enczsksiplhudeitsvhrespt
NAVIGÁCIÓ A TACE célkitűzései

A színházépítészet Európa kulturális örökségének sajátos rétegét képezi. A színházépületek az építészet művészetének, a stílusok változásának kiemelt bemutatói, a reneszánsz kortól napjainkig, ugyanis szerkezetük és térkoncepciójuk visszatükrözte és befolyásolta az adott kor értelmezési gyakorlatát. Ugyanakkor a társadalmi kapcsolatokról és azok változásairól is tanúskodik. A színházépületek műszaki felszereltsége másrészről a technika történetének fontos része.

 

Ellentétben a más rendeltetésű épületekkel (templomok, kastélyok, erődök), a színházak esetében sajnos hiányzik az épületek dokumentációja, úgy mint egy szélesebb földrajzi környezetbe való beilleszkedésük leírása. Viszont egy ilyen részletes elemzés nemcsak a különféle tudományterületek kutatómunkáját támogatná, hanem a kortárs színházi gyakorlat egyre fontosabbá váló nemzetközi együttműködésének elősegítését is szolgálná, hiszen színházi alkotóknak nagy szükségük van elérető, pontos és részletes adatokra arról az épületi háttérről, ahol színházi gondolataikat megvalósíthatják. Az is bizonyos, hogy az átlátható és elérhető információ egy tágabb közönség érdeklődését is felkelti majd.  

 

A program fő célkitűzése, hogy bemutassa Közép-Európa színházépítészetének eddig összegyűlt tudásanyagát, információit, sokféle forma összetett eszközrendszerét felhasználva. Az egyes régiók sajátos fejlődési tendenciái tágabb európai kontextusba kerülnek, köszönettel az öt európai ország kutató- és dokumentációs intézetei szoros együttműködésének. Azáltal, hogy bemutatjuk és megosztjuk a közös európai kulturális örökség fontos információit, ezek használata úgy a szakmai, mint a szélesebb közönség körében meg fog erősödni. Különös figyelmet fordítunk továbbá a projekt oktatásbeli felhasználásának lehetőségére is, mivel a projekt néhány eseménye kifejezetten a művészeti és speciális iskolák tanárait és diákjait célozza meg, valamint több alap- és középfokú oktatási intézményt.

 

A projekt hosszú távú működését a vállalkozás központi célkitűzése fogja biztosítani, az a törekvés, hogy létrehozzuk a színházépítészet leírásának módszertanát és egy olyan rendszert és környezetet fejlesszünk ki, mely további feldolgozást tesz lehetővé, frissítve és kitágítva az adatbázisokat és az információkat.     

 

A színpadok és épületek technikai paramétereit összegyűjtő adatbázis, mely nemzetközi szinten is súlyos hiánycikk, az aktív színházi alkotók számára biztosítani fogja a szükséges terek leírását és a kapcsolati hátteret, a művészeti menedzsment fontos eszközévé válva, elősegítve a művészek és technikusok (hang- és fénytervezők, akusztikai szakemberek, építészek, stb.) nagyobb fokú nemzetközi mobilitását.

 

Mik a projekt céljai, és hogyan fognak megvalósulni ezek?

 

1)  Az európai kulturális örökség  megőrzése, védelme és promóciója – a meglevő adatokon végzett munka a műemlékek védelmének központi és elengedhetetlen feltétele. Ez a feltétel a színházépítészet információinak bejegyzése, leírása és begyűjtése során valósul meg.

 

2)  Az európai kulturális örökség bemutatása változatos és izgalmas módszerekkel – könyvek, kiállítások, prezentációk segítségével. Mindezen termékek korszerű technológia felhasználásával fognak készülni (CD/DVD ROM, internet és adatbázis-felületek).

 

3)  Egy rendszer létrehozása, mely feljegyzi és bemutatja az épületeket, mely magas szakértői és technikai szinten fog megvalósulni, a színházépítészet legjelentősebb európai szakértőinek együttműködésével.

 

4)  Az alkotók mobilitási kezdeményezései is könnyebbé válnak, azáltal, hogy rendelkezésükre áll a technikai paraméterek adatbázisa. Ezáltal lehetővé válik, hogy a művészi bemutatás legmegfelelőbb terét találják meg. Az adatbázis ezen része bizonyos fokig különálló lesz, és nagyszámú színpadot fog megjeleníteni, használatát sok színház számára lehetővé fogjuk tenni.

 

5)  Az oktatás támogatása – minden tervezett tevékenység felhasználható általános, speciális vagy művészeti iskolák azon oktatási célkitűzéseinek megvalósítására is, hogy növekedjen az európai kulturális örökségről való tudás. Egy speciális workshop képzi majd  a (jövő) európai színházépítészeti szakembereit, hogy jobban fel legyenek készülve az ezen a területen való munkára és hogy jól tájékozottak legyenek a többféle megközelítésben és a többi ország építészeti gyakorlatában.  

 

6)  A szakemberek kommunikációjának elősegítése európai szinten – a projekt egy nemzetközi csapatmunka formájában fog megvalósulni, melynek keretében a szervező országok szakértői találkozni fognak, és bízunk abban, hogy az így létrejött kapcsolatok a további együttműködést is elősegítik.