enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo Z

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1919 | stavba

(zobrazit)1945 | otevření

(zobrazit)1967 | uzavření

historie

Během druhé světové války se ve Vsetíně rozvíjel zbrojní průmysl, do kterého byli posláni pracovat zvláště mladí lidé. Ti hledali v cizím prostředí příležitost ke kulturnímu vyžití a sociálnímu kontaktu a našli jej také částečné v provozování ochotnického divadla. 17. září 1941 se ustavilo Kulturní sdružení zaměstnanců Zbrojovky, v němž také mezi dalším existoval divadelní odbor. Pro jejich rozvíjející se šíři aktivit byla mezi lety 1944 a 1945 přestavěna budova opuštěného skladiště, kterou zde v roce 1919 nechala vybudovat firma Thonet-Mundus. Stavební práce proběhly podle plánů stavitele Pešťála pomocí dobrovolné práce nadšenců, většinou právě zaměstnanců továrny. Úpravu sálu provedl Jan Obšil a malířské práce na budově provedla vsetínská malířská firma Karla Vaculy. Divadlo bylo otevřeno v květnu roku 1945.

 

Byla to volně stojící budova se sedlovou střechou. Její severní fasáda byla téměř bez oken, s přístavbami po stranách a se dvěma vchody. Ty vedly z ulice přímo na ochoz se šatnami kolem hlediště a schodištěm na balkon. Před hledištěm se nacházel vestibul. Třípodlažní sál byl rytmizován obdélníkovými poli, které byla tvořena  v patrech pilastry a na stropě překlady. Ty se také jako motiv se opakovaly na poprsních balkónu a na stropě, kde byly osazeny svítidly. V zadní části sálu byly v každém patře po jednom balkonu, ten druhý byl balkón podpírán dvěma pilíři. Jevištní portál měl segmentově stlačený oblouk, zvýrazněný kruhovými dekoračními prvky. Nad ním bylo vyvedeno další obdélníkové pole s malbou s abstraktně figurálními motivy. Orchestřiště mělo rozměry 11,4 na 2,8 metrů. Jeviště o rozměrech 11,4 na 11 metrů bylo vybaveno točnou a dvěma propadly. Hlediště bez elevace o rozměrech 12,6 na 11,4 metrů mělo 352 sedadel v přízemí, 108 v prvním a 90 v druhém pořadí.   

 

Ještě v roce 1945 bylo Kulturní sdružení zaměstnanců Zbrojovky zrušeno a namísto něj byl zřízen Klub zaměstnanců Zbrojovky (Klub ”Z”). Divadlo tvořilo vcelku velkou organizaci, neboť mělo 3 činoherní soubory, operetní soubor, baletní skupinu a loutkové divadlo. V roce 1947 byla budova rozšířena o loutkovou scénu s kapacitou 220 míst a přednáškový sál. O rok později byla opravena fasáda a další nutné opravy následovaly v roce 1950, přičemž části budovy byly adaptovány na kanceláře, klubovny a učebny. Divadelní soubory byly v roce 1950 administrativně podřazeny pod Závodní klub ROH národního podniku Zbrojovka. Značný rozvoj divadelní činnosti byl spojen se Vsackým divadlem, které zde bylo založeno v roce 1956.  

 

Budova ovšem chátrala a v 60. letech se nacházela ve špatném technickém stavu. Protože ovšem byla dána přednost výstavbě nového Domu kultury před investicí do rekonstrukce tohoto prostoru, kde byla již naplánována výstavba bytů a nákupního střediska, bylo divadlo v roce 1967 uzavřeno a následně v roce 1969 zbořeno.

 

 

Prameny a literatura:

 

JAVORIN, Alfred. Divadla a divadelní sály v českých krajích : 1. díl, Divadla. Praha: Umění lidu, 1949. Str. 302-303.

 

BALETKA, Ladislav et al. Vsetín: město a čas. Vyd. 1. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 2008. 239, [100] s. ISBN 978-80-904139-1-7. Str. 145 – 150.

 

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

dvaplusčtyři=