enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo feriálních osad

alias Loutkové divadlo feriálních osad, Nové Loutkové divadlo ve prospěch Jeslí
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1888 | stavba

(zobrazit)12.1.1913 | První představení divadla Feriálních osad

(zobrazit)1919 | otevření

(zobrazit)1935 | uzavření

(zobrazit)1957 | demolice

historie

Spolek pro podporování chudé školní mládeže se angažoval v charitativní činnosti, jehož jednou dimenzí byl shromažďování finančních prostředků pro své dobročinné aktivity. Jednou z nich bylo i loutkové divadlo. Vzniklo již v roce 1901, kdy ses sehrálo několik sporadických představení. V roce 1903 bylo ustaveno Družstvo divadla z členů zábavního odboru a správního výboru spolku, které vystoupilo 28. února 1903 v restauraci U Fialů jako Nové Loutkové divadlo ve prospěch Jeslí s hrou Posvícení v Hudlicích od Matěje Kopeckého.  Po krátkém období hledání vhodného prostoru našlo v roce 1904 své působiště v sále Řemeslnické besedy.

 

Ta se nacházela v Prokopově ulici v čísle popisném 5. Jednalo se o patrovou budovu v novorenesančním stylu, jejíž uliční fronta byla odsazena dozadu za zahrádku s oplocením na kamenné podezdívce. Po levé straně se nacházel hlavní vchod zasazený do mělkého risalitu. Okno v jeho patře bylo zasazeno do okenního ostění.  Plocha fasády na pravé straně byla prolomena balkónem na čtyřech pilířích. Okna na ní byla ozdobena nadokenní římsou. Fasáda byla zakončena korunní římsou se zubořezem.  Prostory sloužily mnohým kulturním a společenským spolkům. V zadním dvorním traktu byl k budově v roce 1888 přistavěn jednoduchý malý sál s rovnou podlahou a s jevištěm, ve kterém se scházel literární spolek.

 

Divadlo se v roce 1906 sloučilo s divadélkem společnosti Kozáci. Od roku 1909 nemělo stálou scénu a v roce 1912 jeho činnost ustala úplně. Jeho vybavení a fundus byly uloženy na půdě v Řemeslnické besedě.  Spolek pro podporu chudé školní mládeže od roku 1911 organizoval feriální osady, tedy letní dětské tábory pro zdravotně postižené a chudé děti. V rámci spolku vznikl v roce 1913 z popudu místních učitelek Dámský odbor českých Feriálních osad. To při potřebných finančních zdrojů oprášilo ideu provozování loutkového divadla také proto, že spolek již byl majitelem zmíněného loutkového fundu po předcházejících ochotnících. Loutkové divadlo Feriálních osad se představilo  veřejnosti  12. ledna 1913 hrou Posvícení v Hudlicích, které se uskutečnilo v tělocvičně školy Nad Hamburkem.

 

V roce 1914 začalo působit v lidovém sále Měšťanské besedy. Zanedlouho po vypuknutí války ovšem lidový sál zabrala aprovizační kancelář a divadlo se přestěhovalo do vějířového (Klostemanova) sálu v téže budově.  V průběhu války loutky se v divadle uváděly politické kabarety s Kašpárkem, které přitáhly značnou pozornost obecenstva. V roce 1917 se stal členem divadla Josef Skupa. V roce 1919 poskytla obec divadlu sál v budově Řemeslnické besedy, kde se jejím zahajovacím představením stala 27. října 1920 opera Dráteník od Františka Škroupa.  

 

V roce 1920 byl sál upraven a adaptován vestavěním železobetonové příčky pro jevištní portál se železnou oponou. Za jevištěm pak bylo vybudováno nové zákulisí. V roce 1924 byl během prázdnin dobrovolnou prací členů souboru sál renovován a spolu s foyerem nově vymalován Ladislavem Sutnarem.  Na stropě byly vyvedeny geometrické vzorce. Výmalba dodala jevištnímu portálu orámování, které bylo po svých stranách sevřeno vchody se závěsy.  Před jevištěm bylo proscénium o rozměrech 4 na 2,5 metru. Vpravo u jeviště byla umístěna kamna.   

 

Ve dvacátých letech zde vznikly postavy Spejbla a Hurvínka, které si získaly značný ohlas mezi obecenstvem, který již tehdy daleko překračoval místní horizont. Josef Skupa z divadla v roce 1930 odešel a založil si svůj profesionální soubor Plzeňské loutkové divadlo prof. Skupy.  Původní soubor pokračoval, ale nedosahoval takových úspěchů. V roce 1935 dostal výpověď ze sálu Řemeslnické besedy, neboť ta měla být stržena, aby uvolnila místo nové zástavbě.  Vzhledem k tomu, že divadlo stagnovalo, scházela mu přízeň publika a zároveň nenašlo vhodnou náhradu za ztracené prostory, se  31. března 1935 rozpustilo. Budova Řemesnické besedy byla v roce 1938 srovnána se zemí. Dvorní trakt s divadelním sálem byl poté stržen v roce 1957.

 

 

Prameny a literatura:

 

GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd: fakta a dokumenty o historii Divadla S + H. Praha: Pro Divadlo Spejbla a Hurvínka vydalo nakl. Merkur, 1990. 247 s.

 

KOVAL, Karel, ed. Jak plzeňský Kašpárek pochovával Rakousko: jubilejní almanach 1918-1928. Plzeň: Loutkové divadlo Feriálních osad, 1928. 102 s., 1 l.

 

LOUTKOVÉ divadlo Feriálních osad v Plzni. Upomínková brožura. Plzeň, Správa loutkového divadla 1925. 32 s., fot. příl. kIPOS. MLK.

 

Obrázkový Almanach [plzeňského] Loutkového divadla Feriálních osad: 1904-1929. V Plzni: František Bergmann, 1929. 64 s.

 

Plzeňské loutkové divadlo. Český svět. Praha: Karel Hipman, 1904-1929. 04.07.1929. roč 25. Č. 41 – 42.

 

VAŠÍČEK, Pavel. Plzeňské loutkářství: historie a současnost. Vyd. 1. Plzeň: Divadlo Alfa, 2000. 136 s., [128] s. obr. příl. ISBN 80-238-5457-7. Str. 10 – 56.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

sedmmínustři=