enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Diod - divadlo otevřených dvěří

Bohuslav Fuchs

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1936 | Stavba

(zobrazit)1.4.2011 | Otevření

lidé

(zobrazit)Bohuslav Fuchs |hlavní architekt
Architekt, urbanista a teoretik. Stal se významným představitelem funkcionalistické architektury. Soustředil se na oblast bydlení a veřejných staveb. V rané tvorbě vyšel z neoplasticismu, záhy byl zaujat racionálním funkcionalismem.Více divadel

historie

Sokol v Jihlavě byl založen v kruzích české menšiny v převážně německém městě v posledním desetiletí 19. století. Jeho členové dlouhou dobu využívali nejprve Besední dům a poté budovu bývalé německé školy. Ve dvacátých letech se rozhodli si zřídit nové centrum svých aktivit a k tomuto účelu nejprve vypsali 6. ledna 1930 veřejnou architektonickou soutěž. Do ní se přihlásilo 25 návrhů, z nichž porota vybrala projekt Bohuslava Fuchse. Základní kámen zamýšlené budovy byl slavnostně položen 23. června 1935. Vedle financí Sokola podpořila stavbu řada soukromých osob svými finančními dary.  Dokončená stavba byla slavnostně otevřena 31. května 1936.  

 

Součástí stavby byl vedle malé a velké tělocvičny i biograf,  úřadovna, výborovna a byt sokolníka. Jedná se o dvoupatrovou budovu ve funkcionalistické stylu. Asymetrická vstupní fasáda je členěna na částečně prosklený risalit v pravé části na nároží Tyršovy a Tolstého ulice a širší vstupní vystupující přízemí kryté betonovou markýzou. Nad ním jsou ve dvou patrech pásová okna na obou odlehlých stranách od nároží. Budova má plochou střechu. Fasády jsou visuálně řešeny v kombinaci hladkých ploch a cihlového zdiva s modrými kovovými pruty držících tabule skla, okenních rámů, vývěsních skříní a zábradlí.

 

V levé části vstupní fasády vedou dvoje dvoukřídlé dveře do prostoru kina. V roce 1975 byla stavba na levé straně v přízemí rozšířena. Kino zde bylo provozu až do devadesátých let dvacátého století. Ve vestibulu bývalého kina se poté nacházela kavárna. Poté zůstalo nějakou dobu nevyužíváno až do rekonstrukce v roce 2010.

 

Během ní byla kromě jiného odstraněna z hlediště elevace z bývalého promítacího sálu, který byl adaptován na divadlo typu black box. Jeho tmavé potažení a akustické obklady kontrastují s obnaženou světelnou technikou ve stříbrné barvě zavěšenou na roštu. Do foyeru divadla se vstupuje z levého vstupu pozdější přístavby.  Divadlo otevřených dveří zde zahájilo 1. dubna 2011 činnost představením Postav na čaj v pátek.

 

 

 

Prameny  a literatura:

 

CRHONEK, Iloš. Architekt Bohuslav Fuchs: celoživotní dílo. Vydání první. Brno: Petrov, 1995. 197 stran. ISBN 80-85247-62-3.

 

BRADA, Pavel. 110. výročí založení Sokola Jihlava: stručná historie jednoty 1892-2002. Jihlava: Sokol Jihlava, 2002. 33 s. ISBN 80-239-3263-2.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

devětplusdva=