enczsksiplhudeitsvhrespt
/ plgłówne menu
jesteś tutaj Theatre database
historia teatrugaleriadane techniczneoryginalne wyposażenie

ważne wydarzenia

(więcej)20.10.1822 | inauguracja działalności teatru

(więcej)1857 | remont teatru

(więcej)1884 | remont teatru według projektu Waleriana Pliszczyńskiego

(więcej)1907 | przekształcenie teatru w kinoteatr

(więcej)1942 | teatr został przejęty przez Niemców i zamknięty

(więcej)1944 | pierwszy powojenny seans filmowy

(więcej)5.7.1981 | ostatni seans kinowy i początek okresu dewastacji

(więcej)1995 | badania archeologiczne

(więcej)2007 | rozpoczęcie przebudowy

(więcej)1832 | pożar budynku

(więcej)1993 | pożar

osoby

(więcej)Łukasz Rodakiewicz |Architekt
Oficer i inżynier. Pełnił funkcję budowniczego województwa lubelskiego.

(więcej)ABA Autorskie Biuro Architektury-Investprojekt Partner 6, Lublin |Architekt
Biuro architektoniczne, które opracowało koncepcję odbudowy teatru.

(więcej)Archee Badania Archeologiczne |
Firma archeologiczna, która przeprowadziła badania w teatrze.

(więcej)Julia Makowska |
Córka Łukasza Rodakiewicza i spadkobierczyni teatru.

historia

Teatr Stary w Lublinie zlokalizowany jest u zbiegu ulic Jezuickiej i Dominikańskiej na Starym Mieście.

W aktach historycznych pierwsze zarejestrowane zezwolenie na zabudowę parceli obecnego Teatru Starego pochodzi z 1611 r., chociaż odnotowana zabudowa istniała tam już na początku XVI wieku. Historia obiektu wykazuje, że budynek teatru ma złożoną strukturę architektoniczną, powstałą w swym zasadniczym kształcie w 1822 r., z wykorzystaniem istniejącej tam wówczas tylnej oficyny kamienicy Rynek 11. Ową oficynę zaadaptowano na scenę teatru wraz z jej zapleczem. Na działce przyległej do oficyny od strony południowej wzniesiono budynek, w którego ściany boczne włączono fragmenty zrujnowanej, uprzednio istniejącej kamienicy. W nowo wybudowanej części umieszczono pomieszczenia pomocnicze i salę widowni. Budowa teatru była prywatną inwestycją Łukasza Rodakiewicza, oficera księcia Józefa Poniatowskiego. Inwestycja realizowana była w czasie, kiedy Rodakiewicz pełnił funkcję zastępcy budowniczego województwa lubelskiego. Był też autorem projektu teatru i osobiście kierował jego budową. Pierwszy spektakl teatralny odbył się 20 października 1822 r. 1833-39 - Budynek murowany, tynkowany, kryty dachówką, „figurami na murze ozdobiony”, z drzwiami na środku fasady, powyżej okno oświetlające sień. Do dziś zachowały się na elewacji południowej ulistnione maski kobiece i gryfy – pochodzące z początku XIX wieku. W sieni po lewej stronie bufet, za nim schody do lóż I piętra, po prawej drzwi prowadzące do parteru widowni oraz „komórka z okiennicą do odbierania biletów”. Parter widowni początkowo zastawiony ławkami i krzesłami, później zagospodarowany numerowanymi krzesłami przeniesionymi z I piętra. Widownia z trzema górnymi kondygnacjami o konstrukcji drewnianej. Na I piętrze loże czteroosobowe, na II piętrze – trzyosobowe. Do każdej z lóż oddzielne podwójne drzwi, otwierane do wewnątrz. Loże wsparte na dziewięciu drewnianych podporach. Przed otworem scenicznym fosa orkiestrowa wydzielona rampą parapetową. Pod sceną zapadnia. Za kulisami sceny schody prowadzące do dwu garderób dla artystów. Kurtyna i dekoracje kulisowe. Część z widownią oddzielona od sceny z zapleczem murem ogniowym. Oświetlenie sceny: 21 lichtarzy i 2 latarnie. Wówczas teatr miał cztery kondygnacje: parter, dwa piętra lóż i paradyz. Malowanie lóż i lambrekinu sceny farbą olejną. Obicia parapetów lóż i rampy orkiestrowej suknem i płótnem.

W 1857 r. przeprowadzono pierwszy remont teatru, poprzedzony podupadnięciem jego stanu technicznego. W historii teatru dużą rolę odegrała Julia Rodakiewiczówna z mężem Romualdem Makowskim. Julia Makowska zapoczątkowała gromadzenie pamiątek teatralnych. Remont kontynuowano w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Wybuch powstania styczniowego spowodował administracyjny nakaz zawieszenia działalności teatru z powodu konieczności przeprowadzenia remontu i wprowadzenia w obiekcie zmian niezbędnych dla jego zgodności z przepisami bezpieczeństwa i komunikacji. 1875 – przeprowadzono remont obiektu, polegający na wzmocnieniu fundamentów, co zapobiegło wcześniejszemu pękaniu ścian. Obniżono też poziom orkiestronu i sceny, polepszając widoczność dla miejsc parteru. Z 1875 roku pochodzi pierwszy znany w dokumentacji teatru projekt gruntownej jego przebudowy, wykonany przez lubelskiego technika A. Zwierzchowskiego. Projekt ten miał stanowić podstawę radykalnej poprawy funkcjonalności obiektu oraz zapewnić wygodę i bezpieczeństwo zarówno widzom jak i aktorom przebywającym w jego wnętrzu. Projekt przewidywał zlokalizowanie dwu analogicznych klatek schodowych, jednej w południowo-wschodnim i drugiej w południowo-zachodnim narożniku obiektu, z dwoma wejściami do obiektu umieszczonymi symetrycznie po obu stronach fasady południowej. W części centralnej, pomiędzy klatkami schodowymi na parterze zlokalizowany był bufet skomunikowany z obiema klatkami schodowymi. Wejścia do sali widowni umieszczone były symetrycznie po obu jej stronach, bezpośrednio z obu klatek schodowych. Ponadto projekt przewidywał powiększenie sceny kosztem zascenia i przeniesienie zaplecza sceny do skrzydła zlokalizowanego na północny zachód od gmachu teatru. W projekcie uporządkowano układ komunikacyjny wnętrz poprzez wyznaczenie wielu nowych otworów drzwiowych i usprawnienie ogrzewania. Analiza zachowanego do dziś rysunku parteru pozwala pozytywnie ocenić kierunek rozwiązań projektowanych w obiekcie teatru przez A. Zwierzchowskiego. Niestety żadna z gruntownych zmian zawartych w projekcie nie doczekała się realizacji. Ograniczono się tylko do doraźnych remontów i przeróbek.

Podczas kolejnego remontu w 1884 r. ograniczono ilość kondygnacji z czterech do trzech (parter, loże, galeria) dla lepszej widoczności, a dla poprawienia akustyki wykonano sklepienie pozorne. Zmieniono dach naczółkowy od strony fasady południowej na pochyły. W efekcie nad obiektem ukształtowano dach trójspadowy. Elewacje pozostały nie zmienione. Wnętrze obiektu w części frontowej poważnie przebudowano. Na osi wejścia głównego wybudowano nowe schody w kształcie litery T, zachowując dawne boczne klatki schodowe, prowadzące na I piętro i galerię. W sali teatralnej zlokalizowano trzy loże, w tym dwie prosceniowe. Wprowadzono oświetlenie gazowe, pozostawiając jako awaryjne lampy olejowe.

W 1886 r. dla „teatru pana Makowskiego” powstała w Lublinie konkurencja w postaci nowego obiektu teatralnego (dzisiejszy teatr im. Juliusza Osterwy), który przyciągnął do siebie widzów. Kolejne zmiany w urządzeniu Teatru Starego datowane są na lata 1904-1905. W 1905 roku odbyły się w teatrze pierwsze pokazy kinowe, a od 1907 r. wprowadzono tu na stałe funkcję kina, co miało dać szansę na atrakcyjność i prosperowanie obiektu. Zakupiono najnowocześniejszy bioskop francuski, a projekcje filmowe przyciągały entuzjastyczne tłumy widzów.

Jednocześnie, już po raz kolejny w historii obiektu, komisja miejska poleciła realizację działań niezbędnych dla bezpieczeństwa, szczególnie pod względem przeciwpożarowym. Określiła też liczbę widzów mogących przebywać jednorazowo na poszczególnych kondygnacjach, co łącznie dawało max. 300 osób w całym obiekcie. Dynamomaszyna z napędem na gaz świetlny dostarczała kinoteatrowi własnej elektryczności.

W 1910 r. wykonano inwentaryzację teatru, która utrwaliła wiedzę o ówczesnym jego wyglądzie. W 1911 r. przeprowadzono kolejny remont w oparciu o projekt A. Smoluchowskiego, którego i tym razem w pełni nie zrealizowano. Od 1912 r. kino nosiło nazwę Panteon. Przed II wojną światową otrzymało nazwę Rialto.

We wrześniu 1939 r. na budynek spadły dwie bomby, niszcząc jego część od strony ulicy Dominikańskiej. Już w październiku wykonano prace remontowe. W 1942 r. obiekt przejęli Niemcy. Zamalowano wówczas polichromie na sklepieniu i nad sceną. Zbiory pamiątek teatralnych po wojnie uratował Romuald Makowski. W 1952 r. usunięto właścicieli. Wówczas Wojewódzki Zarząd Kin przeprowadził remont i swoją działalność wznowiło kino Rialto. W 1956 r. przemianowano je na kino Staromiejskie, funkcjonujące do 1981 r.

W 1967 r. obiekt wpisano do rejestru zabytków.

W 1993 r. pożar zniszczył część zabytkowej drewnianej widowni, stanowiącej cenny element architektoniczny wnętrza.

Od września 1994. do października 2005 r. właścicielem Teatru Starego była Fundacja Galeria na Prowincji. Budynek został zabezpieczony przed dewastacją. Powstał program działań planowanych w obiekcie po przeprowadzeniu remontu kapitalnego. Fundacja Galeria na Prowincji uzyskała wpis Teatru Starego na „Listę 100 Najbardziej Zagrożonych Obiektów Roku 2004” amerykańskiej organizacji World Monument Fund, wspierającej ratowanie zabytków na świecie. Niestety, mimo wielu starań, środków finansowych nie pozyskano, co zmusiło Fundację Galeria na Prowincji do przekazania obiektu Miastu.

Od października 2005 r. właścicielem Teatru Starego jest Miasto Lublin.

 

Tekst: Autorskie Biuro Architektury Investprojekt-Partner 6 Sp. z o.o. (www.aba.architekci.com)

 

MATERIAŁ PRASOWY TEATRU STAREGO W LUBLINIE

Teatr Stary wczoraj

Ridendo castigat mores – „Śmiech naprawia obyczaje”. Takie motto umieszczono w 1822 roku nad sceną nowo powstałego Teatru Zimowego, znanego dzisiaj jako Teatr Stary. Inicjatorem budowy i pierwszym właścicielem Teatru był oficer napoleoński, inżynier i architekt miejski Łukasz Rodakiewicz. Późnoklasycystyczny gmach u zbiegu ulic Dominikańskiej i Jezuickiej jest najstarszym obok Starego Teatru w Krakowie obiektem tego typu w Polsce. Jego elewację przyozdobiono charakterystycznymi płaskorzeźbami gryfów i masek, które przetrwały do dziś.

Już od początku swojej działalności teatr funkcjonował jako instytucja impresaryjna, wynajmująca swoją scenę wędrownym trupom dramatycznym z całego kraju. Wynajmującą, bo to właśnie aktorzy płacili teatrowi za możliwość zaprezentowania swoich sztuk. Na deskach Teatru pojawiały się zatem komedie, tragedie, farsy i opery, a także pantomimy czy tzw. żywe obrazy. Obok nazwisk wielkich dramaturgów, takich jak Szekspir, Goldoni czy Molier, autorami sztuk niejednokrotnie bywali sami aktorzy, odkrywający w sobie wszechstronne talenty (sztuki nie należały do wybitnych, o czym mogą zaświadczyć chociażby ich tytuły – Pani Jeziora czy Siedlisko Belzebuba).

Korespondencja z Lublina w „Gazecie Warszawskiej” z 1822 r.

„Nad wielkie spodziewanie nasze olbrzymią niemal siłą, bo w ciągu czterech tylko miesięcy, stanął teatr w Lublinie, kosztem JP Rodakiewicza nowo z fundamentu wymurowany, wewnątrz dosyć obszerny i (wyjąwszy małe niedogodności, które z czasem poprawić się dadzą) dobrze urządzony”.

Po śmierci Łukasza Rodakiewicza w 1853 roku opiekę nad Teatrem objęła jego córka Julia wraz z mężem, Romualdem Makowskim. Od tego czasu budynek zwano „Teatrem Makowskich” lub „Teatrem Julii Makowskiej”. To właśnie staraniom Julii Makowskiej, wielkiej miłośniczki sztuki teatralnej, lublinianie zawdzięczali pierwszą w Polsce kolekcję pamiątek teatralnych oraz odnowienie wnętrza gmachu. Na przełomie XIX i XX w. Teatr zmieniał nazwę na „Rozmaitości”, „Panteon” i „Powszechny”, chociaż w świadomości lublinian funkcjonował raczej jako „Staruszek”, zwłaszcza od chwili powstania konkurencyjnego Teatru Wielkiego (dzisiejszy Teatr im. J. Osterwy). 

Wiek XX rozpoczyna erę kina, a właściwie kinematografu, którego pierwszy w Lublinie pokaz odbył się właśnie w Teatrze Starym w 1899 roku. W 1907 otwarto tu jedno z pierwszych w Polsce kin pod nazwą „Theatre Optique Parisien”, zmienianą potem na „Rialto”, „Wiedza”, „Panteon” i „Adria. Od tej pory w Teatrze funkcjonowały równolegle kino i teatr.

Okres międzywojenny nie był dla Teatru szczęśliwy. Nieliczne występy żydowskich trup teatralnych oraz rzadkie pokazy filmowe zakończyły się w 1920 r. wraz z zamknięciem budynku ze względu na zły stan techniczny. We wrześniu 1939 roku na Teatr spadły bomby, kładąc kres wszelkiej działalności artystycznej.

Za to już w lipcu 1944 r. lublinianie mogli zobaczyć pierwszy powojenny pokaz filmowy. W 1952 roku z Teatru usunięto właścicieli i oddano go „pod opiekę” Wojewódzkiemu Zarządowi Kin. Przeprowadzony w latach 50-tych remont pociągnął za sobą fatalne dla Teatru konsekwencje. Bogata kolekcja plakatów i afiszy teatralnych należąca do rodziny Makowskich – właścicieli Teatru – uległa zniszczeniu. Budynek do 1981 r. funkcjonował jako kino Staromiejskie. Rozliczne działania dążące do pozbawienia instytucji historycznego dziedzictwa doprowadziły ostatecznie do jej upadku.

Po wielu latach absencji na kulturalnej mapie Lublina budynek znalazł nowego opiekuna. W 1994 r. oficjalnym właścicielem gmachu została Fundacja „Galeria na Prowincji”, która po kilku latach zrezygnowała z opieki nad Teatrem. Spośród wielu propozycji na kontynuowanie aktywności instytucji zwyciężyła idea działalności impresaryjnej. Po gruntownym remoncie, wiosną 2012 r. Teatr Stary wznowił swoją działalność pod opieką dyrektor Karoliny Rozwód. W bogatym repertuarze instutucji znajdą się spektakle, koncerty, spotkania i specjalny program dziecięcy.

Krótka historia inwestycji

Lubelski Teatr Stary, znajdujący się u zbiegu ul. Jezuickiej i Dominikańskiej, jest drugim pod względem wieku w Polsce. Powstał w 1822 r. i od tamtej pory nigdy nie był gruntownie remontowany. W 2007 r. był już w tak złym stanie, że w każdej chwili groził zawaleniem.

Pierwsze prace ratunkowe władze samorządowe podjęły z pieniędzy miasta, jednocześnie występując o dofinansowanie. Zabiegi powiodły się.

Teatr Stary w Lublinie został wyremontowany dzięki wsparciu środków europejskich pochodzących z programu Infrastruktura i Środowisko Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu „Renowacja Teatru Starego w Lublinie” wyniosła 26 306 507, 02 PLN, natomiast wartość dofinansowania ze środków europejskich wyniosła 20 000 000 PLN.

Czas realizacji remontu w ramach projektu: 2009-2012.

 

Teatr Stary dzisiaj

Interdyscyplinarny, konfrontujący, dynamiczny, edukacyjny – oto dzisiejsze oblicze Teatru Starego w Lublinie. Po trzydziestu latach artystycznej absencji druga najstarsza scena teatralna w Polsce wznawia działalność, by ponownie odnaleźć należne jej miejsce w sercu tętniącego życiem miasta.

Od 2012 r. Teatr Stary w Lublinie działa jako jednostka impresaryjna. Obecnie, poza bogatym programem teatralnym, na widzów czekają koncerty muzyki jazzowej i klasycznej, rozmowy i spotkania dla dzieci. Kreowaniu współczesnego wizerunku Teatru towarzyszy nieustająca świadomość potrzeby spójności jego tradycji ze świeżą artystyczną koncepcją. Za swój cel nadrzędny uważamy powołanie do życia miejsca do aktywnej dyskusji między widzem a artystą. Dyskusji, w której podstawowym kanałem komunikacyjnym jest sztuka.

Z myślą o widzach z różnych grup wiekowych zadbaliśmy także o edukacyjny charakter działalności Teatru. Poprzez realizację profilu edukacyjnego pragniemy umocnić rolę sztuki w obszarze nauczania oraz kształtowania wrażliwości na rzeczywistość odbieraną przez pryzmat kultury.

Aby widzowie Teatru Starego mogli z łatwością odnaleźć interesujące ich pozycje, program będzie uporządkowany tak, aby każdej prezentowanej dziedzinie sztuki przyporządkowany był na stałe dany dzień tygodnia.

W poniedziałki FILM:  polskie i światowe kino artystyczne.

We wtorki LITERATURA: cykl spotkań, podczas których osobistości ze świata kultury i literatury dyskutować będą na tematy oparte na najważniejszych zagadnieniach związanych z literaturą.

W środy MUZYKA: koncerty muzyki klasycznej i jazzowej w wykonaniu uznanych polskich artystów, twórców młodego pokolenia oraz zespoły lubelskie.

W piątki i soboty TEATR: zarówno najciekawsze spektakle kameralne zespołów poszukujących, jak i przedstawienia dramatyczne oraz muzyczne z udziałem znanych, popularnych aktorów.

W niedziele TEATR STARY DLA NAJMŁODSZYCH: przedstawienia teatralne, koncerty i czytanie bajek dla dzieci i ich rodziców. W programie znajdą się propozycje zarówno dla tych najmłodszych dzieci (od 0 do 3 lat) jak i tych trochę starszych.

Do opracowania repertuaru Teatru zaprosiliśmy zespół specjalistów i pasjonatów sztuki, którzy dokładają wszelkich starań, by przygotowany przez nich program odpowiadał potrzebom naszej publiczności. Jako kuratorzy na stałe współpracują z nami:

Anna Drozd – kurator programu muzycznego

Dziennikarz, producent projektów kulturalnych, współpracowała m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Centrum Kultury, wydawca „XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina”, obecnie zastępca dyrektora TVP KULTURA.

Wojciech Majcherek – kurator programu teatralnego

Redaktor TVP Kultura, krytyk teatralny, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, wieloletni sekretarz redakcji miesięcznika „Teatr”.

Magdalena Sendecka – kurator programu filmowego

Filmoznawca i juror prestiżowych festiwali filmowych, dziennikarka miesięcznika „Kino”. Współpracuje m.in. z Mistrzowską Szkołą Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy i Stowarzyszeniem Era Nowe Horyzonty.

Krzysztof Varga – kurator programu literackiego

Pisarz i dziennikarz, były kierownik działu kultury „Gazety Wyborczej”, obecnie felietonista „Dużego Formatu” GW, laureat Nagrody Fundacji Kultury, trzykrotnie nominowany do Nagrody Nike, laureat Nagrody Nike czytelników „Gazety Wyborczej” za powieść „Gulasz z Turula” w 2009 r.

Dyrektorowi Teatru Starego doradza Rada Artystyczno-Programowa w składzie:

1. Tomasz Dostatni - dominikanin, publicysta

2. Joanna Hołda – doktor nauk prawnych, pracownik naukowy UMCS

3. Artur Kawa - Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny spółki Emperia Holding S.A.

4. Leszek Mądzik – artysta, założyciel Sceny Plastycznej KUL

5. Krzysztof Torończyk – Wiceprezes Unii Polskich Teatrów, dyrektor naczelny Teatru Narodowego i Teatru im. J. Osterwy w Lublinie

 

 

Literatura:

 1. A zabytek niszczeje…, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 294, 16-12-2004.
 2. AGDY, Stare, ale jare, „Gazeta w Lublinie” nr 178, 01-08-2001.
 3. ALK, Teatr Stary w odbudowie, „Gazeta Wyborcza- Lublin” nr 176, 29-07-2008.
 4. ange, Na ratunek teatrowi, „Dziennik Wschodni” nr 59, 11-03-1999.
 5. ARLE, ER, Prokurator w teatrze, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 13, 16-01-2004.
 6. Bagiński D., Kto się wprowadzi do Teatru Starego?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 32, 07-02-2007.
 7. Bielecka-Hołda M., Kto się wprowadzi do Teatru Starego?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 12, 15-01-2007.
 8. Bielesz M., Będzie projekt albo znowu zwłoka, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 85, 11-04-2007.
 9. Bielesz M., Domagała Małgorzata, Tajemnice Teatru Starego, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 34, 09-02-2008.
 10. Bielesz M., Drugie życie teatru, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 115, 18-05-2007.
 11. Bielesz M., Dzień zwycięstwa czy klęski Teatru Starego?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 105, 07-05-2007.
 12. Bielesz M., Dziś początek nowego Teatru Starego, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 114, 17-05-2007.
 13. Bielesz M., Grube miliony na Teatr Stary, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 146, 24-06-2008.
 14. Bielesz M., Inspekcja prezydentów w Teatrze Starym, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 197, 24-08-2007.
 15. Bielesz M., Minister nas chwali, „Gazeta Wyborcza-Lublin” nr 141, 19/20-06-2010.
 16. Bielesz M., Ministerstwo daje pieniądze na Teatr Stary, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 124, 29-05-2008.
 17. Bielesz M., Stara chata w Teatrze Starym, „gazeta Wyborcza – Lublin” nr 121, 26-05-2011.
 18. Bielesz M., Teatr Stary uratowany?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 108, 10-05-2007.
 19. Bielesz M., Teatr Stary, ale czy miejski?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 16, 19-01-2007.
 20. Bielesz M., Teatr, jazz, folk w Starym, „Gazeta Wyborcza, Lublin” nr 76, 31-03-2009.
 21. Bracha B., Kto się wprowadzi do Teatru Starego?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 26, 31-01-2007.
 22. Brzuszkiewcz J., Kupując płytę ratujesz teatr, „Gazeta w Lublinie” nr 9, 11-01-1995.
 23. Brzuszkiewicz J., Czy stracimy cenną kolekcję?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 278, 30-11-2005.
 24. Brzuszkiewicz J., Teatrowi na ratunek, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 154, 05-07-2005.
 25. Buczkowski P., Czy on to wytrzyma?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 233, 06-10-2005.
 26. Buczkowski P., Szewc Sylwia, Zabawa w teatr trwa, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 261, 09-11-2005.
 27. Buczkowski P., Zimę przetrwa, lecz co dalej?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 2, 03-01-2006.
 28. Buczkowski P., Żeby zabytek przetrwał zimę, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 281, 03-12-2005.
 29. Czerwiecki K., Prowincja, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 36, 12-02-2005.
 30. Chłopiec do bicia, „Kurier Lubelski” nr 296, 20-12-2003.
 31. Czekamy na oferty, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 271, 21-11-2003.
 32. Denys M., Teatr wielu Muz, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 289, 10-12-2004.
 33. Domagała M., Teatr Stary jak nowy, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 177, 01-08-2011.
 34. Domanowska M., Na czym zbudowano teatr?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 265, 13-11-2007.
 35. Dunajska A., Teatr Stary stracił 2 mln przez błąd urzędników, „Polska Kurier Lubelski” nr 35, 11-02-2010.
 36. Dybek A., Kochaj albo rzuć, „Gazeta w Lublinie” nr 172, 25-07-2001.
 37. Dybek A., Optymista Niepoprawny, „Gazeta w Lublinie” nr 166, 18-07-2001.
 38. Dobre chęci i marzenia to za mało, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 163, 15-07-2003.
 39. DRS, Albo zwrot, albo sąd, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 215, 15-09-2005.
 40. DRS, Dziwne pytania fundacji, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 48, 26-02-2005.
 41. DRS, Jeszcze wytrzymaj, Stary!, „Dziennik Wschodni” nr 107, 09-05-2007.
 42. DRS, Młotkami w staruszka, „Dziennik Wschodni” nr 197, 24-08-2007.
 43. DRS, Ostatnie rozmowy, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 214, 14-09-2005
 44. DRS, Stary dostał miliony, „Dziennik Wschodni” nr 112, 29-05-2008.
 45. DRS, Stary, jest nadzieja, „Dziennik Wschodni” nr 108, 10-05-2007.
 46. duh, Wśród boginek…, „Gazeta w Lublinie” nr 31, 06-02-1995.
 47. duh, Zagłuszony przez Orkiestrę, „Gazeta w Lublinie” nr 8, 10-01-1995.
 48. Fełenczak W., Teatr Stary w wielkim teatrze lalek, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 274, 25-11-2005.
 49. Franczak P., Teatr Stary szykuje się do nowego życia, „POLSKA Kurier Lubelski” nr 260, 06-11-2010.
 50. Gnot M., Dwa teatry, „Kurier Lubelski”, nr 300, 27-12-2003.
 51. Horbaczewski R., Bliżej do funduszy, „Rzeczpospolita” nr 229, 01-10-2003.
 52. Horbaczewski R., Jedenaście straconych lat, „Rzeczpospolita” nr 222, 22-09-2005.
 53. Horbaczewski R., Jedenaście straconych lat, „Rzeczpospolita” nr 224, 24-09-2005.
 54. Horbaczewski R., Nie mógł konserwator, załatwił prokurator, „Rzeczpospolita – W1” nr 6, 08-01-2005.
 55. Horbaczewski R., Teatr niespełnionych idei, „Rzeczpospolita” nr 21, 26-01-2004.
 56. Jędryszka D., Pasieczna Katarzyna, Zabić Teatr, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 11, 14-01-2005.
 57. Jędryszka D., Winni wszyscy tylko nie oni, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 105, 07-05-2005.
 58. Józefczuk G., Amnezja zabija teatr, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 95, 22-04-2004.
 59. Józefczuk G., Efekt melodramy, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 256, 30-10-2004.
 60. Józefczuk G., Kto uratuje Teatr Stary?, „Gazeta Wyborcza” nr 238, 12-10-2005.
 61. Józefczuk G., Milczenie władz, ruch artystów, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 300, 27-12-2006.
 62. Józefczuk G., O Teatrze Starym za dwa tygodnie, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 40, 16-02-2007.
 63. JSZ, Urządzają Teatr Stary, „Dziennik Wschodni” nr 135, 14-07-2011.
 64. Jurkowski A., 20 mln złotych dla Teatru Starego, Polska Kurier Lubelski nr 23, 28-01-2010.
 65. Jurkowski A., Dybek Agnieszka, Nic nie zafundowali, „Gazeta w Lublinie” nr 156, 06-07-2000.
 66. Jurkowski A., Teatr Stary odzyskuje swoją dawna formę, „Polska Kurier Lubelski” nr 239, 12-10-2010.
 67. Jaki będzie Teatr Stary?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 197, 24-08-2006.
 68. JAXA, Miasto żąda teatru, „Kurier Lubelski” nr 205, 03-09-2005.
 69. JAXA, Teatr Stary dla teatru, „Kurier Lubelski” nr 32, 07-02-2006.
 70. jsz, Teatr czeka na pieniądze, „Dziennik Wschodni” nr 259, 24-12-2008.
 71. Kalinowski M., Optymista Niepoprawny, „Gazeta w Lublinie” nr 171, 24-07-2001.
 72. Kalinowski M., Z prezesem za kulisami, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 215, 15-09-2005.
 73. Kazimierczyk B., Koncerty na rzecz ratowania Teatru Starego w Lublinie, „Polska Zbrojna” nr 13, 18-01-1995.
 74. Knap J., Kabaret <na prowincji>, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 16, 20-01-2004.
 75. Kondrasiuk G., Zanim padnie twierdza, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 175, 29-07-2002.
 76. Kopciowski D., Co może konserwator, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 42, 19-02-2005.
 77. Król-Kaczorowska B., Teatr Dawnej Polski. Budynki dekoracje kostiumy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s.56-57.
 78. Kruczek A., Przeliczyli się z siłami, „Nasz Dziennik” nr 6, 08-01-2005.
 79. Krupa K., Stary będzie jak nowy, „Polska Kurier Lubelski” nr 141, 19/20-06-2010.
 80. Krzesiński S., Koleje życia czyli materiały do historii teatrów prowincjonalnych, PIW, Warszawa 1957, s.38-39.
 81. Kubicka A., Będzie Wigilia Starego Miasta, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 291, 15-12-2003.
 82. Kubicka A., Chcą przerobić teatr na rewię, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 270, 20-11-2003.
 83. Kubicka A., Prokurator sprawdzi Teatr Stary, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 10, 13-01-2004.
 84. Kubicka A., Skończyło się na planach, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 282, 04-12-2003.
 85. Kubicka A., Smaga Dominik, Galeria na Prowincji oraz w sądzie, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 3, 05-01-2005.
 86. Kubicka A., Teatr Stary może zmienić właściciela, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 285, 08-12-2003.
 87. Linkowski G., Kto się wprowadzi do Teatru Starego?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 19, 23-01-2007.
 88. Mazurkiewicz W., Kto się wprowadzi do Starego , „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 17, 20-01-2007.
 89. Mazuś A., Spektakle, koncerty i dyskusje przy Jezuickiej, „Dziennik Wschodni” nr 223, 18-11-2011.
 90. Molik A., Mądzik bierze Teatr Stary?, „Kurier Lubelski” nr 2, 03-01-2007.
 91. M.K., Czy będą pieniądze na teatr?, „Dziennik Lubelski” nr 235, 6-12-1994.
 92. map, Naprawdę stary teatr, „Dziennik Wschodni” nr 230, 03-10-1996.
 93. MD, Teatr Stary czeka, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 114, 16-05-2008.
 94. MOUL, Fundacja idzie pod sąd, „Kurier Lubelski” nr 104, 06-05-2005.
 95. MOUL, Fundacja wciąż szuka pieniędzy, „Kurier Lubelski” nr 116, 19-05-2004.
 96. MOUL, Korespondencja wciąż trwa, „Kurier Lubelski” nr 169, 22-07-2005.
 97. MOUL, Namawiają do sprzedaży teatru, „Kurier Lubelski” nr 14, 18-01-2005.
 98. MOUL, Nie ma pieniędzy na teatr, „Kurier Lubelski” nr 8, 11-01-2005.
 99. MOUL, Roboty, o których nikt nic nie wie, „Kurier Lubelski” nr 16, 20-01-2005.
 100. MOUL, Sprzedaż przed katastrofą, „Kurier Lubelski” nr 10, 13-01-2005.
 101. MOUL, Szukając drugiego dna, „Kurier Lubelski” nr 290, 13-12-2003.
 102. MOUL, Wyrysują przyszłość dla Teatru Starego, „Kurier Lubelski” nr 202, 30-08-2006.
 103. Niedbał A., Chcą nagrywać, „Gazeta w Lublinie” nr 18, 21-01-1995.
 104. Niedbał A., Artyści dla Teatru Starego, „Gazeta w Lublinie” nr 7, 09-01-1995.
 105. Niedbał A., Chcą pomóc teatrowi, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 292, 16-12-2003.
 106. Niedbał A., Czas na decyzje, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 281, 03-12-2003.
 107. Niedbał A., Dajemy sobie rok, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 272, 22-11-2003.
 108. Niedbał A., Dajmy mu żyć, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 260, 07-11-2003.
 109. Niedbał A., Do Łazienek na koncert, „Gazeta w Lublinie” nr 28, 02-02-1995.
 110. Niedbał A., Koncert na Zamku, „Gazeta w Lublinie” nr 4, 05-01-1995.
 111. Niedbał A., Lalki na Jezuicką, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 58, 09-03-2004.
 112. Niedbał A., Maska z Teatru Starego, „Gazeta w Lublinie” nr 37, 13-02-1999.
 113. Niedbał A., Panas R., Czas na nowy repertuar, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 282, 04-12-2003.
 114. Niedbał A., Panas R., Pusta kasa fundacji, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 286, 09-12-2003.
 115. Niedbał A., Przedsiębiorcy Wkraczają na scenę, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 264, 13-11-2003.
 116. Niedbał A., Serce Lublina, „Gazeta w Lublinie” nr 239, 13-10-1994.
 117. Niedbał A., Szansa dla sponsora, „Gazeta w Lublinie” nr 98, 26-04-1995.
 118. Niedbał A., Teatr musi żyć, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 268, 18-11-2003.
 119. Niedbał A., Teatr Stary czeka za długo, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 282, 04-12-2003.
 120. Niedbał A., W Warszawie i Paryżu, „Gazeta w Lublinie” nr 30, 04-02-1995.
 121. Nieśpiał T., Chcieli dobrze ale im nie wyszło, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 169, 21-07-2006.
 122. Nieśpiał T., Czy teatr mógł runąć, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 46, 23-02-2006.
 123. Nieśpiał T., Krok do pieniędzy na Teatr Stary?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 9, 11-01-2007.
 124. Nieśpiał T., Prezes całkiem niewinny, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 186, 11-08-2005.
 125. Nieśpiał T., Wiceprezes zapewnia, że jest niewinny, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 105, 07-05-2005.
 126. Nieśpiał T., Zrujnowany teatr czeka na ratunek, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 289, 12-12-2006.
 127. Panas R., Chce zarobić na teatrze, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 42, 19-02-2005.
 128. Panas R., Fundacja do prokuratury, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 11, 14-01-2004.
 129. Panas R., Holenderska deska ratunku?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 174, 27-07-2002.
 130. Panas R., Holendrzy w teatrze?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 129, 05-6-2002.
 131. Panas R., Koło ratunkowe dla teatru, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 230, 02-10-2003.
 132. Panas R., Nadzieja teatru, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 290, 13-12-2003
 133. Panas R., Najdłuższy spektakl, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 133, 08-06-2004.
 134. Panas R., Największa szansa umierającego teatru, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 174, 27-07-2002.
 135. Panas R., Niedbał A., Z odsieczą Teatrowi Staremu, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 270, 20-11-2003.
 136. Panas R., Odwagi, panowie urzędnicy, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 52, 02-03-2004.
 137. Panas R., Ostatni dzwonek, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 105, 07-05-2005.
 138. Panas R., Pewnie się wreszcie zawarli, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 292, 14-12-2004
 139. Panas R., Pora na decyzje, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 120, 24-05-2004.
 140. Panas R., Scenariusz dla teatru, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 259, 06-11-2003.
 141. Panas R., Szewc S., Niekończący się marazm, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 292, 14-12-2004.
 142. Panas R., Teatr do sądu, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 1, 03-01-2005.
 143. Panas R., Teatr mój widzę…, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 68, 20-03-2004.
 144. Panas R., Teatrowi z odsieczą, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 258, 05-11-2003.
 145. Panas R., Uratujmy Teatr Stary, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 260, 07-11-2003.
 146. Panas R., Wywłaszczyć!, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 259, 06-11-2003.
 147. Panas R., Zabytek pod lupą, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 163, 14-07-2004.
 148. Panas R., Zanim padnie twierdza, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 174, 27-07-2002.
 149. PUMA, Drzwi otwarte, „Kurier Lubelski” nr 212, 10-09-2002.
 150. PUMA, Opera niewidzialna, „Kurier Lubelski” nr 102, 02-05-2003.
 151. Pytania o teatr, „Kurier Lubelski” nr 17, 21-01-2005.
 152. Radzymińska A., Europa da, ale gdy dołoży miasto, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 188, 13-08-2003.
 153. Radzymińska A., Teatr Stary doceniony, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 244, 18-10-2003.
 154. Radzymińska A., Trzeba ratować lubelskie zabytki, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 191, 18-08-2003.
 155. Rakowski T., Urzędnicze przepychanki, „Kurier Lubelski” nr 169, 22-07-2005.
 156. Ryszkiewicz A., Zapiski ikonograficzne. Na widowni lubelskiego teatru, „Pamiętnik Teatralny” 1958 z. 3-4.
 157. Skomra S., Nie tylko Fuga Mundi, „Gazeta Wyborcza-Lublin” nr 167, 20-07-2010.
 158. Skrzypek E., Teatrowi Staremu na ratunek, „Nasz Dziennik” nr 26, 31-01-2001.
 159. Smaga D. Teatr Stary. Reaktywacja, „Dziennik Wschodni” nr 237, 11-10-2005.
 160. Smaga D., Akt I. Jest umowa, „Dziennik Wschodni” nr 115, 18-05-2007.
 161. Smaga D., Burza pomysłów na pomysł, „Dziennik Wschodni” nr 266, 16-11-2005.
 162. Smaga D., Drewniane loże będą jak nowe, „Dziennik Wschodni” nr 35, 11-02-2008.
 163. Smaga D., Dziwne rzeczy się dzieją w teatrze, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 186, 11-08-2005.
 164. Smaga D., Fundacja niegodna odnowy zabytku?, „Dziennik Wschodni” nr 260, 08-11-2005.
 165. Smaga D., Fundacja zwraca teatr, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 5, 07-01-2005.
 166. Smaga D., Gra na zwłokę, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 210, 09-09-2005.
 167. Smaga D., Kulturalne serce Starego Miasta, „Dziennik Wschodni” nr 32, 07-02-2006.
 168. Smaga D., Z prezesem za kulisami, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 213, 13-09-2005.
 169. Smaga D., Zabytek parzy w ręce, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 92, 21-04-2005.
 170. Stawecki T., Co zrobią ze Starym Teatrem?, „Kurier Lubelski” nr 59, 10-03-2004.
 171. Stawecki T., Dali 100 złotych wezmą 80 tysięcy, „Kurier Lubelski” nr 77, 31-03-2006.
 172. Stawecki T., Dramat w kilku aktach, „Kurier Lubelski” nr 4, 06-01-2005.
 173. Stawecki T., Miliony za nic?, „Kurier Lubelski” nr 252, 26-10-2004.
 174. Stawecki T., Nie chcą teatru, „Kurier Lubelski” nr 5, 07-01-2005.
 175. Stawecki T., Pieniądze mamy, ale teatr poczeka, „Kurier Lubelski” nr 295, 19-12-2006.
 176. Stawecki T., Przywracali pamięć i sprzątali śnieg, „Kurier Lubelski” nr 105, 07-05-2005.
 177. Stawecki T., Ruina za 300 tysięcy złotych, „Kurier Lubelski” nr 22, 27-01-2005.
 178. Stawecki T., Siada dach teatru, „Kurier Lubelski” nr 12, 15-01-2005.
 179. Stawecki T., Sprzedać znaczy uratować, „Kurier Lubelski” nr 282, 04-12-2003.
 180. Stawecki T., Stary problem z teatrem, „Kurier Lubelski” nr 57, 08-03-2004.
 181. Stawecki T., Stary wymaga wsparcia, „Kurier Lubelski” nr 171, 24-07-2007.
 182. Stawecki T., Teatr Stary dla kultury, „Kurier Lubelski” nr 266, 16-11-2005.
 183. Stawecki T., Teatr Stary można szybko sprzedać, „Kurier Lubelski” nr 6, 08-01-2005.
 184. Stawecki T., Teatr złudzeń, „Kurier Lubelski” nr 258, 05-11-2003.
 185. Stawecki T., Uściski dla Starego, „Kurier Lubelski” nr 225, 26-09-2007.
 186. Stawecki T., Waldemar M. odmówił sprzedania Teatru Starego, „Kurier Lubelski” nr 11, 14-01-2005.
 187. Sulisz W., Ach, co to był za rok!, „Dziennik Wschodni” nr 279, 29-11-2007.
 188. Sulisz W., Co tam u ciebie Stary?, „Dziennik Wschodni” nr 243, 17-10-2007.
 189. Sulisz W., Dwie miłości ze Starym Teatrem w tle, „Dziennik Wschodni” nr 242, 16-10-2007
 190. Sulisz W., Jerzy Makowski, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 255, 29-10-2004.
 191. Sulisz W., Klątwa spod sceny, „Dziennik Wschodni” nr 27, 01-02-2008.
 192. Sulisz W., Konserwatorowi zabytków skończyła się cierpliwość, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 163, 15-07-2003.
 193. Sulisz W., Kto uratuje lubelski Stary Teatr, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 277, 28-11-2003.
 194. Sulisz W., Stary Teatr w Lublinie, „Dziennik Wschodni” nr 6, 08-01-1999.
 195. Sulisz W., Stary Teatr, „Dziennik Wschodni” nr 72, 26-03-1999.
 196. Szewc S., Architekci bojkotują bylejakość, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 225, 26-09-2006.
 197. Szewc S., Czy minister pomoże odnowić Teatr Stary?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 139, 16-06-2006.
 198. Szewc S., Fundacja nie odpuszcza, „Fundacja nie odpuszcza” nr 202, 31-08-2005.
 199. Szewc S., Fundacja oddaje teatr, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 4, 06-01-2005.
 200. Szewc S., Kto uratuje zabytek?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 12, 15-01-2005.
 201. Szewc S., Najazd ministrów na Lublin, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 142, 20-06-2006.
 202. Szewc S., O teatrze w Teatrze, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 32, 07-02-2006.
 203. Szewc S., Oddali zabytek, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 220, 21-09-2005.
 204. Szewc S., Odsłona teatru, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 237, 11-10-2005.
 205. Szewc S., Pomysł na teatr, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 265, 15-11-2005.
 206. Szewc S., Poszukamy kompromisu, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 11, 14-01-2005.
 207. Szewc S., Prezydent Lublina zastanawia się nad przejęciem Teatru Starego, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 217, 16-09-2006.
 208. Szewc S., Prosimy o decyzję, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 266, 16-11-2005.
 209. Szewc S., RP, JK, Spektakl grozi śmiercią, Gazeta Wyborcza nr 11, 14-01-2005.
 210. Szewc S., Stały wieki, wieki poczekają, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 24, 29-01-2005.
 211. Szewc S., Szansa dla zabytku?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 49, 28-02-2005.
 212. Szewc S., Teatr Stary czeka na projekt odnowy, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 213, 12-09-2006.
 213. Szewc S., Teatr w teatrze, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 31, 06-02-2006.
 214. Szewc S., Teatralne gesty władzy, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 10, 13-01-2005.
 215. Szewc S., Teatralne tajemnice, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 35, 11-02-2005.
 216. Szewc S., Teatrem muszą zająć się architekci z referencjami, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 226, 27-09-2006.
 217. Szewc S., Trudne decyzje, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 223, 24-09-2005.
 218. Szewc S., Z troski o teatr, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 14, 18-01-2005.
 219. Szewc S., Zabawa w teatr, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 43, 21-02-2005.
 220. Szewc S., Zabytek czeka na umowę, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 251, 27-10-2005.
 221. Szewc S., Zadowoleni radni, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 47, 25-02-2005.
 222. Szmygin B., Lublin pomnik, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 60, 12-03-2005.
 223. Szmygin B., Strzelanie obok tarczy, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 18, 22-01-2005.
 224. Szlachetka M., Teatr mój widzę ogromny, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 268, 18-11-2011.
 225. Szulisz W., Requiem dla Teatru Makowskich, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 255, 31-10-2003.
 226. Szydłowski J., Nowe mury Starego, „Dziennik Wschodni” nr 24, 04-02-2009.
 227. Szydłowski J., Teatr Stary łapie formę, „Dziennik Wschodni” nr 129, 06-07-2011.
 228. Świąder J., Dołączył także Paryż, „Dziennik Lubelski” nr 44, 02-03-1995.
 229. Świąder J., Kup pan cegłę, „Dziennik Wschodni” nr 58, 10-03-1999.
 230. Świąder J., Nagi Teatr, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 225, 26-09-2003.
 231. Świąder J., Opera niewiedzialna, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 101, 30-04-2003.
 232. Świąder J., Opera niewidzialna, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 102, 02-05-2003
 233. Świąder J., Ratunek zza oceanu, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 236, 09-10-2003.
 234. Świąder J., Teatr Stary na liście zagrożonych obiektów, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 229, 01-10-2003.
 235. Świąder J., W starych murach, „Dziennik Wschodni” nr 131, 05-06-1998.
 236. Świąder J., Warszawscy artyści koncertują i nagrywają, „Dziennik Lubelski” nr 18, 25-01-1995.
 237. Świąder J., Życzliwość Francuzów, „Dziennik Wschodni” nr 79, 03-04-1998.
 238. TAWE, Co zrobić z prezesem?, „Kurier Lubelski” nr 240, 14-10-2005.
 239. TD, Teatr Stary na liście ruin, „Kurier Lubelski” nr 230, 02-10-2003.
 240. TK, ARLE, Teatr Stary wciąż niszczeje, „Dziennik Wschodni” nr 52, 02-03-2004.
 241. TK, Co dalej z Teatrem Starym?, „Dziennik Wschodni Lubelski” nr 58, 09-03-2004.
 242. TN, Teatr stoi w miejscu, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 136, 14-06-2005.
 243. To tylko deklaracje, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 274, 25-11-2003.
 244. Witt-Michałowski Ł., Kto się wprowadzi do Teatru Starego?, „Gazeta Wyborcza – Lublin” nr 21, 25-01-2007.
 245. Wójcikowski G., Dramat na pustej scenie, „Kurier lubelski” nr 53, 04-03-1999.
 246. WIT, Biegły o Teatrze Starym, „Kurier Lubelski” nr 75, 29-03-2006.
 247. WIT, Idealiści nie czują się winni, „Kurier Lubelski” nr 163, 14-07-2006.
 248. WIT, Teatr do prokuratury, „Kurier Lubelski” nr 13, 16-01-2004.
 249. WIT, Teatr Stary bez wyroku, „Kurier Lubelski” nr 46, 23-02-2006.
 250. Zieliński M., Stary, czas tu posprzątać!, „Nowy Tydzień w Lublinie” nr 35, 27-08-2007.

 

 

informacje dodatkowe

nie wprowadzono żadnych informacji

Dodaj informacje

nazwa będzie opublikowana

Email nie zostanie opublikowany

Informacja: Informacja o teatrze musi zawierać minium 10 znaków.

fourplussix=