enczsksiplhudeitsvhrespt
/ plgłówne menu
jesteś tutaj Theatre database
EN | PL

Teatr Muzyczny

historia teatrugaleriadane techniczneoryginalne wyposażenie

ważne wydarzenia

(więcej)1974 | początek budowy obiektu

osoby

historia

Teatr Muzyczny w Lublinie (założony w 1947 roku) doczekał się własnej siedziby dopiero w 2000 roku, kiedy to udało się oddać do użytku część budowanego od 1974 roku nowego gmachu teatralnego położonego pomiędzy Alejami Racławickimi a ulicą Marii Curie-Skłodowskiej i Grottgera, który ostatecznie został nazwany Centrum Spotkania Kultur. Teatr ma do swojej dyspozycji w tym budynku salę na ponad 300 miejsc. Obecnie w gmachu Centrum Spotkania Kultur. Powstanie teatru związane jest z założeniem przez Antoniego Niemczynowskiego Teatru Muzycznego im. Żołnierza Polskiego, którego tradycje kontynuowała później Operetka Lubelska, przekształcona ostatecznie w Teatr Muzyczny w Lublinie.  Gmach, w którym ma on swoją stałą siedzibę należy do najdłużej budowanych teatrów w Polsce. Zaczęto go wznosić w 1974 roku z myślą o umieszczeniu w nim (obok ówczesnej Operetki Lubelskiej) również Teatru im. Juliusza Osterwy i Filharmonii Lubelskiej, a także o organizowaniu w nim uroczystości partyjnych i państwowych w pierwszej stolicy Polski Ludowej. W 2007 roku podjęto decyzję o dokończeniu budowy gmachu jako Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Powstanie Teatru Muzycznego datuje się na 1947 rok, kiedy to po rozwiązaniu lub wyjeździe z Lublina działających tu od 1944 roku muzyczno-rewiowych teatrów wojskowych powstała prywatna scena Antoniego Niemczynowskiego pod nazwą Teatr Muzyczny im. Żołnierza Polskiego. Od tego czasu scena muzyczna (w latach 1957-1977 działająca jako Państwowa Operetka w Lublinie, później jako Teatr Muzyczny) miała swoją siedzibę najpierw w Domu Żołnierza (do 1987 roku), Domu Kultury LSM (Scena Kameralna w latach 1986-1989), Domu Kultury Kolejarza (1989-2000), by ostatecznie zająć część gmachu Teatru w Budowie (dziś Centrum Spotkania Kultur), z którego zresztą musiała się ponownie wyprowadzić w 2012 roku na trzy lata na czas dokończenia tej inwestycji.

Scena ta od samego początku miała profil operetkowo-rewiowy, wzbogacony z czasem o musical i próby realizacji repertuaru operowego. Trudności wynikające z wieloletniego braku stałej siedziby sprawiły, że w zasadzie teatr ten przez ogromną większość swojej historii walczył o przetrwanie jako jedyna scena muzyczna w Polsce po prawej stronie Wisły (do czasu powołania w 2005 roku w Białymstoku Opery i Filharmonii Podlaskiej). Na deskach lubelskiego Teatru Muzycznego i Państwowej Operetki pojawiali się jednak tak wybitni soliści i aktorzy jak: Beata Artemska, Barbara Kostrzewska, Krzysztof Chamiec, Jerzy Michotek, Wiesław Michnikowski, Mieczysław Czechowicz. Spośród dyrektorów tej lubelskiej sceny najsilniejsze piętno na jej kształcie odcisnął pełniący tę funkcję w latach 1969-2001 Andrzej Chmielarczyk, syn zasłużonego dla lubelskiej sceny dramatycznej, wybitnego aktora, reżysera i dyrektora Maksymiliana Chmielarczyka. Budowę nowego gmachu, w którym znaleźć miały początkowo swoją siedzibę (poza ówczesną Operetką także Filharmonia Lubelska i Teatr im. Juliusza Osterwy) rozpoczęto w lipcu 1974 roku jako inwestycję centralną. Początkowo, jak wspomina Kazimierz Braun (wówczas dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy), planowano wznieść niewielki, funkcjonalny gmach przeznaczony dla teatru dramatycznego. Jednak po protestach dyrektorów filharmonii i operetki odstąpiono od tego pomysłu i przyjęto plan budowy monumentalnego gmachu mającego pomieścić wszystkie trzy instytucje.

Pierwotny projekt został opracowany przez specjalistów z Biura Studiów i Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Lublinie, a głównym projektantem był Stanisław Bieńkuński. Kryzys gospodarczy lat 80-tych zahamował inwestycję, dopiero w drugiej połowie lat 90-tych udało się wykończyć część budynku od ulicy Marii Curie-Skłodowskiej, by mogły tam się wprowadzić Filharmonia Lubelska (w 1995 roku) i Teatr Muzyczny (w 2000 roku).

W 1996 roku Teatr im. Juliusza Osterwy zrezygnował z planów przeprowadzki do gmachu Teatru w Budowie (jak przyjęło się nazywać budynek). W 2007 roku podjęto decyzję wybudowania w oparciu o zrealizowaną część inwestycji Centrum Spotkania Kultur – instytucję o tej nazwie powołał do życia Sejmik Województwa Lubelskiego w 2010 roku. Autorem projektu przebudowy i ostatecznego kształtu obiektu jest Bolesław Stelmach. Budowa Centrum ruszyła w 2012 roku, jej ukończenie planowane jest na grudzień 2015. Gmach, poza salami zajmowanymi przez Teatr Muzyczny i Filharmonię, będzie dysponował dużą salą widowiskową (na ok. 1000 miejsc) oraz kameralną (na ok. 200 miejsc).

Fragment tekstu Jarosława Cymermana ze strony http://spacerownikteatralny.pl/miasta/lublin/wspolczesne/lublin-teatr-muzyczny-w-lublinie/ (dostęp – 26.08.2016)

 

 

informacje dodatkowe

nie wprowadzono żadnych informacji

Dodaj informacje

nazwa będzie opublikowana

Email nie zostanie opublikowany

Informacja: Informacja o teatrze musi zawierać minium 10 znaków.

sixminusfive=