enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Zámecké divadlo na Kozlu

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1789 | Zámek postaven
Stavba byla provedena stavitelem Václavem Haberditzem.
(zobrazit)1830 | stáje konvertovány na divadlo

(zobrazit)1988 | Renovace
Restaurátorské práce divadelní výzdoby, proscénia i malovaných kulis. Práci provedli Dobroslav Halata a František Krčmář (dekorace scény) a Jana Kremanová, Pavel Novák, Jarmila Adamcová a Bohumil Vašák (portál a výzdoba hlediště).

lidé

(zobrazit)Václav Haberditz |architekt
Ne moc známý pražský stavitel. Zdroj: Vlček, Pavel a kol. : Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, str. 209, Praha 2004.

Kristián z Valdštejna |Zadavatel stavby

historie

Venkovský zámeček Kozel u Šťáhlav na Plzeňsku postavil v letech 1784–89 z popudu Jan Vojtěcha Černína z Chudenic pražský stavitel Václav Haberditz. Prostá čtyřkřídlá stavba v klasicistním slohu se zachovala dodnes bez výrazných stavebních úprav. Novým majitelem se roku 1816 stal Kristián z Valdštejna. V roce 1830 došlo na popud hraběte k přeměně bývalé stáje, umístěné v severním vstupním křídle zámku, na malé divadélko s výtvarnými prvky pozdního klasicismu.

Sál obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 9 × 7 m kryje valená klenba. Prostor postrádá jakékoliv plastické dekorativní prvky, severní stěna se otevírá třemi a jižní dvěma půlkruhově zaklenutými okny, na jižní straně je také vstup do sálu, na jeviště se vstupuje dveřmi v pravém zadním rohu.

Hlediště je 5 m dlouhé a 7 m široká. K jeho zadní stěně jsou přistaveny dvě řady dřevěných lavic s opěradly na dvou dřevěných vyvýšených stupních o výšce 0,17 a 0,32 m. Orchestřiště není vymezeno; na jevištní rampě je však připevněn téměř 3 m dlouhý notový pult, před oběma portálovými stěnami vždy jeden malý, o délce 0,43 m. Před nimi je umístěna oblouková dřevěná lavice pro hudebníky.

Jeviště je zvýšeno nad úroveň podlahy o 0,86 m. Jeho hloubka je 4 m, s obloukovitě vybíhající rampou pak 4,70 cm, šířka mezi bočními stěnami je 7 m, mezi ostěním portálu pak 4,77 m, výška jeviště od pódia k překladu 2,70 m. Na bočních stěnách portálu je iluzivní malbou znázorněn vždy jeden pár štíhlých kanelovaných sloupů pískové barvy, s čtverhrannou patkou i hlavicí, vystupující na fialovém pozadí a umístěných na malovaném zděném soklu, který opticky vystupuje nad úroveň jeviště. Dvojice sloupů nese obloukovitě zaklenutý fronton, lemovaný jednoduchými návojovými římsami, jehož kladí je zdobeno jemným vzorem listovce. Fronton vyplňuje zbylou výšku ke klenbě. Jeho plocha šedé barvy je malbou rozčleněna na dva boční segmenty a středové pole. Segmenty jsou též lemovány listovcem, v jejich středu jsou na fialovém podkladě bílošedou barvou namalovány dvou zkřížené ratolesti. Středové pole frontonu vyplňuje Valdštejnský znak ve vavřínovém věnci. Uvnitř portálu je nahoře i po stranách znázorněna nabíraná drapérie.

Ve střední části vybíhající rampy je umístěna dřevěná budka pro nápovědu. Přístup pod jeviště je možný jednak odtud, jednak přes malý poklop, skrytý za levou portálovou stěnou.

Scéna byla vybavena třemi páry bočních kulis, třemi pásy sufit a zadním prospektem. Boční kulisy, opatřené na spodní straně dvěma malými kolečky, byly vždy po třech posunovány v dřevěných kolejnicích, připevněných  na  podlaze a v provazišti, šikmo k zadní stěně jeviště. Všem scénám byly společné sufity neutrální šedobílé barvy. Jeviště uzavíralo zadní plátno prospektu. Plátna prospektů byla upevněna mezi dvě pevné latě; horní lať byla zavěšena v provazišti, na spodní lať se prospekt navíjel pomocí dvou tažných lan. Dle dochovaných vodících  kroužků  můžeme  předpokládat, že v provazišti bylo místo celkem pro tři až čtyři prospekty.

K hlavnímu osvětlení scény sloužily s největší pravděpodobností olejové lampy, umístěné na jevišti po obou stranách nápovědní budky, v úrovni portálové stěny. Obě řady lamp byly navíc doplněny dvěma otočnými plechovými stínidly, zapuštěnými do podlahy vybíhající rampy. Boční osvětlení scény zajišťovaly olejové lampy s půlkruhovými plechovými stínidly, připevněné vždy po dvou na svislých tyčích, za každou trojicí bočnic. Všechny latě byly otočné, uváděné do chodu pomocí dřevěné příčky, připevněné v horní části latě.

Dochovaný dekorační soubor se skládá z pouhých dvou prospektů, šestnácti bočních kulis a několika dekoračních doplňků. Autor dekorací není znám. Jednotlivé scény představují lesní krajinu se zříceninou hradu Radyně, modrý pokoj a Šedý pokoj. Rozměry zadních prospektů jsou 3 × 3,9 m. Rozměry bočních kulis se pohybují okolo 3,1-3,2 × 0,6-0,7 m. Rozměry sufit jsou cca 0,5 × 5,7 m. Soubor dekorací doplňují tři výsadní kusy, představující strom, kapličku a dřevěný plot, dále čtvero jednokřídlých i dvojkřídlých dveří a boční kulisa představující roh domu s dveřmi, oknem a střechou.

Zámecké divadlo se dochovalo v téměř kompletním stavu až do dnešních dob. V letech 1986–88 proběhly v divadle restaurátorské práce divadelní výzdoby, proscénia i malovaných kulis. Práci provedli Dobroslav Halata a František Krčmář (dekorace) a Jana Kremanová, Pavel Novák, Jarmila Adamcová a Bohumil Vašák (portál a výzdoba hlediště). Divadlo je zpřístupněno návštěvníkům zámku jako součást prohlídkové trasy.

 

Literatura a prameny:

- SOA Praha, Rodinný archiv Valdštejnů

- divadelní sál a dekorace zámeckého divadla na Kozlu

- archiv NPÚ – ÚOP v Plzni

- zámecká knihovna Valdštejnů v Mnichově Hradišti

 

- Emanuel Poche a kol., Umělecké památky Čech 2, heslo Kozel, Praha 1978, s. 125

- Jan Pömerl, Zámecká divadla v Čechách a na Moravě, Divadelní revue 3, 1992, č. 4. s. 3–17

- Pavel Vlček, Encyklopedie českých zámků, Praha 1994

- Zdeněk Knoflíček, Zámek Kozel, Plzeň 1999

- Pavla Pešková, Zámecká divadla rodu Valdštejnů v Čechách a na Moravě, Brno 2006

 

 

 

Tágy: Zámecké divadlo, Klasicismus, Rakouské císařství

 

Autor: Pavla Pešková

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

sedmplustři=