enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu

Josef Niklas

Datum narození: 1817
Datum úmrtí: 1877
Hlavní profese: architekt
Odkazy: Wikipedia (n/a)

Architekt českého historismu. V letech 1835–36 student Karla Wiesenfelda na pražské polytechnice, poté praktikoval u Heinricha J. Frenzela v Praze a Leopolda Mayera ve Vídni. Vykonal studijní cesty po Německu, Francii a Itálii. Po návratu se usadil jako adjunkt architektonického rýsování v Praze. V roce 1849 se stal asistentem Bernharda Gruebera na pražské polytechnice, v roce 1850 jmenován učitelem kreslení a stavitelství pozemního na c. k. reálce v Praze. V roce 1860 se přihlásil k habilitaci z praktické stavební výuky na technice v Praze, roku 1864 dostal profesuru na katedře pozemního stavitelství pražské polytechniky pro českou řeč. Roku 1869 převzal katedru na nově oddělené české části polytechniky, kde setrval až do své smrti (v letech 1873–74 tu byl rektorem). Spolu s F. X. Šandou vydal knihu Joendlovo poučení o stavitelství pozemním (1862) a Slohy stavitelské od nejstarších dob až na dobu nynější (1865). Autor řady církevních novogotických i novorenesančních městských staveb v Čechách. Vedle účasti na přestavbě Stavovského divadla realizoval dřevěné Novoměstské divadlo (1858) a Švandovu arénu na Pštrosce (1869), zúčastnil se soutěže na Národní divadlo (1866) a v l. 1868–1869 vypracoval projekt německého divadla v Plzni.


found 7 theatre(s)


EN | CS
Aréna Na hradbách (hlavní architekt)

Česká republika  |  Praha  |  ukaž na mapě

EN | CS
Divadelní arény (architekt)

Česká republika  |  Praha

EN | CS
Městské divadlo (hlavní architekt)

Česká republika  |  Netolice  |  ukaž na mapě

EN | CS
Národní divadlo (architekt - účastník soutěže)

Česká republika  |  Praha  |  ukaž na mapě

Scény: hlavní sál

EN | CS
Německé divadlo Plzeň (hlavní architekt)

Česká republika  |  Plzeň  |  ukaž na mapě

EN | CS
Novoměstské divadlo (hlavní architekt)

Česká republika  |  Praha  |  ukaž na mapě

EN | CS | DE
Stavovské divadlo (architekt)

Česká republika  |  Praha  |  ukaž na mapě

Scény: hlavní sál