enczsksiplhudeitsvhrespt
NAVIGÁCIÓ Tevékenység

1.      Adatbázis – A színházépítészet elektronikus archívuma

Az adatbázis a projekt alapvető és legfontosabb része. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, szükség van több kölcsönösen összekapcsolt és kompatibilis adatbázisra, mely minden részt vevő intézet elektronikus színházépítészeti archívumának közös internetes megjelenítéséből áll össze. Az adatbázis (navigáció, segítség, űrlapok, stb.) angol és a projekt összes résztvevő országa nyelvén készül. Az adatbevitel nemzeti nyelveken és angolul történik. Az internetes bemutatást általános bevezető tanulmányok egészítik majd ki, amelyek az egyes közép-európai országok színházépítészetének alakulását, főbb irányvonalait elemzik. Ezek a szövegek a projekt keretében rendezett konferenciára és a kiadandó könyv számára készülnek.

 

2.      Publikáció I. – Közép-Európa színházi tereinek története

Reprezentatív, színes angol nyelvű kötet fogja bemutatni Közép-Európa színházi tereinek alakulását. A kiadvány elsősorban az öt ország adatbázisban feldolgozott anyagaira épül, de hogyha szükséges, több partnert is felkérünk, hogy a teljes közép-európai régió színházépítészetét le tudjuk fedni a kötetben, a felvetett kérdések kontextusában, feltárva a lehetséges összefüggéseket. A kötetet egy vagy több általános bevezető tanulmány nyitja meg, mely nemcsak a szűkebb színházi architektúra kérdéseit taglalja, hanem a vizsgálat nézőpontját kitágítva, társadalmi, történelmi, politikai, kulturális, földrajzi és más körülményeket, befolyási tényezőket is beépít a színházépítészeti elemzésbe, melyek megmagyarázzák, hogy egy bizonyos forma miért terjedt el jobban egy adott régióban. A könyv további részeit az egyes országok színházi építészetének szenteljük, a fejezetekben a  legfontosabb történeti mozzanatok kiemelésén túl a különböző országok specifikus jellemzőire, egyedi és eredeti jelenségeire is rámutatunk. Minden nemzeti vagy regionális kultúrát úgy mutatunk be, mint az európai kultúra egyedi de szerves részét.

A publikáció célja, hogy ennek a szakterületnek a teljes létező tudásanyagát foglalja össze, kiegészítve azokkal az új adatokkal, amelyek a kutatómunka során gyűjtünk össze. Azt szeretnénk, hogy a kötet Közép-Európa színházépítészetét minden érdeklődő számára érthetően mutassa be, a világ bármely országából származzon is az olvasó, aki elsősorban egy tágabb összefüggéshálóba helyezett alapvető információs forrásként kezelheti majd a kötetet, a további, részletesebb vizsgálat alapreferenciájaként. A könyvet részletes bibliográfia és többféle mutató zárja, valamint bő fényképes illusztrációk. A kötet angol nyelven fog megjelenni és körülbelül 950 szöveges és 200 illusztrált oldal terjedelműre tervezzük.

 

3.      Kísérleti színházi tér a 20. század második felében – nemzetközi szimpózium.

A konferencia színházi és építész szakembereket hoz össze majd, hogy részletes vizsgálat tárgyává tegyék a huszadik század második felének kísérleti, innovatív színházi tereit. A konferenciának Ljubljana ad otthont, 2009 őszén. Ez a rendezvény lesz a második publikáció alapja.

 

4.    Publikáció II. - Kísérleti színházi tér a 20. század második felében

Egy egységes témára épülő kisebb tanulmánykötet a huszadik század végének kísérleti színháztereit fogja vizsgálni. A minden részt vevő ország számára egyaránt jellemző jelenség bemutatásán túlmenően a konferencia és a kötet az ebben a témában való nemzetközi együttműködés lehetőségeit is megvizsgálja, megkísérelve a felhasznált eszközök optimalizációját más tervek hatékony kivitelezésére is. A puhafedeles könyv tervezett terjedelme körülbelül 500 írott és 50 fényképes oldal.

 

5. I. Kiállítás – Közép-Európa színházépítészete a jelen és múlt tükrében.

A nagyméretű utazó kiállítás összesíti a projekt legérdekesebb kutatási eredményeit; bemutatja a színházépítészet legfontosabb történelmi pillanatait, úgy az időbeli, mint az országok közti párhuzamok kontextusában. A legizgalmasabb színházi épületek és terek kerülnek itt elsősorban bemutatásra, de hangsúlyt fektetünk ugyanakkor a meg nem valósult tervek és tervezői pályázatok fontos eredményeinek megjelenítésére is.

A kiállítás minden részt vevő országba megérkezik majd, a Közép-Európa színházépítészete című kötet és egy, az adott országok nyelvén írott kisebb katalógus kíséretében.

 

6. II. építészeti workshop. „Színházépítészet – Álmok és lehetőségek”

A műhelyt abból a célból szervezzük, hogy kreatív szabadságot és ideális feltételeket biztosítsunk (úgy technikai, mint prezentációs szempontból) a bimbódzó színház-építészeti tervek, álmok kibontakozására. A workshop résztvevőit időben tájékoztatni fogjuk a műhelymunka pontos témájáról, így előre elkészíthetik azt a koncepciót, amit a workshop ideje alatt öntenek majd formába (számítógépes prezentáció, modell, stb. alakjában).

A workshop szervezői biztosítják a résztvevők számára a szükséges technikai eszközöket. A műhelymunkát olyan előadások, prezentációk kísérik majd, amelyek színházi építkezés haladó attitűdjeit jelenítik meg.

A résztvevők egy konkrét feladatot kapnak majd, mely egy adott helyhez vagy problémához kötődik. Úgy a résztvevő országok, mint más uniós tagállamok építész hallgatóit megszólítjuk a workshop során.

 

7. II. kiállítás – „Színházépítészet – Álmok és lehetőségek”

A második kiállítás nem ugyanazokat a szerkesztési elveket követi majd, mint az első, történeti tárlatunk, hanem inkább a színházépítészet új gondolatainak, izgalmas lehetőségeinek felvillantása lesz, függetlenül a megvalósíthatóság lehetőségétől. Olyan ötletek, melyek egyébként nem kerülhetnének a nyilvánosság elé. A kiállítás a Színházépítészet – Álmok és lehetőségek című worksop eredményeire épül majd, és közvetlenül a workshop résztvevői szervezik. A kiállítás munkafolyamatként való felfogása a tárlat elkészültével is megmarad. A részvevők egy olyan feladat körvonalait kapják meg, mely egy adott helyhez vagy problémához kötődik.