enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Divadlo Metro

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1870 | stavba

(zobrazit)1991 | otevření

V letech 1991–1996 zde sídlilo pantomimické divadlo GAG Borise Hybnera, pro kterého vytvořil malý divadelní prostor „na míru“ architekt a scénograf Miroslav Melena.


lidé

(zobrazit)Miroslav Melena |architekt
Od roku 2003 vedl architektonický ateliér na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Podle jeho projektů bylo postaveno nebo rekonstruováno dvacet divadel a víceúčelových zařízení. Absolvoval katedru scénického výtvarnictví (1963) u profesora Františka Tröstera na Akademii múzických umění v Praze. Tam také později působil jako pedagog a v roce 1996 se habilitoval. Později působil jako pedagog na JAMU v Brně. Jako scénograf začínal v Divadle P. Bezruče v Ostravě. Od roku 1968 pracoval v Naivním divadle v Liberci. Byl stálým spolupracovníkem Studia Ypsilon jako scénograf. Od r. 1980 pobýval pracovně v Jugoslávii, kde projektoval rekonstrukci Loutkového divadla v Zadaru. Byl pracovně zaměřen na problematiku divadelního prostoru, projekce a realizace konstrukcí membránových střech nad letními amfiteátry a scénami (se statikem J. Zemanem), muzejní expozice a jiné. Jeho architektonické práce zahrnují ideový projekt společenského sálu Paláce kultury v Praze, realizace zastřešení amfiteátru Bažantice pro Děčínskou Kotvu nebo letního divadla v Liberci. Uskutečnil rekonstrukci Mestneho domu v Lublani na loutkové divadlo, stavbu víceúčelového divadla v Zadaru. Pro loutková divadla v Zadaru a Záhřebu pracoval i jako režisér. Vybudoval expozici kulturního a historického vývoje ve světě pro muzeum v Hanoji (1990). Vypracoval návrh na expozici regionálního muzea Krymu v Simferopolu, Realizoval rekonstrukci divadla E. F. Buriana, rekonstrukci Městského divadla v Brně a divadla na Fidlovačce a Horáckého divadla v Jihlavě. Přestavěl společenský sál v Kongresovém centru Praha (Paláci kultury). Společně s ing. arch. P. Valentou a ing. arch. P. Novákem rekonstruoval nejstarší divadelní budovu v zemi "Redutu" jako komorní scénu Národního divadla v Brně. Byl laureátem mezinárodního trienále v Novém Sadu (1972), získal cenu města Děčína (1976), ceny SČDU (1980,1988, 1989) a stříbrnou medaili za českou expozici na Pražském Quadrienále.Více divadel

historie

Rozsáhlý dům na Národní třídě 25 byl vystavěn v palácovém novorenesančním stylu v roce 1870 podle plánů architekta Bohumila Tesaře (1835–1890), absolventa vídeňské akademie a do roku 1858 asistenta a stavbyvedoucího u Ferdinanda Fellnera ve Vídni. Po návratu do Prahy přešel k Josefu Zítkovi a spolupracoval s ním na projektu Národního divadla. V začátcích stavby (1868) byl hlavním stavbyvedoucím Národního divadla.

 

V roce 1919 zakoupil Václav Kleinhampl objekt čp. 961 na tehdejší třídě Viktoria. Název Palác Metro dostal dům po rozsáhlé přestavbě, která proběhla v letech 1922–1925 za rozhodující účasti profesora Školy uměleckých řemesel v Brně architekta Karla E. Orta (1881–1936) a inženýra Stanislava Bechyně, který projektoval náročnou železobetonovou konstrukci. Majitel domu zařídil v nových prostorách vyhlášený lahůdkářský obchod, kavárnu, vinárnu a později i kino pro tisíc návštěvníků. Zbytek rozsáhlého objektu sloužil jako kancelářská budova.

 

V prostorech taneční vinárny sídlilo mezi lety 1991 a 1996 pantomimické divadlo GAG Borise Hybnera, pro kterého vytvořil malý divadelní prostor „na míru“, spojený s interiérem bluesového Klubu osamělých srdcí seržanta Pepře (1990–1991), architekt a scénograf Miroslav Melena (1937–2008). V roce 2002 zde po další adaptaci sálu začalo působit Černé divadlo Metro.

 

Novorenesančním portálem se vchází do prosklené obchodní pasáže, na jejíž druhé straně se nachází vchod do divadla. Podélný sál s balkónem podél zadní stěny dnes nabízí možnost různého uspořádání prostoru od divadelního s elevací a kapacitou 211 míst, přes kongresové s kapacitou 182 míst, až po taneční sál pro 160 hostů. Kromě divadelních představení se zde pořádají konference, prezentace firem, valné hromady, školení, zasedání správních rad, semináře, konkurzy, módní přehlídky, rauty a jiná společenská setkání.

 

 

Prameny a literatura:

 

Úřad Městské části Praha 1, archiv odboru výstavby, spis domu čp. 961/I

 

ZDEŇKOVÁ, Marie a VOMÁČKA, Josef. Miroslav Melena: scénograf a architekt = scenographer and architect. 1. vyd. V Praze: Institut umění - Divadelní ústav, 2011. 239 s. ISBN 978-80-7008-255-3. s. 146

 

 

Autor: Markéta Svobodová

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

osmplusdevět=