enczsksiplhudeitsvhrespt
Jste zde Projekt ERHT / Evropská cesta

Alpská cesta

Mnichů a sedláků, měšťanů a návštěvníků festivalů

 

Alpská trasa Evropských historických divadel vede skrze jižní Německo a Švýcarsko k původním formám evropského divadla: řádové divadlo, divadelní sál, selské divadlo, lóžové divadlo, komorní divadlo a festivalové divadlo.

 

Jezuité již v  16. století uváděli divadelní hry  jako součást jejich školního vyučování. Také nejstarší divadlo ve Švýcarsku, Městské divadlo v Solothurnu, bylo původně využíváno jesuity. Nejstarší dochované divadlo benediktýnů, divadelní sál, leží naproti tomu v Německu, v barokním klášteru Ottobeuren.

 

Také selské obyvatelstvo mělo chuť hrát divadlo, a proto si stavělo vlastní divadla. Jedno z nejkrásnějších leží v bavorském Flintsbachu.

 

V Bellinzoně ukazuje Spolkové divadlo jednu další původní formu: lóžové divadlo, vynalezené pro honosnou italskou operu. Úplně jiné je mnichovské komorní divadlo ztvárněné v secesi, které bylo zřízeno výhradně pro činohru intimního charakteru.

 

 

Jak mohou být rozdílná festivalová divadla, ukazují Divadlo prince regenta v Mnichově a Joratovo divadlo v Mézières: v Mnichově okázalý dům pro opery Richarda Wagnera – a v malé vesničce Mézières velké dřevěné divadlo pro festival básníka René Moraxe.

 

 

Objevte tyto překvapivou divadelní mnohotvárnost uprostřed podivuhodné krajiny Alpského předhůří a Vysokých Apl.

Projekt Evropská cesta

Divadlo je více než 2500 let jedním ze základních kamenů evropské kultury. V budovách, které pro divadlo vznikly, se zrcadlí naše historie. Najdeme je všude v Evropě a společně tvoří mimořádnou část našeho společného evropského dědictví.

První část Cesty evropskými historickými divadly byla otevřena už v roce 2007 a cestovatelé i milovníci divadla si ji velmi oblíbili. Evropská Unie se proto rozhodla podpořit v letech 2012–2017 rozšíření projektu na celou Evropu. K jeho realizaci spojilo síly šestnáct partnerů z dvanácti zemí, kteří si vytyčili následující cíle:

  • na základě rozsáhlého výzkumu představit vůbec první online databázi všech dosud existujících historických divadel;
  • vybrat 120 nejzajímavějších a nejlépe zachovaných divadelních budov a spojit je na souvislé kulturní turistické cestě napříč Evropou;
  • vytvořit putovní výstavu, která toto kulturní dědictví představí v kontextu evropských dějin.

Dvakrát ročně budeme otvírat novou část Evropské cesty, dokud nebude v roce 2016 kompletní. Databáze se rozrůstá postupně a měla by být dokončena v roce 2016, zatímco putovní výstava bude k vidění již od roku 2015. Důležitou součástí projektu je také vzájemné setkávání expertů a každoroční mezinárodní konference.

Víc informací: www.evropskacesta.info

Cesta evropskými historickými divadly se každý rok rozrůstá. Vyzkoušejte si například Severskou cestu, která vás zavede do jedinečných historických divadel ve Švédsku, Norsku a Dánsku. Jeďte na prázdniny na jih a navštivte nejstarší divadla v Evropě a výjimečná soukromá divadla na Italské cestě. Prohlédněte si divadla hlavně z 18. století na Německé cestě. Užijte si historická divadla v Belgii, Nizozemí a Velké Británii na Lamanšské cestě.

A už teď se můžete těšit na další části cesty, které budeme otvírat v průběhu projektu: Jadranskou a Francouzskou (2014), Baltskou a Iberskou (2015), Alpskou a Černomořskou (2016). 

 

Podrobnosti o jednotlivých částech Evropské cesty: