enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Lidové divadlo

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1546 | Stavba

Sokolské divadlo bylo  umístěno v řadovém (rohovém) domě na nároží Masarykova nám. čp. 2 a Benešovy třídy. Dům byl postaven roku 1546. Byl mnohokráte přestavován, ale přes to se v průjezdu zachovalo původní gotické klenutí.


(zobrazit)15.6.1912 | otevření

(zobrazit)1945 | rekonstrukce

Městské kino bylo přestavěno na divadlo v roce 1945. Přestavbu provedla podle návrhu Ing. Josefa Marka z Brna dobrovolná pracovní brigáda Sokola.


(zobrazit)90. léta 20. století | Uzavření

V poč. 90. let tehdejší vedení města prodalo budovu divadla TELECOMu, divadlo se zavřelo.


lidé

Josef Marek |architekt

historie

 

Moravská Třebová byla jedním z center Hřebečska, německého jazykového ostrovu ve východních Čechách a Moravě. Stálý divadelní sál zde existoval v Erkerově domě na náměstí již od roku 1845 až do první světové války, kdy jej úřady zakázaly roku 1916 nadále používat kvůli jeho zchátralému stavu.

 

Jako jeho náhrada pro kulturní potřeby zdejších obyvatel začal sloužit dům č. p. 2 ve východním rohu severní fronty historického náměstí T. G. Masaryka (tehdejší Velké náměstí).  Byl postaven roku 1546 a po několika přestavbách získal svou nynější vnější barokní podobu. Jedná se o dvoupatrovou nárožní budovu, jejíž přízemí je artikulováno pásovou bosáží, vyšší dvě patra jsou na hlavní fasádě do náměstí členěna lizénami. Fasáda je zakončena profilovanou římsou se zubořezem. Ve vstupní fasádě do náměstí jsou dva kamenné portály. V zadní části domu byl umístěn společenský sál, který svou pravou stranou přiléhal k ulici Československé armády vedoucí z náměstí.

 

Město dům před 1 sv. válkou koupilo a nechalo v něm jeho sál (Steinbrecherův či Breerův) adaptovat na promítání filmů a přistavět jeviště. Kino bylo otevřeno 15. 6. 1912. Zároveň však město sál čas od času pronajímalo kočovným divadelním společnostem. Po skončení války byl sál využíván jako stagiona pro německé zájezdní soubory, například Divadlo svazu moravských měst (Mährische Städtebundtheater) a další. Po první světové válce zde vznikl i ochotnický soubor Moravskotřebovská ochotnická scéna.

 

Po odsunu německého obyvatelstva byl sál v roce 1946 ochotnickou prací sokolů adaptován pro potřeby divadla nákladem 100.000 Kč podle návrhu architekta Josefa Marka. V zádveří se nacházela široká chodba s pokladnou a schodištěm do prvního poschodí. Tam se nacházel vestibul se  šatnou, vchody do sálu a schodištěm do dalšího patra. Do sálu se vcházelo z levé strany směrem k jevišti jedním větším vchodem u protější strany jeviště a jedním menším u jeviště.  Přízemí sálu se nacházelo v prvním patře budovy s rozměry 19,4 na 8,7 a kapacitou 347 míst v parteru a 46 na balkóně. Jeviště o rozměrech 9,2 na 8,4 metrů bylo vybaveno propadlem, ale bez tahů. Za ním se nacházely čtyři šatny.   

 

Mezi lety 1948 - 49 zde sídlila odbočka hanáckého divadla v Přerově. Další úpravy následovaly v roce 1949, kdy bylo v suterénu zřízeno loutkové divadlo. Od roku 1956 byla budova přejmenována na Lidové divadlo.

 

Dům byl na počátku devadesátých let dvacátého století prodán firmě Telecom, která divadlo zrušila. Ochotníci následně nalezli nové útočiště v budově muzea.

 

 

 

 

 

Prameny a literatura:

 

JAVORIN, Alfred. Divadla a divadelní sály v českých krajích : 1. díl, Divadla. Praha: Umění lidu, 1949. Str. 127-129

 

HAVLÍČKOVÁ, Margita, PRACNÁ, Sylva a ŠTEFANIDES, Jiří. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku = Deutschsprachiges Theater in Mähren und Schlesien. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-2014. 3 svazky. VZ Morava. Divadlo; sv. 4-6. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-2891-8. Vol. 3. Str. 212 – 235

 

DORNER, Gottlieb a Friedrich. 1969. Mährisch Trübau, die Perle des Schönhengstgaues. Göppingen: Schönhengster Heimatbunde E. V., 1969.

 

 

 

 

 

Tágy: divadelní sál, řadový dům, Sokol

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřiplusšest=