enczsksiplhudeitsvhrespt
Nazaj v seznam O projektu

Gledališka arhitektura predstavlja v okviru evropske kulturne dediščine svojevrsten fenomen. Skozi zgodovino gledaliških stavb lahko na prav poseben način sledimo slogovnim spremembam in načinom gradnje od pozne renesanse pa vse do danes; konstrukcija in prostorske rešitve odsevajo prakso in interpretacijo določene dobe, a jo hkrati tudi sooblikujejo. Gledališka arhitektura priča tudi o spreminjajočih se družbenih razmerah in razmerjih, o kulturi nekega naroda kot tudi o političnih in ekonomskih dejavnikih obdobja. Po drugi strani je oprema gledališč pokazatelj zgodovine tehnologije.

Celovita obravnava bo prispevala k raziskavam gledališke arhitekture, ki so večinoma fragmentarne, pa tudi k sodobni gledališki kot tudi arhitekturni praksi in interdisciplinarnemu mednarodnemu sodelovanju.

Izmenjava in predstavitev gradiva o srednjeevropski gledališki arhitekturni dediščini bosta omogočili, da bodo rezultati raziskav in zbrani podatki dosegljivi in uporabni tako za strokovnjake kot širšo javnost. Projekt bo namenil posebno pozornost izobraževanju; nekatere dejavnosti bodo namenjene študentom in profesorjem na fakultetah za arhitekturo in drugih specializiranih umetniških fakultetah in akademijah.

Dejavnosti v okviru TACE so zasnovane tako, da bodo učinki dolgoročni: eden od ciljev je razviti metodologijo za opisovanje gledališke arhitekture in ustvariti funkcionalno strukturo in okolje, ki bosta omogočala nadaljnjo obravnavo, dopolnjevanje in razširitev zbirk podatkov in informacij. Digitalno databazo zgodovinskih podatkov bo dopolnjeval zbir tehničnih podatkov o potencialnih prizoriščih za gostovanja in tako bo mednarodna spletna stran postala ne le dobrodošla enciklopedija oz. spletni muzej gledaliških stavb, temveč tudi koristen pripomoček za umetniški menedžment, ki bo prispeval k mobilnosti umetnikov in strokovnih tehničnih sodelavcev (oblikovalcev luči in zvoka, strokovnjakov za akustiko, scenografov itd.).

 

Cilji projekta

 

1) Varstvo, zaščita in promocija evropske gledališke in arhitekturne dediščine – obdelava podatkov je bistven predpogoj za učinkovito zaščito spomenikov. Široko dostopna databaza bo združila register, opise in podatkovno zbirko o gledališki arhitekturi.

2) Strokovna in raznolika predstavitev evropske gledališke in arhitekturne dediščine s knjigami, z razstavami, delavnicami, predstavitvami itd., ki bo vedno vključevala moderno tehnologijo (CD/DVD ROM, splet, databaza).

3) Ustvariti sistem za evidentiranje in predstavitev stavb (gledališke arhitekture) na sodobni tehnični ravni, ki temelji na visoki strokovnosti (v sodelovanju s številnimi evropskimi strokovnjaki za gledališko arhitekturo).

4) Podpirati mobilnost umetnikov in drugih gledaliških kadrov s široko dostopno podatkovno bazo tehničnih lastnostih prizorišč in listo kontakov.

5) Podpirati izobraževanje – dejavnosti TACE se lahko vključijo v splošne, specializirane in umetniške šolske programe, predvsem arhitekturne in gledališke stroke, saj bodo širile znanje o evropski kulturni dediščini v različnih okoljih. Vpogled v zgodovino realiziranih ali nerealiziranih rešitev bo nudil vpogled v različne pristope in idejne rešitve kot tudi prakso. Mednarodne delavnice bodo namenjene izobraževanju študentov in strokovnjakov s področja arhitekture, ki se bodo osredotočili na gledališko stavbo v preteklosti (rekonstrukcija ali transformacija) in bodočnosti.

6) Podpirati komunikacijo med strokovnjaki na evropski ravni – projekt bo plod mednarodnega timskega dela in srečanj med strokovnjaki iz sodelujočih držav, ki se bodo predvidoma razvila v nadaljnje sodelovanje.

 

 

 Fotografije z ogleda ljubljanske Opere in baleta, ki ga je vodil arhitekt Jurij Kobe

       Fotografije z otvoritve

       razstave Onkraj

       vsakdanjosti v Ljubljani