enczsksiplhudeitsvhrespt
/ plgłówne menu
jesteś tutaj O projekcie / cele

Zasadniczymi celemi projektu są:

1) Konserwacja, ochrona i promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego –informacja jest głównym i zasadniczym warunkiem skutecznej ochrony zabytków. Zbieranie, opisywanie i katalogowanie materiałów na temat architektury teatralnej w bazie danych w dużym stopniu umożliwi spełnienie tego postulatu.

2) Prezentacja europejskiego dziedzictwa kulturowego w atrakcyjny i zróżnicowany sposób – ksiązki, wystawy, prezentacje. We wszystkich tych przedsięwzięciach korzystać będziemy z nowych technologii (CD/DVD, internetowe bazy danych, itp.).

3) Stworzenie systemu rejestracji i prezentacji budynków (architektury teatralnej) będzie odbywało się przy współpracy z najlepszymi europejskimi ekspertami w dziedzinie architektury teatralnej, jak również specjalistami zajmującymi się techniczną stroną przedsięwzięcia.

4) Zwiększenie mobilności artystów ułatwi stworzenie bazy danych zawierających informacje techniczne na temat budynków teatralnych. Stworzenie takiego systemu pozwoli na łatwe i szybkie znalezienie przestrzeni odpowiedniej dla działań artystycznych. Ta część bazy danych będzie, do pewnego stopnia, niezależna od reszty i będzie zawierała informacje o możliwie największej liczbie scen. Będzie ona przydatnym narzędziem dla zespołów teatralnych.

5) Działania edukacyjne – wszystkie podejmowane przedsięwzięcia mają wspierać edukację na poziomie ogólnym, jak i specjalistycznym. Ich celem jest poszerzenie wiedzy na temat europejskiego dziedzictwa kulturowego. Specjalistyczne warsztaty mają za zadanie wykształcenie ekspertów w dziedzinie architektury teatralnej, by mogli oni w przyszłej pracy uwzględniać rozwiązania stosowane w innych krajach.

6) Umożliwienie komunikacji między specjalistami na szczeblu europejskim – projekt jest realizowany przez międzynarodową grupę wraz z siecią specjalistów z każdego z krajów uczestniczących. Umożliwi to nawiązanie szerszych kontaktów między ekspertami i dlaszą współpracę w przyszłości.