enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Zámecké divadlo

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)3.11.1874 | otevření

(zobrazit)1894 | požár

lidé

historie

Podobně jako v mnohých obdobných případech, existence malé divadelní scény na zámku v Plasech je spjata s vášnivou náklonností a zálibou bohatého majitele panství, která jej dovedla k investici svého času a prostředků do podpory umění. V případě bývalého kláštera se jedná o diplomata Richarda Klemenes knížete Metternich-Winneburg, vévody z Portelly (1829 – 1895) a hlavně jeho manželky kněžny Pavlíny rozené hraběnky Sandor ze Szlawnicze (1836 – 1921). Ta byla vášnivou mecenáškou umění a investovala značné prostředky do své vize proměnit zdejší sídlo na významné centrum kultury. Kníže zdědil plasské panství v roce 1859. Budova zámku byl bývalý klášter, jehož podobu určila barokní přestavba, na které se podíleli architekti Jean Baptiste Mathey, Jan Santini Aichel a Kilián Ignaz Dientzenhofer. Klášter byl zrušen v období josefínských reforem a později zakoupen Klemensem Václavem Metternichem. V bývalé klášterní knihovně nyní bylo v roce 1873 zřízeno divadlo.

 

Úvodní představení se zde konalo 3. listopadu 1874. Jednalo se o malou komorní scénu zasazenou k dvěma pilířům knihovny. Na dochované fotografii z pozdějšího využití se zachoval pozdější vzhled. Nad vyvýšeném dřevěným jevištěm byl prostor orámován plátěnými dekoracemi, na jejichž bočních stranách byl vyveden kozel a divý muž. V pravé části byl vchod se schůdky. Dekorace bylo obstarány nejprve z divadla Schwarzenberského paláce ve Vídni, později byly dodány na objednávku od vídeňské firmy Brioschi, Burghart und Kautsky. Firma dodala i oponu s vedutou panského sídla knížat Metternichů v Plasech. Na provozu divadla se podíleli jako členové knížecí rodiny, tak i různí úředníci a měšťané ze zpěváckého spolku Střela, později i profesionální kočovné společnosti například Švandova divadelní společnost. Zprávy o využití divadla po roce 1894 mizí a prostor se využíval pro jiné účely. Nakonec bylo patrně po roce 1930 či později zničen.

 

 

Prameny a literatura:

 

PÖMERL, Jan. Zámecká divadla v Čechách a na Moravě. Divadelní revue. Praha: Academia, 1990- . ISSN 0862-5409. 3, 1992, č. 4. s. 13 – 14.

 

PORT, Jan: rukopisné poznámky v pozůstalosti. Národní muzeum, Historické muzeum – divadelní oddělení, Pozůstalost Jana Porta, karton 15, inv. č. 118

 

Tágy: Rakousko-Uhersko, Belle Époque

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

devětplusdevět=