enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Husův sbor

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1929 | otevření

historie

V české vyšší kultuře 19. století rezonovaly v zápasech o národní svébytnostprotiklerikální a protikatolické postoje, které byly živeny provázaností katolické církve s Rakousko-Uherskem. Poté, co se  v zákopech první světové války delegitimizovala stávají mocenská struktura, dopady se nevyhnuly ani vztahu církve a národa. V zápasech o symbolická vyjádření národních zájmů se část tehdejší progresivnější části katolického společenství odtrhla od staré církve  v návaznosti  na reminiscence na husitství a postoji ovlivněnými historicistně chápaných češstvím.  Nově vzniklá Československá církev husitská sebe chápala jako modernistickou alternativu vůči katolickému konzervativnímu tradicionalismu. Tento duch se promítl i do rozvržení prostorů, které pro sebe začalo společenství budovat. Její nové budované stavby tak v několika případech velmi netypicky spojují sakrální prostor a divadlo v rámci moderní funkcionalistické architektury. Jedná se o sbor podle projektu architekta Josefa Nováka v Brně na Králově Poli, sbor na Moskevské ulici v Praze, kde dnes sídlí divadlo Mana a také Husův sbor v Botanické ulici v Brně.

 

V Brně Veveří se obec Církve československé ustanovila v roce 1922 a následně  se v jejím rámci ustanovil odbor pro výstavbu budovy sboru. V roce 1927 obec zakoupila parcelu v Botanické ulici. Na ní byl realizován projekt Jana Víška, který vyšel v roce 1927 vítězně z architektonické soutěže obeslané 27 návrhy, které se zúčastnili vedle jiných i Karel Seifert s Pavlem Smetanou či Bohuslav Fuchs. Základní kámen stavby byl položen 12. června 1927. Po průtazích bylo vydáno 24. září 1928 stavební povolení. Realizace stavby byla svěřena firmě Neděla. Slavnostní zahájení stavby se pak následně konalo 11. listopadu 1928.  Stavba byla dokončena o rok později a její slavností otevření se symbolicky odehrálo 28. října 1929.

 

Jedná se o komplex dvou hlavních hmot pomocí úzkého hranolu centrální věže se zvonicovým patrem ve vrcholu a menším postranním kvádrem. Výraz každé z daných hmot reflektuje jejich vnitřní funkci. Ty přes svou strohost vtiskují  majestátní a harmonický tvar prostoru díky své kompozici. Pravý kubus je formován jako řadami okem pro administrativní účely.  Levý kubus s centrálním bohoslužebným sálem je v patře přerušen šesti podlouhlými okny přes dvě podlaží. Vstup do hlavního sálu je veden z vyvýšené terasy, která vede kolem vedlejšího kvádru. U levého kubusu se po levé straně nachází zapuštěná přízemní hmota, ve které se nachází prostorný foyer, ve kterém je dnes restaurace. Tento prostor sloužil jako šatny, bufet, pokladna a toalety.  Z něj vede komunikace do divadelního sálu, který se nachází v levém kubusu pod velkým sálem. Divadelní sál měl rozměry 20 x 12 metrů s 8 metry výšky, původně s orchestřištěm pro 16 hudebníků a zázemím pro účinkující. Využíval se v průběhu času i pro promítání a další společenské akce.  

 

 

 

 

 

Prameny a literatura:

KOHOUT, Michal; TEMPL, Stephan; ZATLOUKAL, Pavel. Česká republika – architektura XX. století. Díl I. Morava a Slezsko. Praha: Zlatý řez, 2005. ISBN 80-902810-2-8. S. 113. (česky)

 

BEZDIČKOVÁ, Květoslava. 80 let Husova sboru Církve československé husitské v Brně, Botanická: sborník. 1. vyd. Brno: Brněnská diecéze Církve československé husitské, 2009. 20 s. ISBN 978-80-87219-20-1.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ a BUTTA, Tomáš et al. 90 let Církve československé husitské: sborník. Vyd. 1. Praha: Církev československá husitská ve spolupráci s Náboženskou obcí CČSH v Praze 1, 2010. 408 s. Blahoslav. ISBN 978-80-7000-047-2.

 

KUDĚLKA, Zdeněk, KUDĚLKOVÁ, Lenka, CHATRNÝ, Jindřich, O nové Brno, Brněnská architektura 1919 - 1939, Brno; Muzeum města Brna; 2000; ISBN 80-901969-6-9

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

čtyřiplusdevět=