enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu

Pavel Janák

Datum narození: 1882
Datum úmrtí: 1956
Hlavní profese: architekt
Odkazy: Wikipedia,Wikipedia,Archiweb,Prostor - AD,modernista.cz,Brněnský architektonický manuál,DOCOMOMO,SlavneVily.cz

architekt, návrhář a teoretik je rovněž významným představitelem kubismu v Evropě. Prosazoval směrodatné koncepce v české architektuře - od secese inspirované O. Wagnerem a kubismu až k národnímu dekorativnímu stylu a k funkcionalismu.

 

Studoval na české technice u profesora Schulze, na německé u profesora Zítka a ve Vídni na Akademii u profesora Wag-nera. Pracoval v ateliéru u J. Kotěry, od ro­ku 1909 samostatný architekt. Zasloužil se o řešení otázek záchrany a konzervace staré Prahy.

Jako duch vládnoucí obsáhlým a hlubo­kým vzděláním a nakloněný teorii se záhy ocitl v čele druhé generace moderních ar­chitektů českých.

Byl iniciátorem kubistického hnutí v české architektuře a spolu s Gočárem dekorativního stylu. Byl činný v Díle, v SVU Mánes, ve Spolku architektů.

Z realizací: krematorium v Pardubicích, radnice v Moravské Ostravě, Libeňský most, adaptace Černínského paláce, osa­da na Babě atd.


found 8 theatre(s)


EN | CS

Česká republika  |  Praha  |  ukaž na mapě

Scény: hlavní sál

EN | CS
Divadlo Mana (architekt)

Česká republika  |  Praha  |  ukaž na mapě

EN | CS

Česká republika  |  Brno

EN | CS

Česká republika  |  Olomouc

EN | CS

Česká republika  |  Ostrava

EN | CS
Soutěž na nové české divadlo v Praze, 1922 (architekt - účastník soutěže)

Česká republika  |  Praha

EN | CS
Umělecká scéna Říše loutek (architekt - účastník soutěže)

Česká republika  |  Praha  |  ukaž na mapě

Scény: Říše loutek Hlavní scéna