enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo Petra Bezruče

Josef Dostál

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1924 | stavba
Dům, v němž v současnosti hraje Divadlo Petra Bezruče, byl postaven v roce 1924 podle projektu zednického mistra Josefa Dostála z Moravské Ostravy. 
(zobrazit)1926 | rekonstrukce
První adaptace pro potřeby kina a pohostinství se uskutečnily již v roce 1926. Nárožní jednopatrový dům obsahoval sál obdélného půdorysu s plochým stropem a malým obdélným jevištěm.
(zobrazit)1990 | otevření
Dům začal sloužit administrativě a provozu Divadla Petra Bezruče, působícího od roku 1961 v sousedním Domě kultury pracujících města Ostravy. V roce 1990 divadlo opustilo nynější Dům kultury a přestěhovalo se do svých bývalých provozních prostor.
(zobrazit)10. léta 21. století | rekonstrukce
V sezóně 2011-2012 se uskutečnila rekonstrukce budovy včetně technického zázemí, úpravu interiérů navrhl ostravský Atelier Simona.

lidé

Josef Dostál |hlavní architekt

historie

Dům, v němž v současnosti hraje Divadlo Petra Bezruče, byl postaven v roce 1924 podle projektu zednického mistra Josefa Dostála z Moravské Ostravy pro První jednotu českých střelců. Architektonicky nenáročná a bez větších ambicí navržená stavba odrážela vliv tradicionalismu, nového klasicismu a zprostředkovaně v utváření lizénového řádu i rondokubismu v rovině „zednického“ provedení budovy. První adaptace pro potřeby kina a pohostinství se uskutečnily již v roce 1926. Nárožní jednopatrový dům, jehož hlavní křídlo mělo mít původně dvě patra, obsahoval kromě jiného sál obdélného půdorysu s plochým stropem a malým obdélným jevištěm. Od 20. let zde fungovala restaurace Střelecký dům, posléze přeměněná na hostinec Blaník, což bylo i jméno kina, které zde působilo od roku 1926. Ve 30. letech budovu vlastnil Český akciový pivovar.  V roce 1953 byl objekt adaptován pro potřeby vojenské katedry Vysoké školy báňské v Ostravě. Tehdy byly odstraněny trojúhelníkové štítky bočního průčelí a oplechovaná věžička na hřebeni střechy bočního křídla, sloužící k odvětrávání sálu. V 60. letech zde sídlilo studio Československé televize.

     Poté, co se televize odstěhovala do svého nového střediska v centru Ostravy, dům začal sloužit administrativě a provozu Divadla Petra Bezruče, působícího od roku 1961 v sousedním Domě kultury pracujících města Ostravy (nyní Dům kultury města Ostravy). Kromě kanceláří zde fungovaly dílny, například roku 1979 byly v budově zkolaudovány tři dílny: truhlářská, malířská a zámečnická. V roce 1990 Divadlo Petra Bezruče opustilo nynější Dům kultury města Ostravy a přestěhovalo se do svých provozních prostor bývalého Střeleckého domu, respektive Blaníku. Divadlo ve formě příspěvkové organizace města Ostravy zde působilo až do roku 1997, kdy byla tato příspěvková organizace městem zrušena. Od sezóny 1997-1998 se nájemcem divadla při zachování jeho názvu stala samostatně fungující „Divadelní společnost Petra Bezruče“. Provoz divadla podpořilo formou víceletého grantu město Ostrava. V sezóně 2011-2012 se uskutečnila rekonstrukce budovy včetně technického zázemí, úpravu interiérů navrhl ostravský Atelier Simona.

Popis:

     Budova na nároží třídy 28. října a ulice Janovského je tvořena dvěma rozdílně pojatými křídly. Hlavní křídlo obrácené vstupním průčelím do třídy 28. října je jednopatrové a boční křídlo do Janovského ulice přízemní, obě jsou podsklepena. Uliční průčelí hlavního křídla, obrácené do třídy 28. října je členěno osmi osami, rozdělenými v úrovni přízemí dvěma valeně zaklenutými vstupy s dvojkřídlými dveřmi v rytmu 2+1+2+1+2. Okna v přízemí, uvozující tyto vchody jsou trojkřídlá. V patře jsou užita nepatrně užší dvojkřídlá okna. V parapetech těchto oken jsou uplatněna štuková obdélná zrcadla. Jednotlivé osy hlavního průčelí oddělují sdružené, mírně plasticky formované lizény. Takto pojatý vysoký lizénový řád dosedá na průběžnou soklovou římsu a podpírá jednoduchou průběžnou římsu nad okny prvního patra. Nad touto římsou je vyzděná nečleněná atika, zakončená mělce profilovanou korunní římsou. Boční průčelí hlavního křídla do Janovského ulice má podobný výraz. Je rytmizováno čtyřmi okenními osami, oddělenými vysokým lizénovým řádem, tvořeným samostatnými lizénami a shodně pojatými římsami. Na tuto část průčelí se napojuje průčelí bočního křídla. Boční křídlo je přízemní a obsahuje divadelní sál, jeviště a divadelní zázemí. Do Janovského ulice se obrací pěti nyní zaslepenými okny sálu se zachovanými šambránami na fasádě. Z nich je patrné, že okna měla původně valené záklenky. V místech jeviště a provozního zázemí je boční průčelí zakončeno mírně převýšeným mělkým rizalitem s provozním vchodem. 

     Divadlo má hlavní divadelní sál a ještě malý studiový prostor v suterénu zvaný Márnice. Sál v podobě studiové scény s černou výmalbou má hlediště o rozměrech 12 x 14 metrů s kapacitou 135 míst na vestavěné variabilní elevaci. Márnice má kapacitu přibližně 30 osob. Jeviště o rozměrech 5 x 7 metrů s portálem o šířce 5,5 metru je opatřeno černou látkovou oponou a černým horizontem. Výška jeviště od podlahy k tahům je 5 metrů. Je vybaveno variabilní elevací, praktikáblovou stavebnicí a deskami. V zadní části hlediště je umístěna kabina světelné techniky a zvuku.

 

Prameny:

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, spisovna Stavebního úřadu, katastrální území Moravská Ostrava, složka čp. 1701.

 

Literatura:

JŠt [Štefanides, Jiří]: Divadelní budovy a sály, in: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I. (A-M); Ostrava 2005, s, 192.

JŠt [Štefanides, Jiří]: Divadlo Petra Berzuče (1945-dosud), in: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I. (A-M); Ostrava 2005, s, 200-201.

Parametry a vybavení jeviště, světelný park, zvukové vybavení, in: http://www.bezruci.cz/prostor/, stav k 10. 1. 2013.

 

Tágy: Novoklasicismus, První republika

 

Autor: Strakoš Martin

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

dvaplusčtyři=