enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo Tramtarie Olomouc

Heinrich Czeschner

alias Deutches Haus, Slovanský dům, Německý dům
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)2006 | otevření

lidé

Heinrich Czeschner |hlavní architekt

historie

 

Stavbu německého spolkového domu v Olomouci navrhl v roce 1871 bývalý starosta Josef von Engel na závěrečném zasedání slavnostního výboru německých pěveckých slavností.  Dům se měl stát centrem německých spolků a společenského života. Zanedlouho poté se sešel přípravný výbor a v roce 1883 byl založen Spolek za účelem založení německého spolkového domu. Až do první světové války se ovšem cíl nepodařilo realizovat. Po vzniku Československa se německá menšina v Olomouci ocitla v horší situaci, neboť přestala disponovat neomezeným přístupem k zázemí městských zařízení a podporou obce. Potřeba kulturního centra německé minority, které by zajišťovalo plesy, společenské či dobročinné akce a divadlo, tak zesílila na naléhavosti. Ačkoliv spolek pro postavení domu shromáždil před válkou velkou sumu peněž, ty rozmělnila jejich investice do válečných půjček a následná inflace. Spolek byl s dluhy v roce 1925 rozpuštěn.

 

Místo něho převzal realizaci projektu na svém ustavující schůzi v roce 1922 spolek Spolek Německý dům v Olomouci (Verein Deutsches Haus in Olmütz). TI vybrali místo výstavní haly na okraji městského centra a nechali vypsat architektonickou soutěž, kterou obeslalo na třicet architektů. Porota ovšem neudělila první cenu. Realizace se nakonec dočkal návrh stavitele Heinricha Czeschnera, který byl jeho vypracováním pověřen. V budově mělo být vybudováno i jeviště. Práce probíhaly od prosince 1932 a celá stavba byla slavnostně otevřena 10. prosince 1933.

 

Divadlo Tramtárie vzniklo v roce 2004 jako malá studiová scéna studentů Filosofické fakulty v Olomouci, která působila v bývalém Hudebním divadle v Hodolanech. Následující rok hostovala v Divadle hudby a následně našla své stále působiště v sále Slovanského domu. V průběhu roku 2006 byl prostor adaptován pro potřeby divadla a slavnostně otevřen 11. října 2006.

 

Sál o kapacitě 70 diváků je přístupný po schodech v prvním patře. Je to jednoduchý prostor s mírně zvýšeným jevištěm a sedmi řadami sedadel pod stropem, pod kterým je zavěšena mříž se světelnou technikou.  Za jevištěm se nachází bar a obslužné prostory pro skladování rekvizit, kulis a šatny.  Vedle divadla je tento prostor využíván i pro koncerty, promítání filmů a alternativní projekty. Soubor funguje v poloprofesionálním provozu s finanční podporou města a státu, avšak herci souboru věnují divadlu svůj čas.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

NĚMEČKOVÁ, Petra et al. Divadlo Tramtarie: almanach 2005-2015. [Olomouc]: Divadlo Tramtarie, 2015. 62 stran. ISBN 978-80-270-0186-6.

 

FERENCE, Anja Edith. Německý dům v meziválečné Olomouci - spojka mezi německými spolky a ústřední instituce pro péči o německou kulturu. Anja Edith Ference. In: Historica Olomucensia / Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci Sv. 45, (2013), s. 101-119.

 

Fischer, Richard: Německý dům v Olomouci. Pozor, 8. 12. 1933, s. 3.

 

Festschrift    zur  Eröff nung  des „Deutschen  Vereinshauses“  in  Olmütz,  am  Sonntag,  den  10.  Dezember  1933  (dále  jen  Festschrift ). Olmütz 1933, s. 3

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřiplusdevět=