enczsksiplhudeitsvhrespt
NAVIGÁCIÓ Bibliográfia

SZÍNHÁZÉPÍTÉSZETI BIBLIOGRÁFIA

 

Források:

 

1. Könyvtári katalógusok, adatbázisok:

OSZK nagyállományi katalógusok (tematikus)

OSZK SZT katalógus

OSZK online katalógus

OSZK adatbázisok (iker, humanus)

 

2. Bibliográfiák:

Budapest történetének bibliográfiája. Szerk. BERZA LÁSZLÓ. Bp., 1969.

Budapest történetének bibliográfiája. Főszerk. BERZA LÁSZLÓ. Bp., 1983–1985.

SURJÁN MIKLÓS: Pécs bibliográfiája. 1960–2005. Pécs, 2008.

Debrecen helytörténeti irodalma. Válogatott bibliográfia. Összeáll. és szerk. BÉNYEI MIKLÓS. Debrecen, 2002.

 

3. Tervtári gépiratos lista

 

4. Szakfolyóiratok:

Építészeti Szemle 1892–1898

Budapesti Építészeti Szemle 1899–1906

Magyar Építőművészet 1907–1944, 1952–2007 [Hiány: 1935]

Színháztechnikai Fórum 1974–2002

Színpad 2005–2008

[Hiány: Vállalkozók Közlönye 1905–1914]

[Hiány: Az Újság, 1904. február

 

 

ÁLTALÁNOS

VÁLI BÉLA, Színházi építkezéseink. I–IV. Építészeti Szemle, 1892. 4. 110., 5. 136., 6. 166–167., 7. 193–194.;

VÁLI BÉLA, Színházépítészetünk. Építészeti Szemle, 1893. 3. 71–72., 6. 173–174.;

VÁLI BÉLA, A budapesti színházak tűzbiztonsága. Építészeti Szemle, 1893. 7. 197–199.;

KOMOR MARCELL, Színházépítés. Művészet, 1904. 7–15.;

L.-r., A modern színház. Vállalkozók Közlönye, 1908. január 15.;

JAKABFY ZOLTÁN, A színházépítés fejlődése. A Kor, 1908. március 1., 15.;

JAKABBFY ZOLTÁN, A színházépítés fejlődése. Bp., 1908.;

[KOMOR MARCELL] E., Színház építő szabályzat. Vállalkozók Lapja, 1911. december 6. 1.;

A modern színházépítés. Vállalkozók Lapja, 1910. augusztus 31.;

Az ideális színház. Építő Ipar, 1912. 5. 50., 1912. 6. 58–59., 1912. 7. 69–70., 1912. 8. 75–76., 1912. 9. 87–88.;

BODÁNYI ÖDÖN, Vidéki színházak. Építő Ipar, 1912. 3. 27–29.;

Az ideális színház. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet ankétje. Bp., 1912. (Klny. a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyéből);

MAGYAR VILMOS, Az antik színház renaissance-a. Építő Ipar, 1912. 12. 117–119.;

Magyarországi színházépületek – 1908. Magyar Művészeti Almanach, 1913. 114–117.;

SEBESTYÉN ARTÚR, Színházakról. Magyar építőművészet, 1930. 2. 3–15. [és győri tervpályázat];

JAKABBFY ZOLTÁN, Nézőtér, színpad, díszlet. Bp., 1944. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai, Építészet 28.);

STAUD GÉZA, Magyar kastélyszínházak. Bp., 1963 (Színháztörténeti könyvtár, 11.);

Szabadtéri színpadok. Kidolg. a Középülettervező Vállalat. Bp., 1964.;

Működéstani cikkgyűjtemény. Szerk. TARÓDI-NAGY BÉLA. Bp., 1964. (Színpad és közönség. Működéstani könyvtár 7.);

HOFFMANN, HANS-CHRISTOPH, Die Theaterbauten von Fellner und Helmer. München, 1966.;

IVÁNKA ANDRÁS, A dráma – a drámai színház. Magyar építőművészet, 1966. 3. 44–46.;

ÖLVECZKY MIKLÓS, Technika a korszerű színházban. Magyar építőművészet, 1966. 3. 46–48.;

TARNÓCZY TAMÁS – KOTSCHY ANDRÁS, Hangversenytermek és operaházak akusztikai értékelése. Bp., 1971. (Általános Épülettervező Vállalat Műszaki Fejlesztési Osztály. Kiadvány 60.);

ÓVÁRI GYŐZŐ, A színháztechnika elméleti alapjai. Bp., 1977.;

Házról-házra. Összeáll. VARGHA MIHÁLY. Színháztechnikai fórum, 1980. 4. 16–23.;

Ankét az ideális színházról. Összeáll. VARGHA MIHÁLY. Színháztechnikai fórum, 1980. 3. 30–34.;

BARTHA ZOLTÁN, Medgyaszay István (1877–1959) építőművész. Bp., 1984.;

PÁLFI LAJOS, Deus ex machina. Adalékok a magyarországi színházak történetéhez. Színháztechnikai fórum, 1984. 3. 20–22.;

VARGHA MIHÁLY, Színházi számvetés. Magyar építőművészet, 1985. 4. 10–13.;

KORPONAI FERENC, Színpadgépészet. Színháztechnikai fórum, 1988. 3. 23–25.;

MAKHULT MIHÁLY, Színházművészet és építészet. A Középületépítő Vállalat színházépítései. Magyar építőművészet, 1991. 3. 24–25. [több színházról, pl. Opera, Nemzeti (Hevesi S. tér)];

GEBEI ANDRÁS, A színpadgépezetek elektromos vezérlési rendszere. Színháztechnikai fórum, 1991. 1–4. 53–57. [Pécsi és szolnoki sz.];

PQ ’95. Magyar színpad-kép-írók. Szerk. Király Nina és Török Margit. Bp., OSZMI, 1995.;

Fellner & Helmer. Die Architekten der Illusion. Theaterbau und Bühnenbild in Europa. Hrsg. von DIENES, GERHARD MICHAEL. Graz, 1999. [Operettszínház, Vígszínház, Népszínház, Szeged, Kecskemét, Tata Kastélyszínház, Kolozsvár];

FELLNER LÁSZLÓ – MERÉNYI LÁSZLÓ – RUDNYÁNSZKY PÁL, Fellner Ferdinánd : egy színházépítő a millenniumi Magyarországon. Bp., 2004.;

KISS ISTVÁN, A színpad biztonsága – a biztonság színpada. Színpad, 2005. 1. 47.;

Színháztechnika Magyarországon. Színpad, 2005. 2. 5–10.;

SZABÓ-JILEK IVÁN, Díszletkép-váltás története a barokk színpadokon. Színpad, 2005. 3. 27–29.;

SZABÓ-JILEK IVÁN, Színházi beruházások tanulságai. Színpad, 2006. 1. 21–23.;

VARGHA MIHÁLY, Fenyegetett színházak. A színházépítészet és színháztechnika szekció a PQ-n. Színpad, 2007. 3. 34–35.;

KULCSÁR VIKTÓRIA, Prágából jöttem, két betűt hoztam, mesterségem címere: PQ. Színpad, 2007. 4. 38–39.;

SZABÓ-JILEK IVÁN, Multifunkcionális nézőterek. Színpad, 2008. 2. 10–12.;

PUHL ANTAL, „Terek és idők” a színházban. Az „időtlen” és a „pillanat” művészetének találkozása. Színpad, 2008. 3. 9–12.;

GÖTZ BÉLA, Színházépületek és hasznosításuk. Történelmi visszatekintés, néhány európai példa. Színpad, 2008. 3. 17–18.;

Színházi beruházások tapasztalatai. Homolya László véleménye. Színpad, 2008. 3. 19.;


VIDÉK (Városok szerinti betűrendben)

 

Arad:

[Nyári színkör] Vállalkozók Lapja, 1899. május 17. [Rövid hír];

[Nyári színkör] Vállalkozók Lapja, 1900. április 2. [Rövid hír];

Baja:

[Színkör] Vállalkozók Lapja, 1902. május 11. [Rövid hír];

[Színkör] Vállalkozók Lapja, 1905. október 18. [Rövid hír];

[Színkör] Vállalkozók Lapja, 1907. február 27. [Rövid hír];

Balatonfüred:

SARKADY ISTVÁN, Balaton Füredi régi színkör. Balaton, 1866. június 3. 3.;

FÁRA JÓZSEF, A balatonfüredi színház megalapítása és működésének első évtizedei. Zalaegerszeg, 1925.;

ZÁKONYI FERENC, Az első, vagyis a Kisfaludy Színház, más néven Füredi Színművészeti Intézet. In uő. Balatonfüred. Adalékok Balatonfüred történetéhez a kezdetektől 1945-ig. Veszprém, 1988. 664–715.

Békéscsaba:

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1906. szeptember 26. [Rövid hír];

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1912. szeptember 11. [Rövid hír];

KÁRPÁTI IMRE, Százéves a Békéscsabai Színház. Színháztechnikai fórum, 1979. 4. 4.;

KISS ISTVÁN, Békéscsaba, Andrássy út, Jókai Színház felújítása és új portikusza, sarokház, „Merkur” üzletház. Magyar építőművészet, 1992. 1. 50–52.;

KONTER LÁSZLÓ, Beköszöntő… Békéscsabai technikák. Színpad, 2006. 3. 29.

Besztercebánya:

[Színház és vígadó. Nem épült meg.] Vállalkozók Lapja, 1909. január 27. [Rövid hír];

A besztercebányai színház és vígadó tervpályázata. Magyar építőművészet, 1912. 3. 1–18.

Csongrád:

[Színkör] Vállalkozók Lapja, 1903. október 10. [Rövid hír];

Vállalkozók Lapja, 1906. január 10., augusztus 15. [Rövid hír];

Debrecen:

Ismét a debreczeni állandó színház. Vasárnapi Újság, 1858. 3. 33.;

[Debrecen, Csokonai Színház] Vállalkozók Lapja, 1904. június 1. [Rövid hír];

[Debrecen, Csokonai Színház] Vállalkozók Lapja, 1909. március 3. [Rövid hír];

SÁPI LAJOS, A debreceni Csokonai Színház, 100 éves története. Debrecen, 1967. (Klny. a Debreceni Déri Múzeum évkönyvéből, 1965.);

ABLONCZY LÁSZLÓ, Színházépítés szanálás után. Beszélgetés Gali Lászlóval, a Debreceni Csokonai Színház igazgatójával. Film Színház Muzsika, 1979. 21. 12–13.;

KATHI MÁRTON, A Debreceni Csokonai Színház felújításának története. Színháztechnikai fórum, 1983. 1. 10–11.;

DORKA BÉLA, A debreceni Csokonai Színház rekonstrukciója. Múzeumi Kurír, 1984. 44. 23–32.;

SZ. KÜRTI KATALIN, Debrecen, Csokonai Színház. Bp., 1990. (TKM kiskönyvtára);

SZ. KÜRTI KATALIN, Debrecen teátruma. Múzsák, 1990. 3–4. 46–47.;

Új színház születik. [SZABÓ-JILEK IVÁN interjúja Csányi Jánossal]. Színpad, 2007. 1. 6–9.

A mai színház – az igazgató-rendező szemével. Csányi János gondolatai. Színpad, 2008. 3. 13–15.

Déva:

[Városi bérház és színház] Vállalkozók Lapja, 1910. január 19., február 23. [Rövid hír];

Eger:

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1903. február 25., március 11., július 8., október 7. [Rövid hír];

VARGHA MIHÁLY, Egy színház keresi arcát. Újjáépült az egri Gárdonyi Géza Színház. Új Magyar építőművészet, 2001. 1. 36–37.

Fertőd-Eszterháza:

KRÄHLING JÁNOS – HALMOS BALÁZS - FEKETE J. CSABA, A fertődi marionettszínház új értelmezése – az épületkutatás („Bauforschung”) és alakhű felmérés mint kutatási módszer alkalmazásával. Építés – építészettudomány. A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei. Főszerk. Dr. Szabó János. 34. kötet, 1-2. szám, 2006. március. 5–55.

Fertőrákos:

FEJÉR GYULA., Mi lesz veled Barlangszínház? Népszabadság, 1982. február 20. 12.

Gödöllő:

METZ KATALIN, Kastélyteátrum – a 18. századi varázsdoboz. Újjászületett a Gödöllői Barokk Színház. Régi-új Magyar építőművészet, 2003. 5. 39–41.;

MÁTÉ ZSOLT, A Gödöllői Királyi Kastély barokk hercegi színháza. Színpad, 2005. 3. 13–18.;

STARCK LŐRINC – GEBEI ANDRÁS, Színpadtechnikai berendezések. Színpad, 2005. 3. 19–23.;

SZABÓ MARGIT, A Barokk Színház működtetése. Színpad, 2005. 3. 26.

Győr:

[Győr] Vállalkozók Lapja, 1903. szeptember 30. [Rövid hír];

[KOMOR MARCELL] Ezrey, A győri színház. Vállalkozók Lapja, 1903. október 28.;

A győri színházépítés ügye. Művészet, 1903. 426.;

[Győr] Vállalkozók Lapja, 1910. június 7. [Rövid hír];

[ÖDÖNFI LÁSZLÓ] Ö. L., A győri új Nemzeti Színház, Vállalkozók Lapja, 1912. április 17.;

LAM FRIGYES, Színházunk külső története dióhéjban. Győr, 1928. (Klny. Győri Hírlap);

A győri városi színház tervpályázata. Magyar építőművészet, 1929. 11–12. 3–28.;

SEBESTYÉN ARTÚR, Színházakról. Magyar építőművészet, 1930. 2. 3–15. [győri tervpályázat];

HARMATI JÁNOS, Színház épül Győrött… Színháztechnikai fórum, 1974. 2. 1.;

WINKLER GÁBOR, Győri színháztervek. Magyar építőművészet, 1979. 3. 60–63.;

HARMATI JÁNOS, Az új győri Kisfaludy Színház. Magyar építőművészet, 1979. 3. 13–21.;

KÁRPÁTI IMRE, Victor Vasarely és a színház. Színháztechnikai fórum, 1979, 2. 4.;

4. Színháztechnikai napok. Győr, 1979. május 31.– június 2. Színháztechnikai fórum, 1979. 3. 4–11.;

DEMMEL L. – HODOSSY L. – MOLNÁR T. – ZSENÁK F., A forgószínpad számítógépes vezérlése a Győri Nemzeti Színházban. Színháztechnikai fórum, 1992. 3–4. 34–36.;

HORVÁTH ANDRÁS, A Győri Nemzeti Színház. Színpad, 2008. 3. 20.

 

Gyula:

[Színkör] Vállalkozók Lapja, 1901. április 24. [Rövid hír];

 

Hódmezővásárhely:

[Nyári színkör] Vállalkozók Lapja, 1897. november 10. [Rövid hír];

Igló:

[Színház és vígadó] Vállalkozók Lapja, 1899. szeptember 13. [Rövid hír];

Az iglói színház és vigadó. Építő Ipar, 1899. február 9. 39.

Kaposvár:

[Nyári színház] Vállalkozók Lapja, 1908. november 18. [Rövid hír];

[Nyári színház] Vállalkozók Lapja, 1910. március 2., május 4. [Rövid hír];

Csiky Gergely Színház, Kaposvár. Színháztechnikai fórum, 1982. 1. melléklet;

NOVÁK ZSUZSANNA – CZUPPON ÉVA, A kaposvári Csiky Gergely Színház felújítása. Színháztechnikai fórum, 1988. 3. 16–17.;

SZŰTS ZSUZSA, Belsőépítészet. Színháztechnikai fórum, 1988. 3. 18–19.;

NOVÁK ZSUZSANNA – CZUPPON ÉVA, A kaposvári Csiky Gergely Színház rekonstrukciója. 1988. 4–5. 36–37.

Kassa:

[Kassa. Színház] Vállalkozók Lapja, 1892. június 28. [Rövid hír];

[Kassa. Színház] Vállalkozók Lapja, 1897. február 2. [Rövid hír];

[Kassa. Színház] Vállalkozók Lapja, 1897. június 2. [Rövid hír];

[Kassa. Színház] Vállalkozók Lapja, 1898. november 23. [Rövid hír];

[Kassa. Színház] Vállalkozók Lapja, 1899. január 25. [Rövid hír];

[Kassa. Színház] Vállalkozók Lapja, 1899. október 4. [Rövid hír];

K. P., A kassai új színház. Vasárnapi Újság, 1899. 36. 593–594.

Kecskemét:

[Kecskemét. Színház] Vállalkozók Lapja, 1895. március 12. [Rövid hír];

A kecskeméti új színház. Vasárnapi Újság, 1896. 42. 704.;

Kecskemét új színháza. Vasárnapi Újság, 1896. 46. 768.;

[Kecskemét. Színház] Vállalkozók Lapja, 1899. május 31. [Rövid hír];

BOROS PÁL, Katona József Színház üzemházának átalakítása, Kecskemét. Magyar építőművészet, 1986. 5. 36–37.;

BOROS PÁL, A Kecskeméti Katona József Színház felújítása. Színháztechnikai fórum, 1988. 1. 14–17.;

BORSA MIKLÓS, Átutazóban Kecskeméten. Első benyomások a felújított Katona József Színházról. Színháztechnikai fórum, 1988. 1. 18–19.;

KORPONAI FERENC, Színpadgépészet. Színháztechnikai fórum, 1988. 1. 19–25.;

BÁNFALVI MIKLÓS, Színpadtechnika fővállalkozásban. Színháztechnikai fórum, 1988. 1. 25–26.;

SÖREG DÉNES, A beruházásról. Színháztechnikai fórum, 1988. 1. 26–27.;

BOROS PÁL – FARKAS GÁBOR, A kecskeméti Katona József Színház felújítása. Magyar építőművészet, 1988. 4–5. 44–49.

Keszthely:

SÁGI JÁNOS, A magyar színház a szabad természetben. Vasárnapi Újság, 1909. 6. 111–112.;

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1910. március 2.

Kismarton (Eisenstadt):

NAGY VIRGIL, A kismartoni várkastély. Magyar építőművészet, 1911. 3. 1–18.

Kisújszállás:

[Színház-vigadó] Vállalkozók Lapja, 1911. március 8., június 14. [Rövid hír];

Kolozsvár:

[Nemzeti Színház] Vállalkozók Lapja, 1904. május 25., július 27. [Rövid hír];

[Nemzeti Színház] Vállalkozók Lapja, 1905. augusztus 9. [Rövid hír];

[Nemzeti Színház] Vállalkozók Lapja, 1907. június 5. [Rövid hír];

GERŐ ÖDÖN, A kolozsvári sületlenség. A Nemzeti Színház építése. Pesti Napló, 1904. január 22.;

A kolozsvári színházépítés ügye. Általános tiltakozás. Pesti Napló, 1904. január 31. 6–7.;

[KÁLNOKI IZIDOR] Vulpes, Fellner és Helmer. A kolozsvári Nemzeti színház építése. Az Újság, 1904. január 31.;

[MÁRKUS LÁSZLÓ] (ml.), Tisza István, az imperator rex. A kolozsvári Nemzeti színház építése. Alkotmány, 1904. február 2. 8–9.;

[GERŐ ÖDÖN] gé, Az ”erkölcsi obligó”. A kolozsvári Nemzeti színház építése. Pesti Napló, 1904. február 2. 5–6.;

VIDOR EMIL – KÁLNOKI IZIDOR, Fellner és Helmer. A kolozsvári színház ügye. Az Újság, 1904. február 2.;

A kolozsvári Nemzeti színház és az Újság. Az Újság, 1904. február 3.;

[GERŐ ÖDÖN] gé, Rejtély a művészetben. A kolozsvári Nemzeti színház. Pesti Napló, 1904. február 5. 5–6.;

A kolozsvári színház. Vállalkozók Lapja, 1904. március 23.;

A kolozsvári Nemzeti színház. Vállalkozók Közlönye. 1904. október 5.;

[Nyári színkör] Vállalkozók Lapja, 1908. október 14. [Rövid hír];

[Nyári színkör] Vállalkozók Lapja, 1909. március 24., július 21. [Rövid hír]

Komárom:

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1913. március 27. [Rövid hír]

Lugos:

A lugosi új színház. Vasárnapi Újság, 1900. 52. 876.

Makó:

A makói színház. Vasárnapi Újság, 1903. 37. 610–611.

Marosvásárhely:

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1904. március 23. [Rövid hír];

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1909. február 17. [Rövid hír]

Mátészalka:

KISS ISTVÁN, Mennyezetkép vagy zsinórpadlás? Színháztechnikai fórum, 1989. 3. 28–29.;

BÁN FERENC, Művelődési ház és színház, Mátészalka. Magyar építőművészet, 1989. 4. 28–31.;

VARGHA MIHÁLY, A példa. Magyar építőművészet, 1989. 4. 32–33.;

JÓZSEF DÉNES, Posztmodern színház Szatmárban. Kritika, 1989. 4. 20–21.

Miskolc:

KOMÁROMY JÓZSEF, Jelentés a miskolci Nemzeti Színháznál végzett leletmentésről. Miskolc, 1958. (Klny. a Herman Ottó Múzeum évkönyvéből.);

IFJ. HORVÁTH BÉLA, A miskolci Nemzeti Színház újjáépítése. Séta az újjáépített miskolci Nemzeti Színházban. Miskolc, 1960.;

VARGHA MIHÁLY, Új a régi mellett. A Miskolci Nemzeti Színház felújítása és bővítése. Színháztechnikai fórum, 1992. 3–4. 13–19.;

SZILVÁSI ZSUZSA – BODONYI CSABA – SIMON GÁBOR, A Miskolci Nemzeti Színház rekonstrukciója. Színháztechnikai fórum, 1994/3–4, 1995/1–2 52–60.;

VARGA GYÖRGY, A dönthető kettősgyűrűs forgószínpad. Színháztechnikai fórum, 1994/3–4, 1995/1–2. 61.;

SZILVÁSI ZSUZSA, 175 éves a Miskolci Nemzeti Színház. Színháztechnikai fórum, 1997/3–4 1998/1–2. 27–31.

Mohács:

[Színkör] Vállalkozók Lapja, 1902. november 12., november 26. [Rövid hír];

[Nyári színház] Vállalkozók Lapja, 1904. február 3. [Rövid hír]

Munkács:

[Munkács áll. Sz.] Vállalkozók Lapja, 1895. július 9. [Rövid hír];

[Munkács áll. Sz.] Vállalkozók Lapja, 1896. február 11. [Rövid hír];

[Munkács áll. Sz.] Vállalkozók Lapja, 1899. április 12. [Rövid hír]

Nagykároly:

[Színkör] Vállalkozók Lapja, 1906. július 18., november 7. [Rövid hír]

Nagykőrös:

[Nagykőrös, nyári színkör] Vállalkozók Lapja, 1899. április 19. [Rövid hír]

Nagyvárad:

[Nagyvárad, színház] Vállalkozók Lapja, 1895. október 15. [Rövid hír];

[Nagyvárad, színház] Vállalkozók Lapja, 1899. május 3., június 28., július 12., szeptember 27. [Rövid hír];

A nagyváradi Szigligeti színház. Vasárnapi Újság, 1900. 41. 677.;

[Nyári színkör] Vállalkozók Lapja, 1908. május 13., június 3. [Rövid hír];

RÉVY ESZTER, Nagyváradi gondolatok a színháztechnikáról. Színháztechnikai fórum, 1981. 4. 36.;

NAGY BÉLA, Színház születik. A nagyváradi Szigligeti Színház építéstörténete képben és írásban, 1899–1900. Nagyvárad, 1998.;

NAGY BÉLA, ... és díszes palotát emeltünk. A nagyváradi Szigligeti Színház építésének kultúrtörténete dokumentumokban, 1899–1900. Nagyvárad, 2000.

 

Nyíregyháza:

NÉMETH ISTVÁN, A nyíregyházi Városi Színház korszerűsítése és bővítése. Magyar építőművészet, 1956. 8. 246–248.;

Móricz Zsigmond színház. Színháztechnikai fórum, 1982. 2. 11–16.;

KISS ISTVÁN, A színházról és a művelődési házról. Színháztechnikai fórum, 1982. 2. 17.;

BORSA MIKLÓS, A nyíregyházi látogatásról – szubjektíven. Színháztechnikai fórum, 1982. 2. 18.;

VARGHA MIHÁLY, Színház, nem vitrin. Nyíregyházi megújulás. Új Magyar építőművészet, 2001. 6. 38–39.;

VARGHA MIHÁLY, Színház, nem vitrin – Nyíregyházi megújulás. Színháztechnikai fórum, 2002/3–4. 21–23.

 

Nyitra:

A nyitrai nemzeti színház. Vasárnapi Újság, 1881. 50. 798.;

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1901. május 1. [Rövid hír]

Orosháza:

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1902. május 7. [Rövid hír]

Pápa:

CZILLER Péter, Hol építsük fel az új színházat? Pápa, 1930.;

NÁDASDY LAJOS, A pápai kőszínház története (1817–1931). Veszprém, 1981.

Pécs:

[Pécs, Nemzeti Színház] Vállalkozók Lapja, 1894. szeptember 4. [Rövid hír];

[Pécs, Nemzeti Színház] Vállalkozók Lapja, 1895. október 8. [Rövid hír];

TÜSKÉS TIBOR, Lechner Ödön és Pártos György terve a Pécsi Nemzeti Színház felépítésére. Jelenkor, 1971. 9. 813–815.;

SIKLÓS MÁRIA, A Pécsi Nemzeti Színház rekonstrukciója. Színháztechnikai fórum, 1980. 3. 4–5.;

A pécsi Nemzeti Színház rekonstrukciója. Színháztechnikai fórum, 1982. 4. 8–10.;

VARGHA DEZSŐ, A Pécsi Nemzeti Színház építése és 1895. október 5-i megnyitása. Baranyai Művelődés, 1984. 3. 118–122.;

SIKLÓS MÁRIA, Nemzeti Színház – Pécs. Színháztechnikai fórum, 1985. 2. 13–16.;

H. I., Kész a színpadtér. Színházfelújítás. Helyén az első tetőtartó. Dunántúli Napló, 1988. június 27. 1.;

MÁRFI ATTILA, Színház a millenium tiszteletére. Baranya, 1990. 3. 78–82.;

SIKLÓS MÁRIA, A Pécsi Nemzeti Színház és Kamaraszínház rekonstrukciója. Magyar Építőipar, 1991. 11. 515–517.;

SIKLÓS MÁRIA, Az építészeti felújítás. Színháztechnikai fórum, 1991. 1–4. 43–49.;

KORPONAI FERENC, A megújult színpadgépezet. Színháztechnikai fórum, 1991. 1-4. 50-52.;

SIKLÓS MÁRIA, Pécsi Nemzeti Színház, felújítás. Magyar építőművészet, 1991. 3. 14–-16.;

MÁRFI ATTILA, A Pécsi Nemzeti Színház felépítése. In Száz pécsi évad. A Pécsi Nemzeti Színház száz éve. Szerk. Bezerédy Győző, Simon István, Szirtes Gábor. Pécs, Baranya Megyei Könyvtár, Pécsi Nemzeti Színház, 1995. (Pannónia könyvek);

MÁRFI ATTILA, Az új színházpalota. A Pécsi Nemzeti Színház felépítése (1893–1895) Pécsi Szemle, 2001. 2. 54–63.

Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza:

SCHINAGL GÁBOR, Színházak közönségforgalmi tereinek belsőépítészeti kialakítása. Műszaki Tervezés, 1981. 10. 41–44.;

SIKLÓS MÁRIA, Pécsi Nemzeti Színház. Kamaraszínház, Üzemház és a rekonstrukció. Színháztechnikai fórum, 1990. 2. 21–25.

Pozsony:

ADORJÁN SÁNDOR, A pozsonyi színház. Vasárnapi Újság, 1886. 42. 675–676.;

[Pozsony, színkör] Vállalkozók Lapja, 1899. április 5., július 12., szeptember 13. [Rövid hír];

Sátoraljaújhely:

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1900. február 7., április 18., május 9. [Rövid hír];

Sopron:

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1909. május 12., május 19. [Rövid hír];

MEDGYASZAY ISTVÁN, A soproni színház. Magyar építőművészet. 1910. 1. 10–17.;

CSATKAI ENDRE, Kinek a műve a soproni régi színház oromcsoportja? Sopron, 1941. (A Soproni Szemle kiadványai 132.);

GANTNER ANTAL, A soproni színház és színészet története. Sopron, 1941.;

Sopron. Petőfi Színház. Színháztechnikai fórum, 1975. 4. melléklet;

ID. KOTSIS IVÁN, A soproni Petőfi Színház átépítése. Magyar építőművészet, 1976. 5. 9–13.;

A soproni színház, 1838, 1909, 1963, 1992. Az OMvH Magyar Építészeti Múzeumának kiállítása. Bp., 1993. A katalógust szerk. KŐNIG TAMÁS, WAGNER PÉTER.;

KŐNIG TAMÁS – WAGNER PÉTER, A Soproni Petőfi Színház rekonstrukciója. Magyar építőművészet, 1993. 2. 26–27.;

DÁVID FERENC, Medgyaszay színházának helyreállítása. Magyar építőművészet, 1993. 2. 28–30.;

Szatmár:

[Szatmárnémeti színház] Vállalkozók Lapja, 1890. május 20. [Rövid hír];

[Szatmárnémeti színház] Vállalkozók Lapja, 1899. január 15. [Rövid hír];

A szatmári színjátszás otthonai. Összeáll. CSIRÁK CSABA. Szatmárnémeti, 2003. (Otthonom Szatmár megye, 18);

Szeged:

[MIKSZÁTH KÁLMÁN] –th –n, A szegedi színház. Vasárnapi Újság, 1886. 42. 677.;

SZMOLLÉNY NÁNDOR, A szegedi magyar nemzeti színészet százéves története. Bp., 1906.;

MAÁR MÁRTON, A Szegedi Nemzeti Színház rekonstrukciója. Színháztechnikai fórum, 1980. 1. 3–4.;

STÉPÁN BALÁZS, Vigyázz, a tetőn dolgoznak! Színház albérletben. Magyar Hírlap, 1981. november 27. 5.;

MAÁR MÁRTON, A színházrekonstrukciók. Nemzeti Színház – Szeged. Színháztechnikai fórum, 1985. 2. 8–12.;

Szegedi Nemzeti Színház. 1883–1986. Szerk. NIKOLÁNYI ISTVÁN. Szeged, 1986.;

MAÁR MÁRTON, A Szegedi Nemzeti Színház. A színház építésének története. Színháztechnikai fórum, 1986. 3. 7–8.;

MAÁR MÁRTON, A színház felújításának előzményei. Színháztechnikai fórum, 1986. 3. 9–10.;

KORPONAI FERENC, A színpadtechnikai berendezések rekonstrukciója. Színháztechnikai fórum, 1986. 3. 11–16.;

MAÁR MÁRTON, A felújítás. Tervezés és építés. Színháztechnikai fórum, 1986. 3. 17–21.;

TUSKÓ TIBOR, A Szegedi Nemzeti Színház műhelyházának terve, Szeged – Kiskundorozsma. Magyar építőművészet, 1992. 1. 32.

Szeged, Kisszínház:

RANTAL JÁNOS, Kisszínház átépítése, Szeged. Színpad, 2005. 4. 13–15.

LÖFLER CSABA – BARNA JÁNOS, Színpadtechnika bemutatása. Színpad, 2005. 4. 16–17.;

KELE GÁBOR, Színpadvilágítási berendezések. Színpad, 2005. 4. 17–18.;

MOLNÁR FERENC, A Kisszínház hangtechnikája. Színpad, 2005. 4. 18–19.

Szegedi Szabadtéri Színpad:

KOCSIS JÓZSEF, A Szegedi Szabadtéri Játékok nézőterének felújítása. Színháztechnikai fórum, 1994. 1–2. 53–55.

Székesfehérvári Vörösmarty Színház:

F. V., Vörösmarty Színház, Székesfehérvár. Magyar építőművészet, 1963. 3. 64–68.

A székesfehérvári Vörösmarty Színház rekonstrukciója és bővítése. Színpad, 2006. 1. 5–7.;

SZŐKEDENCSI GÉZA – PINTÉR TAMÁS, Építészet – belsőépítészet. Színpad, 2006. 1. 8–9.;

SCHMIDT JÁNOS, Színháztechnikai tervezés. Színpad, 2006. 1. 10–11.;

STARCK LŐRINC – GEBEI ANDRÁS, Színpadtechnikai berendezések. Színpad, 2006. 1. 12–17.;

TATAREK PÉTER, Színpadvilágítás. Színpad, 2006. 1. 17–18.;

MOLNÁR FERENC, Hangtechnikai rendszerek. Színpad, 2006. 1. 19–20.

Szentendrei Teátrum

JÁLICS KINGA, Viharfelhők a teátrum fölött. Film, Színház, Muzsika, 1988. 51. 15.

Szolnok:

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1909. július 14. [Rövid hír];

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1911. március 1., június 7. [Rövid hír];

SZEGŐ GYÖRGY, Új-régi színház. Színház, 1991. 6. 5–7.;

HOMOLYA LÁSZLÓ, Egy rendkívüli beruházás története. Színháztechnikai fórum, 1991. 1–4. 81–87.;

SIKLÓS MÁRIA, A Szigligeti Színház felújítása. Színháztechnikai fórum, 1991. 1–4. 88–89.;

KORPONAI LÁSZLÓ, A színpadgépészet rekonstrukciója. Színháztechnikai fórum, 1991. 1–4. 91–94.

Szombathely

[Szombathely, állandó színház] Vállalkozók Lapja, 1899. július 19. [Rövid hír];

[Szombathely, állandó színház] Vállalkozók Lapja, 1900. január 10. [Rövid hír];

[Szombathely, állandó színház] Vállalkozók Lapja, 1906. június 20. [Rövid hír];

[Szombathely, állandó színház] Vállalkozók Lapja, 1907. április 17. [Rövid hír];

KÁROLYI ANTAL, Művelődési és Sportház, Szombathely. Magyar építőművészet, 1967. 4. 12–16.;

RÓNA KATALIN, Születik színház Szombathelyen? Beszélgetés Kiss József rendezővel. Film, Színház, Muzsika. 1989. 34. 8–9.;

SCHMIDT JÁNOS, Új kamaraszínház Szombathelyen. Színpad, 2007. 4. 14–15.

Tata:

A tatai grófi színház eltűnt. Esti Újság, 1914. május 28. 7.

Temesvár:

A temesvári Ferencz-József színház. Vasárnapi Újság, 1875. 41. 646.

Torda:

[Színház, bálterem és vendéglő] Vállalkozók Lapja, 1900. február 28. [Rövid hír];

[Színház, bálterem] Vállalkozók Lapja, 1901. július 3. [Rövid hír]

Újvidék:

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1907. március 20. [Rövid hír];

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1908. október 7. [Rövid hír]

Ungvár:

[Városi Színház] Vállalkozók Lapja, 1903. május 6. [Rövid hír];

Vállalkozók Lapja, 1904. március 23. [Rövid hír];

Vállalkozók Lapja, 1906. november 14., november 21. [Rövid hír];

Vállalkozók Lapja, 1907. február 6. [Rövid hír]

 

Veszprém:

SÁNDORFI KÁZMÉR, Veszprém új színháza. Budapesti Hírlap, 1908. szeptember 15. 15–16.;

A veszprémi új színház. Medgyaszay Benkó István műve. Vállalkozók Közlönye, 1908. október 21.;

Veszprém új színháza. Medgyaszay István műve. Vasárnapi Újság, 1909. 5. 88.;

MEDGYASZAY ISTVÁN, A vasbeton művészi formájáról. Művészet, 1909. 1. 30–37.;

MEDGYASZAY ISTVÁN, A veszprémi színház. Magyar Építőművészet, 1909. 1. 19–28.;

SZENDRŐ PÉTER, A Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciója. Színháztechnikai fórum, 1979, 1. 12–15.;

A veszprémi Petőfi Színház felújítása. Színháztechnikai fórum, 1982. 4. 5–7.;

SZENDRŐ PÉTER, Petőfi Színház – Veszprém. Színháztechnikai fórum, 1985. 2. 16–18.;

A Veszprémi Petőfi Színház. Az épület és felújítása. Színháztechnikai fórum, 1989. 3. 13–16.;

VARGHA MIHÁLY, A Petőfi Színház huszonhét éve. Színháztechnikai fórum, 1989. 3. 17–18.;

KISS TAMÁS, Veszprém, megyeháza, színház, múzeum. Bp., 1990. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára);

SZENDRŐ PÉTER, Veszprémi Petőfi Színház, felújítás. Magyar építőművészet, 1991. 3. 8–9.;

VARGHA MIHÁLY, 100 év – Veszprémi színház Medgyaszay István tervezésében. Színpad, 2008. 3. 51–52.

Zalaegerszeg:

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. [Sajtószemle]. Színháztechnikai fórum, 1984. 4. 10–12.;

KATHI MÁRTON, Egyéves tapasztalatok. Színháztechnikai fórum, 1984, 4. 13–14.;

KORPONAI FERENC, Színpadgépészeti berendezések. Színháztechnikai fórum, 1984. 4. 15–17.;

STRACK LŐRINC, A zalaegerszegi ponthúzók. Színháztechnikai fórum, 1984, 4. 17–18.;

SZABÓ ISTVÁN, Zajcsökkentés a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház ponthúzórendszerénél. Színháztechnikai fórum, 1984. 4. 18–19.;

KORPONAI FERENC, Összeszerelhető forgótárcsa a zalaegerszegi színházban. Színháztechnikai fórum, 1985. 1. 23–24.

VARGHA MIHÁLY, Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. Ismertető a rekonstrukciós tervek műszaki leírása alapján. Színháztechnikai fórum, 2002 .3–4. 20–21.


BUDAPEST (Színházak szerinti betűrendben)

ORSZÁGH Sándor, Budai színházak és játékszín 1783–1895. Bp., 1895.

Az Unió Színházüzemi és Színházépítő Részvénytársaság évi jelentése. Bp., 1921.

Bábszínház:

PÁLFI FERENC, Új utazó-színpad az Állami Bábszínházban. Színháztechnikai fórum, 1978. 3. 13–14.;

SIKLÓS MÁRIA, Állami Bábszínház, Budapest VI., Népköztársaság útja. Magyar építőművészet, 1978. 5. 20–25.;

KÁRPÁTI IMRE, Színpadi emelvények a Bábszínházban. Színháztechnikai fórum, 1984. 3. 33–35.

Belvárosi Színház:

RÁKOS KATALIN, A Belvárosi Színház. Színház-, mozi- és építészettörténet egy helyen. Régi-új Magyar építőművészet, 2005. 1. 38–40.;

Patinás moziból színház született Színpad, 2005. 2. 16.;

KUKNYÓ LAJOS, A Broadway mozi építészeti átalakítása. Színpad, 2005. 2. 17–19.;

BORSINÉ ARATÓ ÉVA, Akusztikai tervezés. Színpad, 2005. 2. 19–20.;

RÉFY IMRE, Színpadgépészet. Színpad, 2005. 2. 21.;

TATAREK PÉTER, Színpadvilágítási rendszer. Színpad, 2005. 2. 22.

Budai Vígadó:

ÁRKAY ALADÁR, A budai vigadó. Építő Ipar, 1898. február 2. 29–32.;

GELEY JÓZSEF, A budai Vígadó. Vasárnapi Újság, 1900. 5. 75–76.

Budapesti Operettszínház (Somossy Orfeum, Fővárosi Operettszínház):

KOMOR MARCELL, A budapesti új mulató épület. (Magyar Mérnök- és Építész-Egylet, 28. kötet, 141–152.);

Fővárosi Operettszínház. Színháztechnikai fórum, 1976. 2. melléklet;

SZÁRAY LÓRÁNT, Színházak felújítása. Műszaki Tervezés, 1981. 10. 1–5. [N. Sz. és Főv. Operettszínház]

Erkel Színház (Népopera, Városi Színház):

LENGYEL GÉZA, Színházépítők. Nyugat, 1911. 19. 593–594.;

[Népopera] Vállalkozók Lapja, 1911. február 8. [Rövid hír];

[ÖDÖNFI LÁSZLÓ] Ö. L., Az épülő Népopera. Vállalkozók Lapja, 1911. augusztus 23.

KOMOR MARCELL, Az épülő Népopera. Személyes kérdésben. Vállalkozók Lapja, 1911. augusztus 30.

[ÖDÖNFI LÁSZLÓ] Ö. L., Az épülő Népopera. Vállalkozók Lapja, 1911. szeptember 6.

[ÖDÖNFI LÁSZLÓ] Ö. L., A Népopera megnyitása. Vállalkozók Lapja, 1911. december 13.;

A budapesti Népopera. Építő Ipar, 1912. 13. 128–129.;

TARNÓCZY TAMÁS, A budapesti Városi Színház akusztikájának megjavítása. Bp., 1952. (Klny. a Magyar Híradástechnikából.)

ID. DR. KOTSIS IVÁN, Az Erkel Színház átépítése. Magyar építőművészet, 1968. 1. 26–31.;

BORSA MIKLÓS, Mi újság az Erkel Színház környékén? Színpad, 2005. 2. 29–31.;

BORSA MIKLÓS, Rekviem? Színpad, 2007. 2. 5–12. [Erkel Sz. sorsa]

Fővárosi Nagycirkusz:

Fővárosi Nagycirkusz. Magyar építőművészet, 1972. 3. 9.

Hacker Szála:

DR. NÉMETH ANTAL, Hacker-szála. Magyar építőművészet, 1966. 3. 3.

József Attila Színház:

GERGELY GÁBOR, A József Attila Színház felújítása. Színháztechnikai fórum, 1987. 3. 21–22.

SCHANDL GÁBOR LÁSZLÓ, Angyalföld színháza. Színháztechnikai fórum, 1987. 3. 24–27.;

PAULINYI GERGELY, József Attila Színház rekonstrukciója és bővítése. Színpad, 2006. 1. 43–45.;

DÉVÉNYI TAMÁS, Az új József Attila Színház. Tervpályázat, 2005. Régi-új Magyar építőművészet, 2006. 2. 38–39.

Katona József Színház:

Vállalkozók Lapja, 1910. május 3. [Rövid hír];

A budapesti Katona József Színház felújítása. Színháztechnikai fórum, 1976. 4. 3.;

Színház a passzázsban. Színháztechnikai fórum, 1982. 1. 12–16.;

SÍVÓ EMIL, Színházépítés – magyar módra. Színháztechnikai fórum, 1982. 4. 35.

Király Színház:

Vállalkozók Lapja, 1903. május 6. [Rövid hír]

Madách Színház:

BENJÁMIN KÁROLY, Budapest, Lenin körút, új Madách Színház. Magyar építőművészet, 1962. 1. 42–45.;

ASZTALOS GYULA, Gépi mozgatású horizontpálya a Madách Színházban. Színháztechnikai fórum, 1978. 1. 16–17.;

Madách album, 1999. Képek és gondolatok a színház megújulásáról. Szerk. BENEDEK MIHÁLY. Szeged, 1999.;

GÖTZ BÉLA, A régi-új Madách. Színháztechnikai fórum, 2000. 1–2. 7–10.

2001/1–2.;

RIDINGER JÁNOS, Színpadpadló felújítása a Madách Színházban. Színpad, 2007. 4. 15–16.

Magyar Színház (Hevesi Sándor tér):

[Magyar Színház] Vállalkozók Lapja, 1896. július 21. [Rövid hír];

[Magyar Színház] Vállalkozók Lapja, 1897. október. 13. [Rövid hír];

RELLE PÁL, Az új Magyar Színház. Magyar Iparművészet, 1915. 53–55.

Margitszigeti Szabadtéri Színpad:

[Nyári Színpad] Vállalkozók Lapja, 1918. április 10. [Rövid hír];

F. M., A margitszigeti szabadszínpad, Magyar Építőművészet, 1938. 4–6. 1–7.;

A Margit-szigeti Szabadtéri Színpad sorsa. Színháztechnikai fórum, 1982. 2. 3.;

DOMONKOS JENŐ, Szabadtér a szigeten. Színháztechnikai fórum, 1985. 3. 15–18.

 

Művészetek Palotája:

HOMOLYA LÁSZLÓ, A beruházás, mint a „PPP” hazai előfutára. Színpad, 2005. 1. 5–9.;

KELEMEN LÁSZLÓ, Palota és kunyhó. Színpad, 2005. 1. 10.;

ZOBOKI GÁBOR, Építész az alkotásáról. Színpad, 2005. 1. 11.;

BORSINÉ ARATÓ ÉVA, Művészetek Palotájának építése – egy akusztikus tervező szemével. Színpad, 2005. 1. 12–14.;

GEBEI ANDRÁS – STRACK LŐRINC, A Nemzeti Hangversenyterem akusztikai kialakítása. A Nemzeti Hangversenyterem technológiai berendezései. Színpad, 2005. 1. 15–21.;

Fesztivál Színház színpadgépészeti berendezései. Színpad, 2005. 1. 22–25.;

KISS PÉTER, Művészetek Palotája – Hatásvilágítási rendszerek. Színpad, 2005. 1. 27–28.;

BÖRÖCZ SÁNDOR, A Fesztivál Színház és a Nemzeti Hangversenyterem fényszabályozó rendszerei. Színpad, 2005. 1. 29–31.;

FÁBIÁN ZOLTÁN, A kivitelezés művészete. Művészetek Palotája – Műszaki szemmel. Színpad, 2005. 1. 39–41.;

STARCK LŐRINC, Mobil pódiumrendszer. A Nemzeti Hangversenyterem és Fesztivál Színház részére. Színpad, 2005. 4. 20–23.

KISS PÉTER, Technikai fejlődés a Művészetek Palotájában. Színpad, 2007. 2. 28–30.

Nemzeti Színház:

NOVÁK DÁNIEL, A színház tárgyában egy-két szó. Honművész, 1839. 522–524.;

VAS ANDOR, Helyet kérünk a magyar színészetnek! (Szab. kir. nemes Pest városához, tisztelettel). Életképek, 1846. 6. 641–645, 702–705, 765–771.;

FESTETICS Leó gróf, A Nemzeti Színházról. Pest, 1856. Második kiadás: Pest, 1861.

P., Der Baugrund für ein neues ungarisches Nationaltheater. Pester Lloyd, 1865. 119. 2.;

POSTA SÁNDOR, A nemzeti színházi új építkezések. Fővárosi Lapok, 1874. 574–575.;

Y., A Nemzeti Színház. Magyarország és a nagyvilág, 1875. 417–419., 422–423. 426.

PODMANICZKY FRIGYES, A Nemzeti Színház átalakítása. Fővárosi Lapok, 1882. 1246–1247., 1252–1253.; 1885. 1246–1247.

A.Z., Die neue Bühnen-Einrichtung am kön. ung. National-Theater in Budapest. Bauztg f. Ung., 1886. 227–228.;

Az új Nemzeti Színház helykérdéséhez. Építő Ipar, 1899. július 31. 209–211.;

A Nemzeti Színház ügye. Az Országos Ipartestület fölterjesztése. Építő Ipar, 1901. január 20. 15.;

A Magyar Képzőművészek Egyesületének emlékirata a m. kir. belügyminiszter úr ő nagyméltóságához a Nemzeti Színház építése ügyében. Bp., 1901.

PÁRTOS GYULA, A Nemzeti Színház építésének ügye. Építő Ipar, 1901. január 20. 11–13.;

A budapesti Nemzeti színház elhelyezése. Ámon József építőmester javaslata. Építő Ipar, 1901. február 17. 33–35.;

[LYKA KÁROLY] lk., A Nemzeti Színház új palotája. Új Idők, 1901. 4. 89.;

PALÓCZI ANTAL, Az új Nemzeti Színház. Építő Ipar, 1906. 50. 465.;

TURCHÁNYI ELEMÉR, Az új Nemzeti Színház. Közgazdasági Közlemények, 1906. 22–23.;

JAKABBFY ZOLTÁN, Az új Nemzeti Színház. Magyar Építőművészet, 1908. 4. 26–27.;

KERTÉSZ K. RÓBERT, Új Nemzeti Színház és új Nemzeti Múzeum. A Kor, 1908. 59–62.;

REXA DEZSŐ, A budapesti Nemzeti Színház könyv- és levéltára. Múzeumi és Könyvtári Értesítő, 1908. 63–67.;

[LAMPÉRTH GÉZA] L. G., Hogyan épült a Nemzeti Színház. Vasárnapi Újság, 1908. 36. 723–726.;

A Nemzeti Színház. Vasárnapi Újság, 1908. 29. 581–582.;

Nemzeti Múzeum, Nemzeti Színház. Művészet, 1909. 1. 51.;

PALÓCZI ANTAL, A Nemzeti Színház elhelyezése. Építő Ipar, 1911. 40. 409–410.;

Az új Nemzeti Színház tervezési programja. Kiad. a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi M. Bp., 1912.;

[KOMOR MARCELL] K.M., A Nemzeti Színház helye. Vállalkozók Lapja, 1912. 2. 5–6.; 3. 5.;

[ÖDÖNFI LÁSZLÓ] Ö. L., Az új Nemzeti Színház. Vállalkozók Lapja, 1912. 38. 7., 41. 6.;

MAGYAR VILMOS, A Nemzeti Színház tervpályázata. Építő Ipar,. 1913. 5. 45–50., 6. 58–62., 7. 70–74., 8. 82–86., 9. 95–99., 11. 122–126., Magyar Építőművészet, 1913. 1. 1–32., 2. 1–13.;

Az új Nemzeti Színház bíráló bizottságának bírálati jegyzőkönyve. Építő Ipar, 1913. 12. 135–136., 13. 146–149.;

Az új Nemzeti Színháznak. Építő Ipar, 1913. 18. 198–200.;

[FÁBIÁN GÁSPÁR] Dór, Az új Nemzeti Színházról. Építő Ipar, 1913. 7. 69–70.

NEY BÉLA, A „Nemzeti Színház”. Építő Ipar, 1913. 8. 81–82.;

LENGYEL GÉZA, Az új Nemzeti Színház. Nyugat, 1913. 1. 199., 2. 57.;

[KOMOR MARCELL] Ezrey, A Nemzeti Színház. Vállalkozók Lapja, 1913. 4. 5.;

BENDE JÁNOS, Az új Nemzeti Színház tervpályázata. Ország-Világ, 1913. 135–137.;

[BÁNYAI ELEMÉR] Zuboly: Bontják a Nemzeti Színházat. Vasárnapi Újság, 1913. 768.;

HEGYI ÖDÖN, Búcsú az öreg Nemzetitől. Magyarország, 1913. július 6.;

HERCZEG FERENC, A régi Nemzeti Színház. Új Idők, 1913. 39. 310–311.;

PAÁL JÓB, A Nemzeti Színház ismeretlen tervei. Vasárnapi Újság, 1914. 18. 353.;

BÁTHORY ISTVÁN, A Nemzeti Színház építésének és lebontásának története. A M. Mérnök és Építész Egy. Közl. 1914. 397–419.;

A Nemzeti Színház építésének ügye. Vállalkozók Lapja, 1915. április 28. 8.;

Az új Nemzeti Színház. Építő Ipar, Építő Művészet, 1927. 37–38. 147–148.;

A Nemzeti Színház régi telkén felépül a Nemzeti Színház kamaraszínpada. 8 Órai Újság, 1927. szeptember 3. 5.;

P[IROVITS ALADÁR]: Az új Nemzeti Színház! (A kultuszminiszter terjedelmes nyilatkozata.). Vállalkozók Lapja, 1927. 32. 4–5.;

KÜRTHY GYÖRGY, Tervek a Nemzeti Színház felépítésére. Magyarság, 1927. október 2.

KOMOR JÁNOS, Hol épüljön az új Nemzeti Színház. Vállalkozók Lapja, 1927. 36. 3.

Az új Nemzeti Színház felépítése. Építő Ipar, Építő Művészet, 1928. 15–16. 60.;

PLETE FERENC, Hol épüljön fel az új Nemzeti Színház. Építő Ipar, Építő Művészet, 1928. 21–22. 82–83.;

BALÁZS GYULA, Hol épüljön fel az új Nemzeti Színház? Építő Ipar, Építő Művészet, 1928. 23–24. 92.;

PIROVITS ALADÁR, Az új Nemzeti Színház. Építő Ipar, Építő Művészet, 1928. 25–26. 100–101.;

ROZINAY ISTVÁN, Hol épüljön az új Nemzeti Színház. Építő Ipar, Építő Művészet, 1928. 27–28. 109.;

BALÁZS GYULA, A régi Nemzeti Színház telkeinek beépítése. Építő Ipar, Építő Művészet, 1928. 29–30. 117–118.

BIERBAUER VIRGIL, Az újjáépítendő Nemzeti Színház. Tér és Forma, 1928. 207–219.;

KOMOR JÁNOS, A Nemzeti Színház kálvária-útja. Tér és Forma, 1928. 220–222.;

[PIROVITS ALADÁR] –ts, A budapesti Nemzeti Színház. Városi Szemle, 1928. 328–331.

PÜNKÖSTI ANDOR, Hol épül fel az új Nemzeti Színház. Újság, 1929. január 13. 7–8.;

RAKOVSZKY IVÁN, A Nemzeti Színház építkezése. Ország-Világ, 1929. február 3. 17–19.;

HEVESI SÁNDOR, Százesztendős-e a Nemzeti Színház?! Új Idők, 1937. 34. 260–262.;

HALÁCSY IMRE, Színházi villamos berendezések. A budapesti Nemzeti Színház műszaki berendezései. Bp., 1937.;

HALÁCSY ENDRE, A korszerű színháztechnika és az új Nemzeti Színház. In A százéves Nemzeti Színház. Az 1937/38-as centenáris év emlékalbuma. Bp., 1938. 270–275.;

Budapesti Nemzeti Színház tervpályázat. A pályázattal kapcsolatban beérkezett kérdések és a kérdésekre adott válaszok. Magyar Építőművészek Szövetsége. Bp., 1965.;

A Budapesti Nemzeti Színház terve 1966. Kidolg. HOFER MIKLÓS, HALMÁGYI ILDIKÓ et al. Bp., 1966.;

NÉMETH ANTAL, A Nemzeti Színház első állandó otthona. Magyar építőművészet, 1966. 3. 3.;

VÁMOS FERENC, A Nemzeti Színház tervpályázata 1912-ben. Magyar építőművészet, 1966. 3. 4–5.;

Zárójelentés a budapesti Nemzeti Színház tervpályázatáról. Magyar építőművészet, 1966. 3. 6–8.;

MAJOR MÁTÉ, Néhány megjegyzés az új Nemzeti Színház tervpályázatához. Magyar építőművészet, 1966. 3. 41–43.;

HOFER MIKLÓS, Nemzeti Színház, Budapest. Magyar építőművészet, 1967. 1. 9–17. [Hevesi S. tér];

A budapesti Nemzeti Színház tervpályázata. Az 1965-ben megtartott tervpályázat anyagának és eredményeinek ismertetése. Főszerk. REISCHL ANTAL. Bp., 1968.;

Nemzeti Színház, Budapest. Magyar építőművészet, 1972. 3. 10. [Hevesi S. tér];

VARGHA MIHÁLY, Az első hajlék felépítéséig. Színháztechnikai fórum, 1980. 1. 22–25.;

VARGHA MIHÁLY, A Nemzeti Színház első épülete. Színháztechnikai fórum, 1980. 2. 25–27.;

VARGHA MIHÁLY, Tervpályázat a Nemzeti Színház épületére. Színháztechnikai fórum, 1980. 4. 29–33.;

SZÁRAY LÓRÁNT, Színházak felújítása. Műszaki Tervezés, 1981. 10. 1–5. [N. Sz. és Főv. Operettszínház];

VARGHA MIHÁLY, Tervek a színház helyére a két világháború között. Színháztechnikai fórum, 1982. 1. 31–32.;

VARGHA MIHÁLY, Újrakezdés. A budapesti Nemzeti Színház történetéből. Színháztechnikai fórum, 1982. 4. 31–32.;

BALÁZS ÁDÁM, Megbízó: a magyar nép. Beszélgetés Hubay Miklóssal az új Nemzeti Színházról. Magyar Hírek, 1983. 22. 14–15.;

BÁNOS TIBOR, Az utolsó. Magyarország, 1983. 25. 27. [Astoria, Blaha Lujza tér, Dózsa Gy. út];

Felhívás a Nemzeti Színház felépítéséhez. Népszabadság, 1983. szeptember 22. 7.;

Védnökség az új Nemzeti Színház felépítésére. Népszabadság, 1983. szeptember 23. 7.;

[SZÉKELY ANDRÁS] SZ. A., Új Nemzeti Színház épül. Új Tükör, 1983. 39. 9.;

VÍG ISTVÁN, A nemzet ügye. Mányoki László, a KÖZTI igazgatója az épülő színházról. Magyar Nemzet, 1983. november 27. 6.;

VÍG ISTVÁN, Milyen lesz? Beszélgetés Hofer Miklós építész-tervezővel. Magyar Nemzet, 1983. november 29. 8.;

ÁRVAY TIVADAR, Folytatni a szent hagyományt. Ha felépül végül a színházunk. Magyar Ifjúság, 1983. 44. 30–31.;

KÓBOR LÁSZLÓ, Das neue Nationaltheater. In Thalias Gefelden. Budapester Rundschau, 1983. 48. 7.

VARGHA MIHÁLY, A nemzet színházának viszontagságai. Budapest, 1983. 4. 12–14.;

Két pályázati kiírás. A budapesti Nemzeti Színház történetéből. Összeáll. VARGHA MIHÁLY. Színháztechnikai fórum, 1983. 2. 27–29.;

PÁLFI LAJOS, Gondolatok a Nemzeti építése előtt. A budapesti Nemzeti Színház történetéből. Színháztechnikai fórum, 1983. 3. 32–33.;

A Nemzeti Színház. Összeáll. és bev. KERÉNYI FERENC. Bp., 1987.;

SZEKÉR LÁSZLÓ, A Nemzet Színháza építésének 150 éves története. Bp., 1987.;

Az új Nemzeti Színház. [Sajtószemle]. Színháztechnikai fórum, 1984. 1. 8–12.;

HAJÓS GYÖRGY, Az új Nemzeti Színház terveiről. Műszaki Élet, 1984. 16. 5.;

Köz-adakozás. Rövid szemelvények a Nemzeti Színház építése javára indított közadakozás eseményeiből. [Sajtószemle] Színháztechnikai fórum, 1984. 3. 4–10.;

Az új Nemzeti Színház. [Sajtószemle] Színháztechnikai fórum, 1984. 3. 11–16.;

TOLNAY PÁL, Színházépületeknek is megvan a maguk sorsa avagy Habent sua fata teatri. A budapesti Nemzeti Színház történetéből. Színháztechnikai fórum, 1984. 3. 17-19.;

Tervpályázat 1965. A budapesti Nemzeti Színház történetéből. Beszélgetés Hofer Miklóssal. Színháztechnikai fórum, 1984. 4. 29–34.;

GERLE JÁNOS, Az 1912–13-as Nemzeti Színház pályázatról. Magyar építőművészet, 1985. 3. 53–55.;

VARGHA MIHÁLY, Szakvélemény a technológiáról. Színháztechnikai fórum, 1985. 1. 29–30.;

BABUS ENDRE, A ligeti kép. Heti Világgazdaság, 1985. 5. 42. [új Nemzeti-tervek];

TOLNAY PÁL, Forgószínpad. Színháztechnikai fórum, 1987. 2. 9–10, (Megjelent a Nemzeti Színház és Kamaraszínházának Zsebkönyvében, 1930);

TOLNAY PÁL, Javaslat a Nemzeti Színház színpadberendezésének korszerűsítésére. Színháztechnikai fórum, 1987. 2. 11–17.;

BORSOS KÁROLY, Az új Nemzeti Színház. Színháztechnikai fórum, 1987. 2. 20–22.;

SZABÓ GYÖRGY, Nemzeti rejtély. Élet és Irodalom, 1987. 23. 5.;

TOLNAY PÁL, Javaslat a Nemzeti Színház színpadvilágításának korszerűsítésére. Színháztechnikai fórum, 1987. 3. 33–36.;

SZEGŐ GYÖRGY, Hová kerül az új Nemzeti Színház? Magyar Nemzet, 1988. október 21. 4.;

BORSA MIKLÓS, Az új Nemzeti Színházért. Ráckevei találkozó 1988. (1. rész) Színháztechnikai fórum, 1989. 1. 9–10.;

BORSA MIKLÓS, Az új Nemzeti Színházért. Ráckevei találkozó 1988. (3. rész) Színháztechnikai fórum, 1989. 2. 9–11.;

BORSA MIKLÓS, Az új Nemzeti Színházért. Ráckevei találkozó 1988. (3. rész) Színháztechnikai fórum, 1989. 3. 18–19., 26.;

NAGY LANTOS BALÁZS, Nemzeti az Engels téren. Minisztertanácsi döntés után. Magyar Hírlap, 1990. január 25. 6.

SZEGŐ GYÖRGY, Techné, mint művészet vagy techné, mint hatalom? Az új Nemzeti Színház pályázathoz. Színháztechnikai fórum, 1990. 1. 17–21.;

BORSA MIKLÓS, Néhányról a kevésből. Nemzeti Színház tervpályázat, színpadtechnika. . Színháztechnikai fórum, 1990. 1. 22–23.;

Zárójelentés. Az új Nemzeti Színház építészeti kialakítására kiírt tervpályázatról. Színháztechnikai fórum, 1990. 1. 24–25.;

A díjazott tervek részletes bírálata. Színháztechnikai fórum, 1990. 1. 26–34.;

Zárójelentés. Az új Nemzeti Színház helykiválasztására kiírt tervpályázatról. Színháztechnikai fórum, 1989. 1. 11–12.;

Összefoglaló értékelés. Színháztechnikai fórum, 1989. 1. 13–16.;

KOMOR VILMA, Lesz, nem lesz, mikor és milyen? Dönteni kell az új Nemzeti Színház felépítéséről. Magyar Nemzet, 1990. szeptember 28. 4.;

LIGETI BÉLA, Az új Nemzeti Színház sorsáról. Van gazdasági megoldás. Magyar Nemzet, 1990. október 11. 7.;

Az új Nemzeti Színház építészeti kialakítása. Részletek az 1996/1997-es tervpályázatból. Színháztechnikai fórum, 1996/3–4 1997/1–2. 21–28.;

ABLONCZY LÁSZLÓ, Nemzeti a magasban. Krónika a dokumentumokban. 1963–1996. Bp., 1997.;

SIMON MARIANN, Jelképek és áttűnések. A Nemzeti Színház új tervpályázata. Új Magyar építőművészet, 1997. 1. 40–46.;

Nemzeti Színház tervpályázat. Szerk. VARGHA MIHÁLY. Bp., 1997. (Magyar építészet könyvek);

Az új Nemzeti Színház építészeti kialakítása. Tervpályázat Budapest, 1996–1997. Új Magyar építőművészet, 1998. 1. 25–30.;

VARGHA MIHÁLY, Budapest új fesztivál színháza lehetne. Új Magyar építőművészet, 1999. 4. 1. (NSz: Bán-terve);

Bán Ferenc színháza. Egy terv felidézése. Szerk. VARGHA MIHÁLY. Piliscsaba, 1999.;

BOGÁCSI ERZSÉBET, Csakis vállalkozói szerződésben. Schwajda György az új Nemzeti Színház építéséről és szervezéséről. Népszabadság, 2000. szeptember 29. 9.;

HANTHY KINGA, Duna-parti szín. Magyar Nemzet, 2001. április 28. 25.;

METZ KATALIN, Finisben a Nemzeti Színház építése. Magyar Nemzet, 2001. szeptember 4. 14.;

OKRUTAY MIKLÓS, A hajó elment. Új Magyar építőművészet, 2002. 2. 62–64. (nsz új épület);

SKARDELLI GYÖRGY, Elúszott lehetőség. Úszó színház – Nemzeti Színház tervpályázat, 2000. Régi-új Magyar építőművészet, 2004. 6. 41–42.;

SIKLÓS MÁRIA, A Nemzeti háza. Bp., 2007.

Népszínház:

TÖRS KÁLMÁN, A pesti népszínház. Vasárnapi Újság, 1874. 23. 358–359.;

[Népszínház] Vállalkozók Közlönye, 1874. október 5.;

A fővárosi népszínház. Vasárnapi Újság, 1875. 51. 814.;

A Népszínház. Vasárnapi Újság, 1900. 41. 67–674.;

[Népszínház] Vállalkozók Lapja, 1904. május 4. [Rövid hír];

DR. NÉMETH ANTAL, Népszínház. Magyar építőművészet, 1966. 3. 4.;

VARGHA MIHÁLY, A Népszínház. Színháztechnikai fórum, 1981. 1. 29–30.;

VARGHA MIHÁLY, Nemzeti a Népszínházban. Színháztechnikai fórum, 1981. 2. 33.

Ódry Színpad:

Ódry Árpád Kamaraszínház. Budapest. Magyar építőművészet, 1960. 2. 38–39.

Operaház:

A magyar dalműszínház. Vasárnapi Újság, 1875. 23. 358–359.;

GALÓ GYÖRGY, Figyelmeztető észrevételek az Asphaleia Társulat tévútra vezető színházi építési terveire, különös tekintettel a színpadi berendezés speciális természetének megismertetésére. Bp., 1883. (Klny. Színpad 1883.);

Magyar Királyi Opera. Vasárnapi Újság, 1884. 39. 613–615.;

Az operaszínház. Vasárnapi Újság, 1884. 39. 615–620.;

Az új operaház. Ország–Világ, 1884. 39. 628–630.;

A Magy. Kir. Operaház. 1884–1909. Adatok a színház 25 éves történetéhez. Kiad. a M. Kir. Operaház igazgatósága. Bp., 1909.;

M. Kir. Operaház átalakítása. Vállalkozók Lapja, 1912. augusztus 7.;

MEDGYASZAY ISTVÁN, A Magyar Királyi Operaház átalakítása. Bp., Pátria, 1912.(Klny. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1912. 45. számából);

L. Z., A m. kir. Operaház átalakítása. Építő Ipar, 1912. 30. 287–288.;

PETRIK ALBERT, Az Operaház átalakítása. Vasárnapi Újság, 1912. 34. 685.

Az Operaház átalakítása. Építő Ipar, 1912. 43. 425–426.

LAURISIN LAJOS, A M. Kir. Operaház. Bp., 1941.

A hetvenötéves Magyar Állami Operaház. 1884–1959. Bp., 1959.

YBL ERVIN, Az Operaház. Bp., 1962. (Műemlékeink)

Magyar Állami Operaház. Budapest. Színháztechnikai fórum, 1976. 2. melléklet;

KERTÉSZ IVÁN, A Magyar Állami Operaház. Bp., 1980.

BORSA MIKLÓS, Az Állami Operaház bezárása. Színháztechnikai fórum, 1980. 4. 5.;

TOLNAY PÁL, Mentsük meg az Operaház színpadgépezetét! Színháztechnikai fórum, 1981. 1. 11–14.;

SCHMIDT JÁNOS, Hogyan mentsük meg az Opera színpadgépezeté? Színháztechnikai fórum, 1981. 2. 13.;

BORSA MIKLÓS, A Magyar Állami Operaház rekonstrukciója. A rekonstrukció előzményei. Színháztechnikai fórum, 1981. 3. 18–19. (1. rész);

BORSA MIKLÓS, A Magyar Állami Operaház rekonstrukciója. Az üzemház. Színháztechnikai fórum, 1981. 4. 10. (2. rész);

SZÉNYI GÁBOR, Opera prózában. Magyar Nemzet, 1981. március 1. 9.;

VÍG ISTVÁN, Tervezik a színpadot. Az Operaház felújítása. Magyar Nemzet, 1981. május 8. 7.;

VÍG ISTVÁN, Az ütem jó. Az Operaház felújítása. Magyar Nemzet, 1981. december 4. 7.;

BORSA MIKLÓS, A Magyar Állami Operaház rekonstrukciója. Tervezés és előkészítés. Színháztechnikai fórum, 1982. 1. 9. (3. rész);

BORSA MIKLÓS, A Magyar Állami Operaház rekonstrukciója. Színpadgépezet. Színháztechnikai fórum, 1982. 2. 7–8. (4. rész);

VAJDA FERENC, A színpad új berendezései. Színháztechnikai fórum, 1982. 2. 8–10.;

A Magyar Állami Operaház rekonstrukciója. Színháztechnikai fórum, 1982. 4. 14–17.;

BÉKÉSI ISTVÁN, Megújul az Operaház. Népszabadság, 1983. december 24. 23.

A Magyar Állami Operaház rekonstrukciója. [Sajtószemle]. Színháztechnikai fórum, 1984. 1. 6–8.;

A Magyar Állami Operaház rekonstrukciója. [Sajtószemle]. Színháztechnikai fórum, 1984. 2. 11–16.;

SIKLÓS MÁRIA, A megfiatalodott Sugár-úti Palota. Vallomás Operáról, színházról – szabadon. Színháztechnikai fórum, 1984. 2. 17–18.;

BORSA MIKLÓS, Fényképeket nézegetve. Színháztechnikai fórum, 1984. 2. 19–22.;

BORSA MIKLÓS – TOLNAY PÁL, Az ismeretlen Operaház. Bp., 1984.;

A százéves Operaház válogatott iratai. Felkutatta VALKÓ ARISZTID. Vál. és szerk. STAUD GÉZA. Szerk. DÉS MIHÁLY. Bp., 1984.;

A budapesti Operaház 100 éve. Szerk. STAUD GÉZA. Bp., 1984.;

RÁNKI JÚLIA, Operaház. Muzsika, 1984. 9. 5–7.;

BENEDETTI TIBOR, A Magyar Állami Operaház rekonstrukciója 1981–1984. Magyar Építőipar, 1984. 8. 461–469.;

TOLNAY LAJOS, A Magyar Állami Operaház felújításának tervezése során nyert tapasztalatok. Magyar Építőművészet, 1984. 8. 492–494.;

VAJDA FERENC, Az Operaház színpadtechnikája. Magyar Építőipar, 1984. 8. 484–491;

TOLNAY PÁL, A villanyvilágítás bevezetése az Operaházban. Színháztechnikai fórum, 1984. 2. 27–30.;

BORSA MIKLÓS, Az Operaházról szubjektíven. Színháztechnikai fórum, 1985. 2. 20–21.;

KOCSY ISTVÁN – SZŰCS KÁROLY, Az új elektromos rendszer az Operaházban. Színháztechnikai fórum, 1985. 2. 29–30.;

MÁTÉ SÁNDOR, Egy megvalósult álom. Az Operaház fényvetőparkjának kiválasztása. Színháztechnikai fórum, 1985. 2. 31–33.;

FACSÁDY TAMÁS, Az Operaház ügyelői rendszere. Színháztechnikai fórum, 1985. 2. 34–36.;

KARSAI ELEKNÉ, Akusztikai tervezés az Operában. Színháztechnikai fórum, 1985. 3. 29–30.;

SIKLÓS MÁRIA, A Magyar Állami Operaház felújítása. Magyar építőművészet, 1985. 3. 16–17.;

CZÉTÉNYI PIROSKA – SZVOBODA D. GABRIELLA, Az Operaház. Bp., 1987.;

GEBEI ANDRÁS, A dalszínházi gondok megoldása. Színháztechnikai fórum, 1990. 2. 15–20;

BORSA MIKLÓS, A budapesti Operaház ASPHALEIA színpadgépezete. Színpad, 2007. 4. 5–9.;

BORSA MIKLÓS, A budapesti operabál, avagy a többfunkciós Operaház. Színpad, 2008. 2. 13–15.

Örkény István Színház (Madách Kamara):

Madách-színház Budapesten – avagy a magyar építész tragédiája. Tér és Forma, 1941. 2. 17–21.;

RUSZNYÁK JÁNOS, Madách Kamaraszínház rekonstrukciója. Színháztechnikai fórum, 1980. 4. 5.;

Madách Kamaraszínház rekonstrukciója. Színháztechnikai fórum, 1982. 4. 2–4.;

Madách Színház Budapesten avagy A magyar építész tragédiája. /Részletek a Középülettervező Vállalat által 1975-ben készített tanulmánytervből./ Színháztechnikai fórum, 1983. 2. 8.;

A Madách Kamaraszínház rekonstrukciója. Előzmények. /Részletek a Középülettervező Vállalat által 1975-ben készített tanulmánytervből./ Színháztechnikai fórum, 1983. 2. 9–10.

Friss tapasztalatok: Janesch Rudolf, Mészáros Ilona, Schinagl Gábor, Hajagos Árpád, Götz Béla, Mogyorósi Lajos, Güntner György, Péter Géza, Lázár György. Színháztechnikai fórum, 1983. 2. 10–21.;

STRACK LŐRINC, Színpadgépészeti berendezések a Madách Kamarában. Színháztechnikai fórum, 1983. 2. 21–24.;

BÉLA BALÁZS, A Madách Kamara díszletemelői. Színháztechnikai fórum, 1983. 2. 24–25.;

MÉSZÁROS ILONA, Madách Kamaraszínház rekonstrukciója… Magyar Építőipar, 1984. 1–2. 116–117.;

MÉSZÁROS ILONA, Madách Kamaraszínház rekonstrukciója, Budapest VII., Madách Imre tér 6. Magyar építőművészet, 1986. 1. 23.

Pesti Német Színház:

KELÉNYI BÉLA OTTÓ, Gazdaságtörténeti adatok a pesti német színház építéséhez. 1808–1812. Bp., 1934. (Klny. a Tanulmányok Budapest múltjából c. műből)

Pesti Német Színház a Városligeti fasorban (Thália):

KOMÁRIK DÉNES, Az egykori Thália-színház épülete Pesten. 1860–1867. Színháztechnikai fórum, 1990. 2. 32–35. (A mai Lövölde téren állt)

Pesti Vigadó:

BOROSNYAI PÁL, A Pesti Vigadó tervpályázata. A modern hangversenyterem-megoldások tükrében. Magyar építőművészet, 1958. 1–3. 85–101.;

CZAGÁNY ISTVÁN, A budapesti Vígadó helyreállítása. Magyar építőművészet, 1981. 2. 24–29.

Radnóti Miklós Színpad:

Radnóti Miklós Színpad. Budapest. Színháztechnikai fórum, 1976. 4. melléklet

Reischl-ház:

NÉMETH ANTAL, Reischl-féle fabódé. Magyar építőművészet, 1966. 3. 2.

Rondella:

NÉMETH ANTAL, A Pesti Rondella Színház. Magyar építőművészet, 1966. 3. 2.

Ruttkai Éva Színház (egykori Szikra, Metro mozi helyén):

Új épületbe költözött a Ruttkai Éva Színház. Szalai Zsolttal, a színház tulajdonos igazgatójával, Kárpáti Imre készített riportot. Színpad, 2006. 4. 34–36.

Stúdió „K”:

KÁRPÁTI IMRE, Új játszási helyre költözött a Stúdió „K” Színház. Színpad, 2007. 2. 13–15.

Thália Színház (Jardin d’Hiver):

[Színház] Vállalkozók Lapja, 1913. december 17., december 24. [Rövid hír];

GAJDÓ TAMÁS – KORNISS PÉTER – SZEGŐ GYÖRGY, Színházkutatás. Nagymező u. 22–24. Bp., 1998.;

SIKLÓS MÁRIA, Thália Színház. Új Magyar építőművészet, 1999. 2. 45–47.

 

Thália Színház Stúdió:

SÍVÓ EMIL, Egy színház újjászületése. Színháztechnikai fórum, 1982. 1. 17–19.

Új Színház (Parisiana, Arany János Színház):

Parisiana:

A Parisiana mulató. A Ház, 1909. 3. 145.;

MORVAY ENDRE JÁNOS, Parisiana. Egy pesti épület sorsa. Művészet, 1984. 12. 4–7. és Színháztechnikai fórum, 1985. 1. 31–34.;

A Parisiana újjáépítése. Tisztelgés Lajta Béla emlékének. Az OMF Magyar Építészeti Múzeumának kiállítása. [A katalógust szerk. és a kiállítást rendezte DÁVID FERENC et al. A tanulmányt írta Dávid Ferenc.] Bp., 1991.;

DÁVID FERENC, A Parisiana újjáépítése. Magyar építőművészet, 1991. 3. 7.

(tegyi), Két év albérletben. Felújítás alatt az Arany János Színház. Magyar Nemzet, 1988. augusztus 15. 4.;

KŐNIG TAMÁS – WAGNER PÉTER, Arany János Színház, Budapest. Felújítás. Magyar építőművészet, 1991. 3. 2–6.;

Az 1998. januári Europa Nostra-díj átadásán kiemelkedő európai-díjban részesült a budapesti volt Arany János (ma Új) Színház. Új Magyar építőművészet, 1998. 1. 1–2.

Újpest:

Nyári színház Újpesten. Tervezte: Réczey Miklós. Tér és Forma, 1940. 6. 95–96.

 

Uránia Tudományos Színház:

Az Uránia tudományos színház. Vasárnapi Újság, 1899. 48. 802–803.

Városliget. Cirkusz (Wulff):

[Cirkusz] Vállalkozók Lapja, 1889. június 12. [Rövid hír];

[Cirkusz] Vállalkozók Lapja, 1895. szeptember 3. [Rövid hír];

Városliget. (Feld Színkör) Vállalkozók Lapja, 1903. április 29. [Rövid hír];

Városliget. (Feld Színkör) Vállalkozók Lapja, 1908. október 28. [Rövid hír]

Várszínház:

CLAUDERNÉ VLADÁR MARGIT, A Várszínház története. Bp., 1944.;

DR. NÉMETH ANTAL, Várszínház. Magyar építőművészet, 1966. 3. 2.;

MOLNÁR AURÉL, A Várszínház. Bp., 1978.;

KOLLÁNYI BÉLA, Az újjáépített Várszínház, Budapest. Magyar építőművészet, 1978. 5. 14–19.;

VAJDA FERENC, Gondok és örömök forrása: A Várszínház újjáépítése. Színháztechnikai fórum, 1978. 2. 20–23.;

Várszínház. Budapest. Színháztechnikai fórum, 1978. 3. melléklet;

MÓZER PÁL, Budapesti Várszínház. Műszaki Tervezés, 1981. 10. 35–41.;

KISS ISTVÁN, Alkalmazkodás művészete. Tipikus helyzetkép egy nemrég átadott színház ürügyén. Színháztechnikai fórum, 1982. 3. 14–16. [Várszínház épülete, benne 25. színház];

RÉTFALVY JÁNOS – SZÖRÉNYI ISTVÁN, A Várszínház 30 éves. Az épület története. A Várszínház újjáépítése. Az alkalmazkodás művészete. Színpad, 2008. 1. 5–13.

Vidám Színpad

Vidám Színpad, Budapest. Magyar építőművészet, 1972. 3. 11.;

Vidám Színpad. Budapest. Színháztechnikai fórum, 1976. 1. melléklet

Vígszínház:

B. T., A Vígszínház. Építészeti Szemle, 1894. 11. 287–288.;

[Vígszínház] Vállalkozók Lapja, 1895. 3. 19. [Rövid hír];

[Vígszínház] Vállalkozók Lapja, 1895. 12. 24. [Rövid hír];

A Vígszínház épülete. Építészeti Szemle, 1896. 62–63.;

KOVÁCS ZSUZSANNA, A Néphadsereg Színháza, a Vígszínház újjáépítése. Magyar építőművészet, 1952. 2. 49–55.;

Vígszínház. Budapest. Színháztechnikai fórum, 1976. 4. melléklet;

ASZTALOS GYULA, Új függönymozgatás a Vígszínházban. Színháztechnikai fórum, 1981. 1. 15–16.;

Vígszínház. Bev. SZÉKELY GYÖRGY. Bp., 1986.;

RÉPÁNSZKY ERNŐ, Vígszínházi csoda. Színháztechnikai fórum, 1994. 1–2. 22–28.

Zeneakadémia:

KORB – GIERGL, A zenepalota. Magyar építőművészet, 1907. 7. 17–24.;

KENGYEL ÁKOS, A művészetek temploma. A Zeneakadémia szecessziós épülete. Bp., 2004.


Művelődési házak, kulturális központok:

Általános:

TAKÁCS MÁRTON, Művelődési házak a körzetesítési rendszerben. Színháztechnikai fórum, 1977. 2. 9–10.;

MÁTÉ LAJOS, Színházterem a művelődési házban. Színháztechnikai fórum, 1977. 2. 10–11.;

3. Színháztechnikai napok. Gyula, 1977. május 26.–28. Színház a művelődési házban. A közművelődési törvény végrehajtásának műszaki feltételei. Színháztechnikai fórum, 1977. 3. 5–13.;

J. DARIDA MARGIT, Művelődésiház építészetünk. Színháztechnikai fórum, 1981. 2. 15–17. [Tolna, Orgovány, Salgótarján, Szentendre, Oroszlány, Szentendre stb.];

BEKE PÁL – KONCZ GÁBOR, Művelődési otthonok: gondok, lehetőségek. Magyar építőművészet, 1985. 3. 14–15.

STARCK LŐRINC – IFJ. BALOGH GÉZA, Művelődési központok újjászületése. Színpad, 2006. 4. 9–17. [Szolnok, Miskolc, Törökbálint]

Budapest:

Városközpont és művelődési ház terve, Újpest. Magyar építőművészet, 1974. 6. 40.;

KOVÁCS ISTVÁN, Színházi tér – Térszínház. Színháztechnikai fórum, 1981. 2. 18–19. [Ady Endre Művelődési Központ ifjúsági klubjában];

ZÁDORI ATTILA, Magyar Néphadsereg Művelődési Háza, Budapest XIV. Magyar építőművészet, 1980. 5. 17–23.;

BÁLINT BERTALAN, Landler Jenő Művelődési Központ, Budapest. Magyar építőművészet, 1982. 1. 20–-23.;

OSZLAY ISTVÁN, Palota a Gesztenyéskertben. Budapest, 1985. 10. 16–19. [A Kongresszusi Központ épülete];

PINTÉR EMŐKE, Budapest Kongresszusi Központ. Vendéglátás, 1985. 3. 12–14.;

RAJK ANDRÁS, Kongresszusi Központ. Új Tükör, 1985. 4. 12–13.;

VARGHA MIHÁLY, Budapest Kongresszusi Központ. Színháztechnikai fórum, 1985. 1. 10–12.;

ILLÉNYI ANDRÁS, Teremakusztikai kérdések. Színháztechnikai fórum, 1985. 1. 13–16. [Kongresszusi Központ];

FINTA JÓZSEF, Budapest Kongresszusi Központ. Magyar építőművészet, 1985. 3. 24.;

TIMON KÁLMÁN – MORAVÁNSZKY ÁKOS, Két vélemény a Kongresszusi Központról. Magyar építőművészet, 1985. 3. 25. és 57. [a cikk folyt. az 57-es lapon]

MÁTÉ SÁNDOR, Fél terv – fél megoldás. Színháztechnikai fórum, 1985. 3. 32–33. [Kongresszusi Központ];

MÁTÉ SÁNDOR, Angyalföldi nézőtér. Színháztechnikai fórum, 1986. 1. 8–10. [Angyalföldi József Attila Művelődési Központ];

Újpesti Művelődési Központ, Budapest. Magyar építőművészet, 1986. 6. 23–28.;

TIHANYI JUDIT-HALMOS GYÖRGY, A városligeti Petőfi Csarnok rekonstrukciója. Magyar építőművészet, 1986. 1. 24–25.;

SOMOGYI PÁL, Almássy téri Szabadidőközpont, Budapest. Magyar építőművészet, 1986. 1. 12–15.;

Budapest Congress & World Trade Center felújítása. Színpad, 2006. 2. 7–14.;

IFJ. BALOGH GÉZA, Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ audiovizuális rendszerei. Színpad, 2007. 1. 13–15.

Cegléd:

Színháztermet avattak Cegléden. Színháztechnikai fórum, 1985. 2. 4-5. [Kossuth Művelődési Központ]

Debrecen:

MIKOLÁS TIBOR, Megyei Művelődési Központ, Debrecen. Magyar építőművészet, 1980. 1. 20–25.;

Kölcsey Ferenc megyei-városi Művelődési Központ és Ifjúsági Ház, színházterem. Debrecen. Színháztechnikai fórum, 1982. 1. melléklet;

Kölcsey Kulturális és Konferencia Központ, Debrecen. Színpad, 2006. 2. 15–26.

Diósgyőr:

Diósgyőri Vasas Művelődési Központ. Miskolc. Színháztechnikai fórum, 1978. 3. melléklet

Dombóvár:

FREIVOGEL MIHÁLY, Művelődési Otthon, Dombóvár. Magyar építőművészet, 1982. 4. 40–41.

Érd:

VUKOVICH MIKLÓS, Művelődési Ház, Érd. Magyar építőművészet, 1973. 1. 38–40.

Gyöngyös:

LIGETI GIZELLA, Művelődési Ház, Gyöngyös. Magyar építőművészet, 1982. 2. 20–25.

Gyula:

Erkel Ferenc Művelődési Központ. Gyula. Színháztechnikai fórum, 1976. 1. melléklet;

TARNAI LÁSZLÓ, Erkel Ferenc Művelődési Központ, Gyula. Magyar építőművészet, 1977. 6. 16–21.;

Hollókő:

CSONTOS GYÖRGYI, Helyes helyi. Művelődési ház Hollókőn. Régi-új Magyar építőművészet, 2007. 5. 52–53.

Kazincbarcika:

MEDVEDT LÁSZLÓ, Egressy Béni Művelődési Központ Kazincbarcika Főterén. Magyar építőművészet, 1971. 1. 34–36.

Kecskemét:

KEREKES ISTVÁN, Művelődési Központ, Kecskemét. Magyar építőművészet, 1977. 2. 36–37.

Komárom:

Komárom Megyei Művelődési Központ. Tata. Színháztechnikai fórum, 1978. 3. melléklet

Kunszentmiklós:

PETHES ENDRE, Általános Művelődési Központ, Kunszentmiklós. Magyar építőművészet, 1987. 3. 49.

Mezőhegyes:

JENEY LAJOS, József Attila Általános Művelődési Központ, Mezőhegyes. Magyar építőművészet, 1984. 4. 46–47, VIII. (itt folytatódik a cikk, a római számozott oldalon)

Miskolc:

DÉZSI JÁNOS - DUFALA JÓZSEF, Vasas Művelődési Ház, Miskolc. Magyar építőművészet, 1979. 2. 30–33.

Nagykanizsa:

GETTÓ JÓZSEF, Művelődési Központ, Nagykanizsa. Magyar építőművészet, 1977. 6. 22–27.

Nyírbátor:

Nyírbátori Kulturális Központ. Színpad, 2006. 3. 5–14.

KISS ISTVÁN – SZABÓ-JILEK IVÁN – VARGHA MIHÁLY, Nyírbátori Kulturális Központ. Színpad, 2008. 2. 5–10.

Nyíregyháza:

MIKOLÁS TIBOR, Megyei Művelődési Központ, Nyíregyháza. Magyar építőművészet, 1972. 6. 13.;

BALOGH GÉZA, Kodály Zoltán Kulturális Centrum, Nyíregyháza. Színpad, 2008. 2. 16–17.

Orgovány:

SZROGH GYÖRGY, Művelődési Ház, Orgovány. Magyar építőművészet, 1969. 5. 37–-45.;

Művelődési ház, Orgovány. Magyar építőművészet, 1972. 3. 54.

 

Oroszlány:

Városi Művelődési Központ. Oroszlány. Színháztechnikai fórum, 1976. 2. melléklet

Pétfürdő:

SEYFRIED GUSZTÁV – MORVAY GYÖRGYI, József Attila Művelődési Ház és Oktatási Központ, Pétfürdő. Magyar építőművészet, 1984. 3. 30.

BOROSTYÁNKŐI MÁTYÁS, Egy „egyszeri” használó véleménye. Magyar építőművészet, 1985. 3. 30–31.

Salgótarján:

PERCZEL DÉNES, Salgótarjáni kultúrház. 1962. 6. 6–7;

FARKASDY ZOLTÁN, Művelődési Ház és Megyei Könyvtár, Salgótarján. Magyar építőművészet, 1967. 2. 24–-35.;

Művelődési ház és megyei könyvtár, Salgótarján. Magyar építőművészet, 1972. 3. 50.;

MAGYAR GÉZA, Ifjúsági és Művelődési Ház, Salgótarján. Magyar építőművészet, 1979. 4. 13–17.

Siófok:

Siófoki Városi Járási Művelődési Központ és Könyvtár. Színháztechnikai fórum, 1976. 4. melléklet

Sárospatak:

BEKE LÁSZLÓ, Egy rendkívül természetes épület. A művelődés háza, Sárospatak. Magyar építőművészet, 1983. 6. 26–31.

Sopron:

WINKLER GÁBOR, Öröm és üröm Sopronban. Magyar Művelődés Háza Konferencia és Kulturális Központ. Régi-új Magyar építőművészet, 2003. 3. 17–17. (a soproni Kaszinó és Vigadó épülete a Széchenyi téren)

Szekszárd:

TILLAI ERNŐ, Művelődési Központ, Szekszárd. Magyar építőművészet, 1970. 5. 20–27.

Szentendre:

Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár. Szentendre. Színháztechnikai fórum, 1976. 1. melléklet;

HOFER MIKLÓS, Megyei Művelődési Központ, Szentendre. Magyar építőművészet, 1976. 3. 14–17.

Szolnok:

ZOLTAI ISTVÁN, Megyei művelődési és ifjúsági ház – Szolnok. Magyar építőművészet, 1979. 6. 28–29.

Szombathely:

TILLAI ERNŐ, Ifjúsági és Művelődési Központ, Szombathely. Magyar építőművészet, 1981. 1. 13–17.

Tatabánya:

VIRÁG CSABA, A Közművelődés Háza, Tatabánya – Városközpont. Magyar építőművészet, 1986. 6. 38–41.

Tiszaszederkény:

SZABÓ ISTVÁN, Művelődési Ház, Tiszaszederkény. Magyar építőművészet, 1969. 2. 34–35.

Tokaj:

FARKAS PÁL, Kamaraszínház épül Tokajban. Színpad, 2007. 3. 9.

Törökbálint:

MOLNÁR FERENC – TATAREK PÉTER, Munkácsy Mihály Művelődési Ház – Törökbálint. Színpad, 2007. 3. 10–11.

Zalaegerszeg:

KISS ISTVÁN, Városi Művelődési Központ Zalaegerszegen. Színháztechnikai fórum, 1982. 4. 24–25.;

KÁRMÁN JÁNOS, Városi Művelődési Központ (500 férőhely), Zalaegerszeg. Magyar építőművészet, 1982. 6. 26–29.