enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Aréna Na hradbách

Josef Niklas

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1869 | otevření

(zobrazit)1876 | uzavření

lidé

(zobrazit)Josef Niklas |hlavní architekt

Architekt českého historismu. V letech 1835–36 student Karla Wiesenfelda na pražské polytechnice, poté praktikoval u Heinricha J. Frenzela v Praze a Leopolda Mayera ve Vídni. Vykonal studijní cesty po Německu, Francii a Itálii. Po návratu se usadil jako adjunkt architektonického rýsování v Praze. V roce 1849 se stal asistentem Bernharda Gruebera na pražské polytechnice, v roce 1850 jmenován učitelem kreslení a stavitelství pozemního na c. k. reálce v Praze. V roce 1860 se přihlásil k habilitaci z praktické stavební výuky na technice v Praze, roku 1864 dostal profesuru na katedře pozemního stavitelství pražské polytechniky pro českou řeč. Roku 1869 převzal katedru na nově oddělené české části polytechniky, kde setrval až do své smrti (v letech 1873–74 tu byl rektorem). Spolu s F. X. Šandou vydal knihu Joendlovo poučení o stavitelství pozemním (1862) a Slohy stavitelské od nejstarších dob až na dobu nynější (1865). Autor řady církevních novogotických i novorenesančních městských staveb v Čechách. Vedle účasti na přestavbě Stavovského divadla realizoval dřevěné Novoměstské divadlo (1858) a Švandovu arénu na Pštrosce (1869), zúčastnil se soutěže na Národní divadlo (1866) a v l. 1868–1869 vypracoval projekt německého divadla v Plzni.

Více divadel

historie

Roku 1869 vyrostla v místě Chotkových veřejných sadů Aréna Na hradbách, kterou nechalo vystavět na baště číslo 26 nad Koňskou branou Družstvo českého zemského divadla. Plány vypracoval opět Josef Niklas. Dřevěná aréna na zděné podezdívce byla rozlehlá, nezastřešená. Se svými čtyřmi věžemi tvořila výraznou dominantu tehdejšího Koňského trhu. Uvnitř pravoúhlé konstrukce architekt umístil podkovovité hlediště s 218 sedadly v přízemí, 120 sedadly ve 24 lóžích, 129 místy na tribuně a 127 na první galerii, mělo tedy celkem 594 sedadel, k tomu několik set míst na stání. Vešlo se sem kolem 1200 diváků. Oponu a dekorace provedl divadelní malíř Macourek. Tato velmi populární aréna byla přenesena při bourání hradeb v roce 1876 na jiné místo.

 

 

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

devětmínusdva=