enczsksiplhudeitsvhrespt
Nazaj v seznam Dejavnosti

 

1. Databaza – elektronski arhiv gledališke arhitekture

Databaza je osrednji del projekta, za njeno vzpostavitev je treba ustvariti in povezati združljive zbirke podatkov – elektronske arhive gledališke arhitekture, ki jih bodo pripravile vse sodelujoče ustanove – ter jih predstaviti na spletu. Databaza bo v angleščini in vseh nacionalnih jezikih sodelujočih ustanov. Spletni predstavitvi bodo dodana splošna besedila o razvoju gledališke arhitekture v srednji Evropi in posameznih državah. Uporabljeni bodo prispevki za knjigo in razstavo, ki sta načrtovani v okviru projekta.

2. Publikacija "Zgodovina gledališkega prostora v srednji Evropi"

Reprezentativna publikacija o razvoju gledališkega prostora v srednji Evropi bo sledila gradivu, zbranem v databazi o gledališki arhitekturi v sodelujočih državah. Predvidoma se bodo vključili tudi drugi partnerji, ki bodo obravnavali celotno srednjeevropsko regijo prek najrazličnejših povezav in skupnih točk. Publikacija bo vsebovala splošno uvodno študijo (ali študije), ki bo predstavila razvoj gledališkega prostora v srednji Evropi in njegov kontekst. Ta del ne bo obravnaval samo gledališča in njegovega arhitekturnega konteksta, temveč tudi družbene, zgodovinske, politične, kulturne, geografske in druge okoliščine ter zunanje vplive in predstavil, kako so se širili v pozameznih regijah. Drugi deli bodo posvečeni gledališki arhitekturi posamezne sodelujoče države in predstavitvi izbranih mejnikov v razvoju, posebej pa bodo poudarili specifične, edinstvene in izvirne stavbe v vsaki državi. Vsaka nacionalna oziroma regionalna kultura bo predstavljena posebej kot tudi kot sestavni del evropske kulture.

Cilj publikacije je strniti obstoječe znanje o tem področju na Češkem in Slovaškem, v Madžarski, Poljski in Sloveniji ter predstaviti nova gradiva, ki bodo zbrana med projektom. Glavni namen je predstaviti srednjeevropsko gledališko arhitekturo vsem zainteresiranim; publikacija naj bi bila vir osnovnih informacij, ki so predstavljene v širšem kontekstu, in referenc za nadaljne obravnave, vključevala bo tudi obsežen seznam bibliografije in več indeksov, obsegala pa bo približno 950 strani in 200 slik-

3. Mednarodni simpozij o ekperimentalnem gledališkem prostoru v 2. polovici 20. stoletja

Simpozij, ki bo potekal konec novembra leta 2009 v Ljubljani bo predstavil  izsledke raziskave o eksperimentalnih gledaliških tendencah in konceptih zadnjih petdesetih let, ki poteka v letu 2009. Svoja mnenja bodo predstavili in soočili teoretiki iz petih sodelujočih držav in drugi strokovnjaki. Prispevki bodo osnova za publikacijo, ki bo izšla v jesen leta 2010.

4. Publikacija "Eksperimentalni gledališki prostor v drugi polovici 20. stoletja"

Publikacija bo predstavila eksperimentalni gledališki prostor v drugi polovici 20. stoletja. Vsebovala bo podrobno študijo pojavov, ki so skupni vsem sodelujočim državah, poleg tega pa bo raziskala tudi možnosti sodelovanja in metode, ki bi bile uporabne v drugih kontekstih. Broširana knjiga bo imela približno 500 strani in 50 slik.

5. Prva razstava – Srednjeevropska gledališka arhitektura – zgodovina in sedanjost

Obsežna potujoča razstava, ki se bo iz Prage selila v Varšavo, Budimpešto, Bratislavo in Ljubljano (novembra 2010 bo otvoritev v Arhitekturnem muzeju Ljubljana), bo z izbranimi primeri predstavila pomembne trenutke v razvoju gledališke arhitekture v sodelujočih državah, jih primerjala in časovno umestila, razkrila najzanimivejše gledališke stavbe in dvorane ter prikazala tudi neuresničene projekte in arhitekturne natečaje.

Predstavo bosta pospremila tudi knjiga z naslovom Srednjeevropska gledališka arhitektura in manj obsežen razstavni katalog, ki bo vsakič izšel v nacionalnem jeziku.

6. Arhitekturna delavnica "Gledališka arhitektura – ohranitev kulturnih spomenikov in njihova rekonstrukcija"

Glavna tema delavnice za študente arhitekture in druge strokovnjake, ki bo potekala na Poljskem v letu 2010, bo ohranitev in rekonstrukcija gledaliških stavb. Sestavljena bo iz predavanj in predstavitev stavb, ki so bile v bližnji preteklosti zgrajene v različnih državah, ekskurzije in praktičnega dela na konkretnem primeru. Na delavnici bo sodelovalo približno 25 študentov iz sodelujočih držav.

7. Arhitekturna delavnica "Gledališka arhitektura – vizije in možnosti"

Namen delavnice je omogočiti ustvarjalno svobodo in idealne pogoje (tehnične in v smislu predstavitve) za oblikovanje vizij in idej o oblikovanju gledališkega prostora. Po januarskem sestanku mentorjev iz fakultet za arhitekturo iz Češke (Brno, Liberec, Praga), Slovaške (Bratislava), Madžarske (Budimpešta) in Poljske (Gdansk, Gliwice) je marca 2009 v Ljubljani potekala uvodna tridnevna delavnica. 63 študentov iz sedmih fakultet je skupaj s svojimi mentorji ter s študenti in mentorji ljubljanske Fakultete za arhitekturo v mednarodnih skupinah snovalo koncepte za Novo gledališče za 21. stoletje na konkretni lokaciji v središču mesta Ljubljana (Južni trg). Delavnico so spremljala tudi predavanja o zgodovini slovenskega gledališča, gledališkem prostoru in arhitekturi ter sodobnih gledaliških praksah. Študentje so delo so nadaljevali v seminarjih poletnega semestra na matičnih fakultetah.

8. Razstava "Gledališka arhitektura – vizije in možnosti"

Razstava rezultatov študentske delavnice v Ljubljani in seminarjev na temo nove gledališke stavbe za 21. stoletje bo predstavila zamisli in možnosti kot platformo za predstavitev konceptov o potencialih gledališkega prostora na konkretni lokaciji v Ljubljani. Razstava, ki bo konec novembra postavljena v atriju Mestne hiše, ki sicer gosti prezentacije arhitekturnih in urbanističnih rešitev v Ljubljani, bo predstavila vizualno in multimedijsko gradivo ter makete, ob tej priložnosti pa bo izšel tudi katalog.

 

 Fotografije z ogleda ljubljanske Opere in baleta, ki ga je vodil arhitekt Jurij Kobe

       Fotografije z otvoritve

       razstave Onkraj

       vsakdanjosti v Ljubljani