enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu

Antonín Balšánek

Datum narození: 5. 6. 1865
Datum úmrtí: 22. 2. 1921
Hlavní profese: architekt
Odkazy: Wikipedia (Cz) (n/a),Archiweb (Cz) (n/a),richwood.cz (Cz) (n/a),abART (Cz) (n/a),Prostor - AD (n/a)

Český architekt pozdního historismu a secese. Z díla: Městské divadlo v Plzni a Pardubicích; Muzeum hlavního města Prahy); regulace Malé Strany a Hradčan; výzdoba mostu u Národního divadla (ND) v Praze; spolu s O. Polívkou vedl od r. 1906 stavbu Obecního domu v Praze (secese).

Své teoretické názory na divadelní architekturu Balšánek podal v roce 1913 v rámci obsáhlejšího přednáškovém cyklu „O stavebnictví“ v samosprávném kursu českého Vysokého učení pro politické vědy. Balšánek tu uvádí, že kdo v posledních letech nestranně posuzoval v českých zemích vystavěná divadla, ten „uzná jistě, že v rámci daných poměrů dosáhlo se bez výjimky maxima splnění moderních potřeb v každém ohledu.“ Reformní německé, jen „domněle moderní“ snahy a pokusy o zavedení amfiteatrálního typu divadla v Čechách označuje za „naprosto nesprávné.“ Spojuje si je s wagnerovskými představeními prodchnutými slavnostní náladou a účastí kosmopolitního publika, což jsou „momenty, které nemají pranic společného asi s vlastním účelem divadla, ani s jeho vznešeným posláním – býti domem lidovým“. Oproti německým snahám stavěl zdravé myšlenky lidového divadla a připomínal ideje kolující v Rusku a usilující, „by se divadlo stalo skutečným útulkem širokých vrstev, po vzdělání bažících, a sice v tom smyslu, že by se spojily s veřejnými knihovnami a čajovnami“ (viz Antonín Balšánek, O stavebnictví, Architektonický Obzor XII, 1913, s. 137).


found 7 theatre(s)


EN | CS
Divadlo Fráni Šrámka Písek (architekt - účastník soutěže)

Česká republika  |  Písek  |  ukaž na mapě

Scény: Divadlo Fráni Šrámka v Písku hlavní sál

EN | CS
Divadlo na Vinohradech (architekt - účastník soutěže)

Česká republika  |  Praha  |  ukaž na mapě

Scény: hlavní sál

EN | CS

Česká republika  |  Plzeň  |  ukaž na mapě

Scény: hlavní sál

EN | CS

Česká republika  |  Mladá Boleslav  |  ukaž na mapě

Scény: Městské divadlo Mladá Boleslav hlavní sál

EN | CS

Česká republika  |  Brno

EN | CS

Česká republika  |  Kutná Hora  |  ukaž na mapě

Scény: hlavní sál

EN | CS

Česká republika  |  Pardubice  |  ukaž na mapě

Scény: Hlavní scéna