enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo Drak

Václav Rejchl

alias Východočeské loutkové divadlo Drak (1968 – 92), Východočeské loutkové divadlo (1958 – 68)
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1923 | stavba

(zobrazit)1958 | založení souboru

(zobrazit)1963 | otevření

lidé

Václav Rejchl |hlavní architekt

historie

V roce 1923 byly v Hradební ulici postaveny studentské koleje pro středoškolské studenty podle návrhu architekta Václava Reichla.

 

Jednalo se o zděnou patrovou budovu čtvercového půdorysu, ke které po obou stranách přiléhají navazující nižší  dřevěná křídla s valbovými střechami. Vstupnímu průčelí vévodí risalit s masivní předsíní, která je členěna kanelovanými sloupy s dórskými hlavicemi. Jeho hmota je v patře zdůrazněna polokruhovou balustrádou na balkóně a štítem, který je zasazen napříč do středu polovalbové střechy.  Budova obsahovala vstupní halu zasahující do prvního patra ochozem, ze kterého vedl vchod na terasu nad hlavním vchodem, dvě jídelny, kuchyň, šatnu, umývárny a kancelář.  V prvním patře pak dvě klubovny, studovna s knihovnou a byt správce. Budova byla slavnostně otevřena 13. května 1923.

 

Velká jídelna v přízemní byla vybavena i podiem. Od otevření budovy byla také využívána pro loutkové a studentské divadlo. Studentský domov byl také název spolkové organizace, která sdružovala studenty, kteří tak mohli využívat této možnosti trávení volného času a měla budovu v péči. Prostor byl v průběhu času využíván pro další kulturní akce, besídky přednášky a podobně.

 

O založení Východočeského loutkového divadlo bylo rozhodnuto v odpovídajících strukturách státní správy v roce 1958.  Svou činnost zahájilo 16. února 1959 představením hry Kouzelné pantoflíčky od K. Drimla. Mělo působit jako profesionální scéna v okruhu Východočeského kraje.  Od roku 1963 působilo na scéně bývalého Studentského domova, kde zahájilo svou činnost představením hry Tajemství zlatého klíčku od E. Borisové. Jedná se o kukátkovou scénu s kapacitou hlediště pro 160 diváků.  Do jednoduchého sálu se vstupuje dvěma vchody po stranách jeho zadní části. Boční stěny sálu jsou pokryty dřevěným obložením ve tvaru dveří skříní. Jeviště je vybaveno tahy a předscénou.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

KLÍMA, Miloslav et al. Živé dědictví loutkářství. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze (Nakladatelství AMU) ve spolupráci se Sdružením pro podporu tradic východočeského loutkářství a Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi, 2013. 279 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7331-279-4.

 

DIVADLO DRAK. Drak. V Hradci Králové: Východočeské loutkové divadlo Drak, 1983. [82] s.

 

DIVADLO DRAK. Východočeské loutkové divadlo Drak. V Hradci Králové: Východočeské loutkové divadlo Drak, 1988. [42] s.

 

GREGAR, Alexandr a kol. Divadlo v Hradci Králové: (od nejstarších dob po současné Klicperovo divadlo). Hradec Králové: Garavin, 2016. 181 stran. ISBN 978-80-906431-0-9.

 

BEZDĚK, Zdeněk. Československá loutková divadla 1949/1969. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1973. 155, [5] s.Str. 119 - 120.

 

ZAPADLO, Tomáš. Činnost Okresní péče o mládež v Hradci Králové (1910-1947) [online]. Hradec Králové, 2017 [cit. 2018-09-05]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/e8548d/>. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta. Vedoucí práce prof. PhDr. Dana Musilová, CSc..

 

 

Tágy: První republika

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

sedmplusdva=