enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu

štít

Typ: Sochy
Období:: 80. léta 19. století

historie

Trojúhelný štít s početnou figurální kompozicí v tympanonu. Její ústřední postavou je básník, který převzal z mrtvé Orfeovy ruky jeho lyru a vzlétá na Pegasu k věčné slávě. Na vrcholu štítu stojí okřídlená Fáma s trubkou.

Básník se zmocnil Orfeovy lyry a letí na Pegasu k věčné slávě; Amor jásá, že zase zazní píseň lásky, zatímco múzy ještě oplakávají Orfea.

Autorem sochařské výzdoby průčelí je Theodor Friedl (1842–1900).

 

- další sochařské výzdoba na průčelí obsahovala bysty Fr. Schillera. J. W. Goetha a W. A. Mozarta (které byly s přehnanou horlivostí odstraněny v rámci poválečné „degermanizace").