enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo J. K. Tyla

Robert Dvořáček

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1809 | První jeviště
První jeviště si místní divadelníci zbudovali v roce 1809 v tanečním sále, umístěném v prvním patře hostince pana Hůlka (dnes hotel Černý kůň).
(zobrazit)1864 | Ochotnický spolek

Založení „Spolku divadelních ochotníků v městysi Kostelci“. Rok poté byl ochotnický Spolek i úředně schválen. Trvalé působiště našel Spolek od srpna roku 1864 v hostinci U Buršů, pozdější „Hotel Praha“.


(zobrazit)1910 | požár

Dvoupatrová budova hotelu „Praha“ společně s divadelním sálem lehla při nočním požáru ze 13. na 14. srpna 1910 popelem a tehdejší nájemce  podniku - kostelecký pivovar -  se rozhodl, že v novém hotelu již nebude pro divadlo místo.


(zobrazit)1924 | plány

Na začátku roku 1924 Spolek zadal vytvoření projektu kosteleckému architektovi Robertu Dvořáčkovi, vznikající projekt divadla se těsně inspiroval plány známých vídeňských projektantů fy. Fellner & Helmer (které byly v té době načerno kolovaly mezi stavebními podnikateli).


(zobrazit)1924 | stavba

K povolení stavby Okresní politickou správou v Náchodě došlo 15. srpna 1924. Základní kámen nového divadla byl slavnostně položen dne 3. srpna 1924; stavba samotná proběhla i s veškerou instalací vnitřního vybavení v krátké době patnácti měsíců.


(zobrazit)25.10.1925 | Otevření

The ceremonial opening of the new building took place on 25th October of 1925 with a performance “the Lantern” by Alois Jirásek and “ the Bandit” by Karel Čapek. The city building office issued an additional permit for the structure on 24.10. 1926. 


(zobrazit)1990 | rekonstrukce
Vedle menších modernizací budovy proběhla od září 1989 do jara roku 1990 větší rekonstrukce divadla.

lidé

historie

Počátky červenokosteleckého divadelnictví jsou spojeny s vlastenecky založeným pláteníkem Františkem Machem. První jeviště si místní divadelníci zbudovali v roce 1809 v tanečním sále, umístěném v prvním patře hostince pana Hůlka (dnes hotel Černý kůň). Pravidelná činnost kosteleckých ochotníků sice po požáru města v roce 1831 na několik let ustala, ale již roku 1835 divadelní aktivity znovu rozdmýchal kaplan Ehl. Kolem roku 1848 kostelečtí ochotníci provozovali svá představení v hospodě „U třech tatrmanů“ na náměstí. Diskuze o budoucnosti divadelní činnosti vyústily nakonec v roce 1864 v založení „Spolku divadelních ochotníků v městysi Kostelci“. Rok poté byl ochotnický Spolek i úředně schválen. Trvalé působiště našel Spolek od srpna roku 1864 v hostinci U Buršů, v jehož divadelně upraveném sále vymaloval na oponu náchodský malíř Šrůtek vedutu Prahy, jež zavdala podnět ke změně názvu podniku na pozdější „Hotel Praha“. Kulisy pro jednotlivé inscenace Spolku maloval ochotník akademický malíř Gustav Vacek. Dvoupatrová budova hotelu „Praha“ společně s divadelním sálem lehla však při nočním požáru ze 13. na 14. srpna 1910 popelem a tehdejší nájemce  podniku – kostelecký pivovar – se rozhodl, že v novém hotelu již nebude pro divadlo místo. Po téměř po půlstoletí tak kostelečtí ochotníci ztratili střechu nad hlavou a v příštích letech byli nuceni střídat provizorně budovaná jeviště v pohostinství U Středů, U Zahálků, U Káhlerů, ve Dvoraně u Chrásků, v Lidovém domě nebo hrát představení v přírodě.

Dne 2. ledna 1921 padlo v restauraci „Záložna“ rozhodnutí o nutnosti výstavby samostatného divadla. K finančnímu pokrytí stavby měly přispět domovní sbírky, výtěžky ochotnických představení a společenských akcí. Projektová dokumentace byla připravována již v roce 1922, kdy první verzi plánů divadla s kapacitou 400 osob – značně odlišnou od stávající budovy – vypracoval architekt František Neterda. V květnu 1922 Spolek divadelních ochotníků, zastoupený Adolfem Keyzlarem, požádal o povolení stavby divadelní budovy s místnostmi hostinskými. Stavba byla sice úředně schválena, ale nakonec nezačala. Na začátku roku 1924 Spolek zadal vytvoření nového projektu kosteleckému architektovi Robertu Dvořáčkovi. Podle pozdějšího svědectví Dvořáčkova stavitelského asistenta, architekta Františka Holého, se vznikající projekt divadla těsně inspiroval plány známých vídeňských projektantů fy. Fellner & Helmer (které v té době načerno kolovaly mezi stavebními podnikateli). Statické propočty na plánech, které svým podpisem a razítkem zaštítil v červnu 1924 architekt Dvořáček, zpracoval náchodský stavitel Ing. Antonín Hartman, ocelové vazníky nad jevištěm počítala firma A. Rainberg, strojírny a mostárny Pardubice. Okresní politickou správoa v Náchodě stavbu povolila 15. srpna 1924. Základní kámen nového divadla byl slavnostně položen dne 3. srpna 1924; stavba samotná proběhla i s veškerou instalací vnitřního vybavení v krátké době patnácti měsíců. Slavnostní otevření nové budovy se uskutečnilo 25. října 1925 představeními Jiráskovy „Lucerny“ a „Loupežníka“ od Karla Čapka. Městský stavební úřad ke stavbě vydal až dodatečné povolení 24. 10. 1926. V červenci 1930 byla úředně povolena ještě poslední změna novostavby divadla a to vestavba restaurační místnosti pod hledištěm. V budově byly provedeny teracové podlahy, podlaha v přednáškovém sále byla parketová. Celková kapacita divadla byla 450 míst. Hlediště se šikmým sklonem sestávalo z 15 řad sedadel (celkem 300) a v zadní části oddělených míst k stání, rozdělených na mužskou a ženskou zónu. Na galerii bylo 46 lóžových sedadel (tři lóže po 8 sedadlech, dvě po 5 sedadlech a dvě po 6 sedadlech).

Na bedrech Spolku divadelních ochotníků zůstal po otevření vytoužené novostavby ležet dluh 600 tisíc korun, který byl kompletně vyrovnán až v květnu 1943. V prosinci 1950 byl Spolek včleněn pod závodní klub tehdejšího n. p. Jiskra (později n. p. Tepna). V roce 1956 byla budova přejmenována na Divadlo J. K. Tyla. Vedle menších modernizací budovy proběhla od září 1989 do jara roku 1990 větší rekonstrukce divadla (výměny podlahy, sedadel, instalace nové osvětlovací a zvukové kabiny, plynové vytápění, obměna technologického zařízení).

 

Prameny a literatura:

– Kronika divadelních ochotníků, založená roku 1864

 

– Alfréd Javorin, Divadla a divadelní sály v českých krajích I. Praha 1949, s. 78–79

– Ludvík Mühlstein – Jiří Šolc, Červený Kostelec. Červený Kostelec 1988

– Jiří Hilmera, Česká divadelní architektura. Praha 1999, s. 107

Almanach Spolku divadelních ochotníků v Červeném Kostelci ke 140. výročí ustavení spolku a k 80. výročí otevření divadla. Červený Kostelec 2005

– Jiří Vokoun, 80 let budovy divadla v Červeném Kostelci. In: Červenokostelecký zpravodaj 2005, s. 11

– Jiří Vokoun, Budova divadla v Červeném Kostelci (nedat. strojopis, 2 strany)

 

Tágy: První republika

 

Autor: Pavel Panoch

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

třimínusjedna=