enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo Refektář

Jan Král

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1993 | Otevření

lidé

Jan Král |hlavní architekt

historie

Dramatický kroužek v Jinonicích byl založen roku 1897. V roce 1919 vstoupil s celým inventářem do Sokola. Ten si nechal v Jinonicích postavit mezi lety 1922 až 1926 svou sokolovnu podle rondokubistického projektu architekta Jara Krále.  

 

Jedná se o volně stojící budovu, která je složena z centrální hmoty sálu s valbovou střechou.  Ta je obklopena různě komponovanými hmotami přístaveb. Na vstupní frontě a k ní přilehlé levé straně budovy je jednopodlažní. Na její povrch přiléhají hmoty dalších přístaveb: na vstupní frontě jeden obdélníkového půdorysu s malými okénky a dvě valbové střechy na okrajích vnější hmoty centrální části. Mezi nimi se rozprostírají okna do sálu s půlkruhovými záklenky. Na straně levé přístavby sahají přes dvě podlaží.

 

Sál s rovnou podlahou měl rozměry 24 na 12 metrů.  Na obou stranách má podloubí podpírané pilíři. Po pravé straně je sál osvětlován v patře okny, po levé jsou mezi pilíři instalovány v průběhu realizace lože vybíhající na půlkruhovém půdoryse. V sále se také nachází 6 metrů hluboké jeviště zasazené do masivního portálu s překladem.  Mezi ním a sálem bylo i orchestřiště. Nad vstupní částí sálu již byla umístěna galerie s promítací komorou.  Vedle svého původního účelu byla také budova navržena pro divadelní představení a promítání filmů.

 

Během války bylo jeviště poškozeno a inventář divadelníků zničen. Dramatický odbor sokola zde působil do padesátých let, kdy se transformoval na Divadelní soubor SZK Motorlet-IPS. V roce 1993 zde našlo své působiště divadlo Refektář, které jako soubor vzniklo v roce 1987.

 

 

 

Prameny a literatura:

 

HILMERA, Jiří.  Stavební historie pražských kinosálů. Část 2. Dvacátá léta.  In: Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha : Národní filmový archiv 10, č. 2, (1998,) s.  119.

 

 

Autor: Jan Purkert

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

šestplusčtyři=