enczsksiplhudeitsvhrespt
Nazaj v seznam Bibliografija

GLEDALIŠKA ARHITEKTURA NA SLOVENSKEM - izbor virov in literature

 

Uvod

Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države, Ljubljana 2007

Several authors, Anton Tomaž Linhart, jubilejna monografija ob 250. letnici rojstva, Ljubljana 2005

Gojko Zupan, Drama prostora in stavbarjev, Dokumenti SGM, no. 74/75, year 36, Ljubljana 2000

Several authors, Oder 57, Ljubljana 1988

Ivo Svetina, Gledališče Pekarna (1972 – 1978), Dokumenti SGM, no. 78, year 38, Ljubljana 2002, pp. 111-132

Mirko Mahnič, Položaj slovenske gledališke omike 1941 – 1945, Ljubljana 2008

Several authors, Prišli so Pupilčki, ob 40. letnici Gledališča Pupilije Ferkever, Ljubljana 2008

Viktor Molka, s. v. Gledališke stavbe in prizorišča, Enciklopedija Slovenije, 3, Ljubljana 1989, pp. 245-247

Marko Marin, Jezuiti in slovensko gledališče, Jezuiti na Slovenskem , Ljubljana 1992, pp. 95-104

 

 

Rudniško gledališče v Idriji - viri in literatura

* Besedilo o zgodovini gledališča, galerija slik in celotna bibliografija je objavljena v podatkovni zbirki gledališč - povezava.

 

Mihael Arko, Zgodovina Idrije, Gorica 1931

Engelbert Gangl, Gledališče v Idriji, Slovan, III, year 1905, p. 184, fig. 701 a, 701b

Ivan Mohorič, Rudnik živega srebra v Idriji. Zgodovinski prikaz nastanka, razvoja in dela. 1490-1960, Idrija 1960, p. 317

Viktor Molka, s. v. Gledališke stavbe in prizorišča, Enciklopedija Slovenije, 3, Ljubljana 1989, pp. 245-247

Tomaž Pavšič, Ob 200-letnici idrijskega gledališča, Idrija 1970

Tomaž Pavšič-Janez Kavčič, Prva gledališka stavba na Slovenskem. Ob prenovi 1987, Idrija 1987

Saša Pečelin Žagar, Idrijska gledališka stavba, diplomsko delo na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2003

Makso Pirnat, Rudniško gledališče v Idriji, Četrto izvestje mestne nižje realke v Idriji za šolsko leto 1904/1905, Idrija 1905, pp. 2-9

Žorž Popović, Istorija arhitekture pozorišta, kazališta, gledališča i teatara  Jugoslavije i Evrope, Beograd 1986, pp. 378-381

Nace Šumi, Arhitektura 18. stoletja na Slovenskem. Obdobje zrelega baroka, Katalog razstave v Arhitekturnem muzeju Ljubljana, Ljubljana 2007, p. 215

J. Z., Idrijsko rudniško gledališče, Dom in svet, year 1905, pp. 359-361.

 

 

Bivše stanovsko gledališče v Ljubljani - viri in literatura

* Besedilo o zgodovini gledališča, galerija slik in celotna bibliografija je objavljena v podatkovni zbirki gledališč - povezava.

 

Sandra Horvat, Das Kaiser Franz Joseph-Jubiläumstheater in Laibach. 1911-1918. Diplomarbeit zur Erlangung des Magistragrades der Philosophie an der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Wien 2006, pp. 28-32

Janez Kajzer, S tramovi podprto mesto, Ljubljana 1995, pp. 64-71

Dušan Ludvik, Nemško gledališče v Ljubljani do leta 1790, doktorska disertacija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana 1957, pp. 35 ss.

Žorž Popović, Istorija arhitekture pozorišta, kazališta, gledališča i teatara  Jugoslavije i Evrope, Beograd 1986, pp. 378-379

Peter Radics, Die Entwicklung des deutschen Bühnenwesen in Laibach. Kulturbilder anläßlich der Eröffnung des Kaiser Franz Joseph-Jubiläumstheaters. erster Teil, Laibach 1912, pp. 44 ss.

Francka Slivnik, Gledališke zgradbe in prizorišča v Ljubljani do konca 19. stoletja, O nevzvišenem v gledališču, Ljubljana 1997, pp. 43-67

Nace Šumi, Ljubljanska baročna arhitektura, Ljubljana 1961, pp. 138-139

Nace Šumi, Arhitektura 18. stoletja na Slovenskem, Katalog razstave v Arhitekturnem muzeju Ljubljana, Ljubljana 2007, pp. 205-206, 215

 

 

SNG Maribor - viri in literatura

* Besedilo o zgodovini gledališča, galerija slik in celotna bibliografija je objavljena v podatkovni bazi gledališč - povezava.

 

Franjo Baš, Mariborsko gledališče, Vodnik po Mariboru, Ljubljana 1932, pp. 151–152

Jože Curk, Dr. Rudolf Gustav Puff in njegov mariborski čas, Dopolnitve, in: Rudolf Gustav Puff, Maribor, njegova okolica, prebivalci in zgodovina, Maribor 1999, pp. 345, 346, 360

E. H., Das Stadt-Theater in Marburg. Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten. Kalender für das Jahr 1905, Marburg a. d. Drau 1905, pp. 21–25

Bruno Hartman, Zgradbe Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, Dokumenti slovenskega gledališkega muzeja, 15, Ljubljana 1970, pp. 1–22

Bruno Hartman, Še o zgradbah Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, Dokumenti slovenskega gledališkega muzeja, 17, Ljubljana 1971, pp. 90–91

Bruno Hartman, Kultura v Mariboru. Gibanja, zvrsti, osebnosti, Maribor 2001 (Documenta et studia historiae recentioris; 14), pp. 257-495

Juro Kislinger-Karin Winkelseβer, Das Nationaltheater Maribor, Bühnentechnische Rundschau, Jg. 87, Heft 6, Dezember 1993, pp. 12–20

Viktor Molka, s. v. Gledališke stavbe in prizorišča, Enciklopedija Slovenije, 3, Ljubljana 1989, p. 246

Rudolf Gustav Puff, Das neue Theater, Marburg 1852

 

 

Mestno gledališče Ptuj - viri in literatura

* Besedilo o zgodovini gledališča, galerija slik in celotna bibliografija je objavljena v podatkovni bazi gledališč - povezava.

 

Fran Alič–Jože Rojic, Gledališka kronika 1912-1952, Ptuj 1952

Andreja Babšek, Kratka zgodovina ptujskega gledališča, Dialogi, Year 36, no. 3/4, 2000, pp. 59-68

Marjeta Ciglenečki, Ptuj. Starodavno mesto ob Dravi, Maribor 2008

Slavko Desetak, Gledališka dejavnost v Ptuju, Gledališki list Okrajnega gledališča Ptuj, year V., season 1954/55, pp. 37-46, 71-76, 112-125, 177-183, 217-221, 264-268

Slavko Desetak, Gledališka dejavnost v Ptuju, Gledališki list Okrajnega gledališča Ptuj, year VI., season 1955/56, pp. 16-17, 42-44, 66-73, 92-93, 131-136, 155-180

Slavko Desetak, Gledališko pročelje Mestnega gledališča v Ptuju, Gledališki list Okrajnega gledališča Ptuj, year VII., season 1956/57, no. 1, pp. 12-16

Marlenka Habjanič, Ptuj-Mestno gledališče, Varstvo spomenikov, XLIII/2007 Poročila, 2007, pp. 180-181

Irena Mavrič, Ptujsko gledališče 1786-1958, Ptuj 1988 (razstavni katalog, Pokrajinski muzej Ptuj)

Sonja Žitko, Historizem v kiparstvu 19. stoletja na Slovenskem, Ljubljana 1989, pp. 50-51

 

 

SNG Drama Ljubljana - viri in literatura

* Besedilo o zgodovini gledališča, galerija slik in celotna bibliografija je objavljena v podatkovni bazi gledališč - povezava.

 

Sandra Horvat, Das Kaiser Franz Joseph-Jubiläumstheater in Laibach. 1911–1918. Diplomarbeit zur Erlangung des Magistragrades der Philosophie an der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Wien 2006

Darinka Kladnik, Ljubljanske metamorfoze, Ljubljana 1991, pp. 104–105

France Koblar, Dvajset let slovenske drame. I. 1919–1930, Ljubljana 1964

Mirko Mahnič, Temelji slovenskega gledališča. Katalog razstave Slovenskega gledališkega muzeja, Ljubljana 1967

Julius Ritter Ohm Januschowsky, Das Kaiser Franz Joseph Jubiläums Theater in Laibach, Denkschrift aus Anlass seiner Eröffnung am 4. Oktober 1911, Laibach 1911

Nace Šumi, Arhitektura secesijske dobe v Ljubljani, Ljubljana 1954, p. 40

Gojko Zupan, Drama prostora in stavbarjev, Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, no. 74/75, year 36, Ljubljana 2000, pp. 5–63

 

 

SNG Opera in balet Ljubljana (bivše Deželno gledališče) - viri in literatura

* Besedilo o zgodovini gledališča, galerija slik in celotna bibliografija je objavljena v podatkovni bazi gledališč - povezava.

 

Hans-Christoph Hoffmann, Die Theaterbauten von Fellner und Helmer, München 1966 (Studein zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts; Band 2), pp. 79, 87

Viktor Molka, s. v. Gledališke stavbe in prizorišča, Enciklopedija Slovenije, 3, Ljubljana 1989, p. 246

Damjan Prelovšek, Stavba Deželnega gledališča v Ljubljani, Kronika, year 26, 1978, no 3, pp. 159–166

Peter Radics, Die Entwicklung des deutschen Bühnenwesens in Laibach, Laibach 1912

Francka Slivnik, Gledališke zgradbe in prizorišča v Ljubljani do konca 19. stoletja, O nevzvišenem v gledališču, Ljubljana 1997, pp. 43–67

Anton Štritof, »Tragedija« in »Komedija« na pročelji novega gledališča, Ljubljanski zvon, XIII/1893, pp. 232–233

Sonja Žitko, Historizem v kiparstvu 19. stoletja na Slovenskem, Ljubljana 1989, pp. 21, 47-51

  

 

Tartinijevo gledališče v Piranu - viri in literatura

* Besedilo o zgodovini gledališča, galerija slik in celotna bibliografija je objavljena v podatkovni zbirki gledališč - povezava

 

Stane Bernik, Koper, Izola, Piran. Organizem slovenskih obmorskih mest, Ljubljana 1968

Brigita Jenko, Arhitektura Tartinijevega gledališča v Piranu, diplomska naloga na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana 1991

Brigita Jenko, Arhitektura Tartinijevega gledališča v Piranu, Annales, 1992, 2, pp. 199-215

Brigita Jenko, Napoleone Cozzi a Pirano, in: Melania Lunazzi (ed.), Da Trieste alle Alpi. Napoleone Cozzi. Artista, Alpinista, Patriota. Acquerelli, fotografie, dipinti e disegni dal 1880 al 1916, razstavni katalog razstave v Palazzo Toppo Wassermann 1.4-3.6.2007, Travesio 2007, pp. 75-82, 97

P. Kandler, Pirano. Monografia storica, Parenzo 1879

Jelka Pirkovič, Piran. Tartinijevo gledališče, in: Secesijska arhitektura v Sloveniji, Ljubljana 1997 (Dnevi evropske kulturne dediščine), pp. 136-138

Josip pl. Vancaš, O kazalištima, u državi Srba, Hrvata i Slovenaca, Novosti, 25-31, Zagreb 1929

 


 

 

 

Slovensko mladinsko gledališče (bivše Baragovo semenišče) - viri in literatura

* Besedilo o zgodovini gledališča, galerija slik in celotna bibliografija je objavljena v podatkovni bazi gledališč - povezava.

 

Tomaž Štrukelj, Baragovo semenišče, Naš Bežigrad; V luči zgodovine, kulture, gospodarstva, Ljubljana (Bežigrajski dom) 1940, pp. 69 – 71

Peter Krečič, Plečnik in jaz; Pisma Jožeta Plečnika Antonu Suhadolcu; Suhadolčevi spomini na Plečnika, Trst (Založništvo tržaškega tiska) 1985, pp. 112 – 115

Sergio Polano, Lubiana; L'opera di Jože Plečnik; Stella Polare Guide di architettura 3, Milano (Clup) 1988, pp. 70 – 71

Peter Krečič, Plečnikova Ljubljana / Plečnik's Ljubljana / Das Ljubljana von Plečnik; Ljubljana (Cankarjeva založba) 1991, pp. 61 – 62

Peter Krečič, Jože Plečnik, Ljubljana (DZS) 1992, pp. 260 – 265

Damjan Prelovšek, Josef Plečnik 1872 - 1957; Architrectura perennis, Salzburg (Residenz Verlag) 1992, pp. 307 - 308

Peter Krečič, Plečnik; La lettura delle forme / Plečnik; The Complete Works / Plečnik; La lecture des formes/ Milano (Jaca Book) / New York (The Whitney Library of Design) / London (Academy Editions) /Liège (Mardaga) 1993, pp.  138 – 139

Andrej Hrausky, Janez Koželj, Damjan Prelovšek, Plečnikova Ljubljana; Vodnik po arhitekturi, Ljubljana (DESSA) 1996, pp. 179 – 181

Damjan Prelovšek, Jože Plečnik 1872 – 1957; Architectura perennis, New Haven & London (Yale <University Press) 1997, pp. 301 - 302

Peter Krečič, Jože Plečnik; Branje oblik, Ljubljana (DZS) 1997, pp. 141- 144

Peter Krečič, Jože Plečnik; Moderni klasik, Ljubljana 1999,  pp. 73 – 74

Damjan Prelovšek, Plečnikova sakralna umetnost, Koper (Ognjišče) 1999, pp.172 – 173

Damjan Prelovšek, Jože Plečnik 1872 – 1957, Milano (Elacta) 2005, pp. 245, 344, 347

Peter Krečič, Architekt i wizjoner / Architect and visionary, in the exhibition catalogue: Jože Plečnik; architekt i wizijoner / architect and visionary 1872 – 1957, Krakow (Międzynarodowe Centrum Kultury /International Cultural Centre) Krakow 2006, p. 45

Slovensko mladinsko gledališče; Ali je prihodnost že prišla? Petdeset let Slovenskega mladinskega gledališča, Ljubljana (Slovensko mladinsko gledališče) 2007

 

 

Slovensko stalno gledališče v Trstu (Kulturni dom v Trstu) - viri in literatura

* Besedilo o zgodovini gledališča, galerija slik in celotna bibliografija je objavljena v podatkovni bazi gledališč - povezava.

 

Kulturni dom v Trstu, Trieste: Odbor za zgraditev Kulturnega doma 1964

Marko Korošic, Zamejski opus arhitekta Eda Mihevca, Gorica: Založba kulturnega doma, 2002

Bogomila Kravos, Slovensko gledališče v Trstu 1945-1965, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej 2001

Miroslav Košuta (ed.), Slovensko stalno gledališče, Zbornik 1985-2002, Trieste: SSG 2002

 

 

SNG Nova Gorica  - viri in literatura

* Besedilo o zgodovini gledališča, galerija slik in celotna bibliografija je objavljena v podatkovni bazi gledališč - povezava.

 

Vojteh Ravnikar, Arhitektura / Architecture, Ljubljana: Fundacija Piranesi 2003, pp. 40-45

Tomaž Brate, Zid, Travnik, Ljubljana: Piranesi 4, III, 1994, pp. 62-75

 

 

Stara elektrarna (bivša Mestna elektrarna) - viri in literatura

* Besedilo o zgodovini gledališča, galerija slik in celotna bibliografija je objavljena v podatkovni bazi gledališč - povezava.

 

Breda Mihelič, Stara elektrarna (Zgodnja industrijska arhitektura na Slovenskem, Vodnik po arhitekturi), Ljubljana: ZVKDS 2002, pp. 89-92

Tadej Brate, Sto let Mestne Elektrarne Ljubljanske, Ljubljana: Elektro Ljubljana 1998

Stanko Sonc, Zgodovina in razvoj povečanja mestne elektrarne ljubljanske, Ljubljana: Kronika 2, 1934, pp. 132-134

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Reg. I, spec. fasc. 2033

 

 

 Fotografije z ogleda ljubljanske Opere in baleta, ki ga je vodil arhitekt Jurij Kobe

       Fotografije z otvoritve

       razstave Onkraj

       vsakdanjosti v Ljubljani