enczsksiplhudeitsvhrespt
/ plgłówne menu
jesteś tutaj Theatre database
EN | PL

Teatr im. Ludwika Solskiego

historia teatrugaleriadane techniczneoryginalne wyposażenie

ważne wydarzenia

(więcej)7.12.1895 | otwarcie budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"

(więcej)2011 | zakończenie modernizacji według projektu Dresler Studio Kraków

(więcej)1960 | zakończenie przebudowy

osoby

historia

Początki idei budowy siedziby tarnowskiego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (działającego tu od 1883 r.) wiążą się z anegdotą o członku organizacji, druhu Stanisławie Podoleckim, urzędniku Kasy Oszczędnościowej Miasta Tarnowa. Miał on w 1884 r. znaleźć w sali gimnastycznej worek z 14 centami i przekazać pieniądze na fundusz budowy siedziby szlachetnej organizacji.

Po latach starań i wytrwałych zbiórek środków Towarzystwo otrzymało w 1892 r. od Rady Miejskiej parcelę o powierzchni 1600 m2. We wrześniu 1894 r. wmurowano kamień węgielny, który poświęcił ks. inf. Stanisław Walczyński, a nieco ponad rok później – 7 grudnia 1895 r. – gmach był gotowy do użytku. Wśród architektów, którzy przyczynili się do powstania projektów i samego budynku, ale i do opóźnienia budowy z powodu częstych zmian planów, wymienia się: Szczęsnego Zarębę, Stanisława Rottera, Janusza Rypuszyńskiego, Adolfa Stapfa i Walentego Adamskiego.

W czasie I wojny światowej w gmachu mieściły się koszary, szwalnia, kuchnia polowa, a także cerkiew prawosławna. W międzywojniu wyremontowano i przebudowano zniszczony budynek, a następnie na powrót oddano „Sokołowi”. Po II wojnie światowej w gmachu zorganizowano Miejski Dom Kultury, a następnie – teatr (początkowo amatorski, a od 1954 r. – zawodowy Teatr Miejski im. Ludwika Solskiego). Dziś o przeszłości budynku przypomina tablica pamiątkowa, wmurowana po 120 latach od rozpoczęcia aktywności tarnowskiego „Sokoła”.

Remont i rozbudowę obiektu przeprowadzono w latach 1958-1960, a następnie w latach 1970-1972. Wówczas wykonano nową elewację frontową, utworzono małą scenę, wyremontowano foyer, zmodernizowano salę widowiskową, scenę, garderoby, a ponadto znacznie rozbudowano zaplecze. Od czerwca 2009 do marca 2011 miał miejsce kolejny remont według projektu Dresler Studio Kraków.

 

Literatura:

  1. Architektura teatralna w Polsce, red. D. Buchwald, M. Jarzyna, P. Morawski, Warszawa 2011.
  2. http://www.twp2015.e-teatr.pl/items/80#historia (dostęp – 25.11.2015).
  3. Juśko P., 110 lat w służbie tarnowskiej społeczności, czyli rzecz o tarnowskiej sokolni, „Przegląd Sokoli” 20 (2006).
  4. Juśko P., Dzieje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tarnowie w latach 1883-1939, w: Tarnów w czasach burmistrza Tadeusza Tertila, red. P. Juśko, Tarnów 2007.
  5. Szewczyk M., Tarnowskie gniazdo. Historia i współczesność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tarnowie, Tarnów 2000.
  6. Szewczyk M., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Tarnowie w latach 1883-1947 i od 1995, „Przegląd Sokoli” 7 (2001).
  7. Tarnów w czasach burmistrza Tadeusza Tertila, red. P. Juśko, Tarnów 2007.

 

 

informacje dodatkowe

nie wprowadzono żadnych informacji

Dodaj informacje

nazwa będzie opublikowana

Email nie zostanie opublikowany

Informacja: Informacja o teatrze musi zawierać minium 10 znaków.

sixplusfour=