2]. Efekt miał wpisywać się w stylistykę socrealistyczną, bliską choćby poznańskiej siedzibie KW PZPR.

Nowopowstały budynek otrzymała najpierw Liga Przyjaciół Żołnierza, a później – Państwowa Operetka Poznańska. 20 maja 1956 r. przedstawienie Wiktorii i jej huzara Pála Abraháma rozpoczęło działalność artystyczną instytucji[3].     

____________________

[1] Pierwszy w Polsce Dom Żołnierza otwarto 20 lipca 1919 r. na warszawskiej Cytadeli. Szerzej o Domach Żołnierza zob. S. Piekarski, Domy Żołnierza Polskiego, Warszawa 1997.

[2] Opis budynku opr. na podstawie noty S.P. Kubiaka, Dom Żołnierza, w Atlas architektury Poznania, red. J. Pazder, Poznań 2008, s. 215.  

[3] Zob. informacje na stronie teatru: http://www.teatr-muzyczny.poznan.pl/historia,12.html (dostęp – 26.10.2015).

 

Literatura:

 1. Architektura teatralna w Polsce, red. D. Buchwald, M. Jarzyna, P. Morawski, Warszawa 2011.
 2. Atlas architektury Poznania, red. Janusz Pazder, Poznań 2008.
 3. Czarnecki W., Wspomnienia architekta, t. 2, oprac. H. Grzeszczuk-Brendel, G. Kodym-Kozaczko, Poznań 2006.
 4. Czarnecki W., Wspomnienia architekta, t. 3, oprac. H. Grzeszczuk-Brendel, G. Kodym-Kozaczko, Poznań 2008.
 5. Historia, http://www.teatr-muzyczny.poznan.pl/historia,12.html (dostęp – 26.10.2015).
 6. Kubiak S.P., Dom Żołnierza, w: Atlas architektury Poznania, red. Janusz Pazder, Poznań 2008.
 7. Ławicki L.,Dom Żołnierza przy ul. Niezłomnych, w:
 8. Piekarski S., Domy Żołnierza Polskiego, Warszawa 1997.
 9. Raptularz Poznański 2003– Kronika Miasta Poznania, oprac. D. Książkiewicz-Bartkowiak, A. Schneider-Wawrzaszek, Poznań 2003.
 10. Świtała T., Teatr Muzyczny w Poznaniu1956-1986, Poznań 1987.
 11. Wittchen-Barełkowska A., Poznań: Teatr Muzyczny, w: http://spacerownikteatralny.pl/miasta/poznan/miejsca/poznan-teatr-muzyczny-w-poznaniu (dostęp – 26.10.2015).

 

 

informacje dodatkowe

nie wprowadzono żadnych informacji

Dodaj informacje

nazwa będzie opublikowana

Email nie zostanie opublikowany

Informacja: Informacja o teatrze musi zawierać minium 10 znaków.

fiveminustwo=