enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

Strašnické divadlo

Karel Poličanský

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)22. 3. 1957 | Definitivní plán

Schválen úvodní projekt , jeho autorem byl architekt Karel Poličanský.


(zobrazit)22. 10. 1958 | vydáno stavební povolení

(zobrazit)září 1961 | Dokončení stavby

(zobrazit)1969 | Rekonstrukce
Rekonstruováno scénické osvětlení a elektroakustické zařízení, do prostoru foyeru vložena technická kabina s oknem v zadní stěně hlediště.
(zobrazit)1996 | Přestavba a dostavba budovy
Nad původní plochou střechou zřízena nízká střecha sedlová.

lidé

historie

Projekt kulturního domu na nově budovaném pražském sídlišti Solidarita byl schválen 22. března 1957. Jeho autorem byl architekt Karel Poličanský (Státní ústav pro projektování výstavby hl. města Prahy), investorem odbor pro výstavbu tehdejšího Ústředního národního výboru hl. města Prahy (dnes magistrátu). Stavební povolení podle prováděcího projektu ze srpna 1958 bylo vydáno 22. října toho roku, užívání kulturního domu jménem Solidarita, obsahujícího kromě víceúčelového sálu také knihovnu a restauraci, bylo povoleno v září 1961. Roku 1969 bylo podle projektu Scénografického ústavu rekonstruováno scénické osvětlení i elektroakustické zařízení a do prostoru foyeru vložena technická kabina s oknem v zadní stěně hlediště. Roku 1996 byla nad původní plochou střechou hlediště za nepřerušeného provozu zřízena nízká sedlová střecha. Roku 2006 proběhly stavební úpravy jeviště i hlediště podle projektu Jaroslava Sixty a Jitky Pfeifferové, zaměřené zejména na technické prvky, šatny a hygienické vybavení. Tehdy také dostala budova své dnešní jméno.

 

Divadlo se všemi vedlejšími prostorami zaujímá většinu objemu z přízemní budovy, založené na půdorysu písmene T. V její severní třetině dosud funguje původní restaurace. Hlavní průčelí se obrací východním směrem do ulice Solidarity (č. 53, čp. 1986), zadní strana uličního křídla přiléhá k čelům třípatrových domů v ulicích Brigádníků a Dvouletky, kolmé střední křídlo vybíhá do meziblokového prostoru. Celek kryje soustava sedlových, pultových a valbových střech. Ze středu hlavního průčelí vystupuje mírně převýšený rizalit, jehož hranolové pilíře rámují vstupní portál s trojicí dvojkřídlých dveří. Plocha nad portálem nese figurální skupinu provedenou ve vysokém keramickém reliéfu, zobrazující technika, mladou rodinu a harfenistku (autor Valerian Karoušek).

 

Ve vestibulu stoupají za trojicí vstupních dveří široké schody a v pravé třetině rampa pro invalidní vozíky. Značnou část příčně disponovaného foyeru zaujímá těleso technické kabiny, po jehož obou stranách jsou vstupy do hlediště s kapacitou do 250 míst. Pravoúhlý sál s rovnou podlahou je vybaven mobilními praktikábly, umožňujícími značnou variabilitu uspořádání (v sezóně 2008–2009 mu dal Michal David pro inscenaci Körnerova Údolí včel v režii Evy Bergerové podobu arény). Strop nad hledištěm je rozdělen do sítě kosočtverců a protáhlých pětiúhelníků s větracími otvory, osvětlení obstarávají kromě nástěnných lamp dva křišťálové lustry. Značně vyzdvižené jeviště (120 cm) vybíhá do hlediště širokou předscénou, přístupnou po schůdcích z obou stran.

 

Z foyeru vede vlevo chodba, sloužící jako galerie, jejíž exponáty jsou zavěšeny i na stěnách vlevo položeného baru. U jihovýchodního nároží budovy klesá z přízemní podesty lomené schodiště do „Auerbachova sklepa“, nazvaného podle inscenace Goethova Fausta v režii Jana Novotného, kterou byl prostor zasvěcen divadelnímu využití. Je to nevelký sál vzniklý ze suterénních skladišť, schopný pojmout třicet diváků. Pro jejich usazení je vybaven několika praktikábly, scénické produkci slouží skromná světelná technika a několik mobilních zástěn, herecký komfort se omezuje na improvizovanou šatnu za textilním závěsem.

 

 

Prameny

- Stavební archiv úřadu městské části Praha 10

- www.strasnickedivadlo.cz

 

 

Tágy: Dům kultury, Socialistický realismus, Bruselský styl, Komunistické Československo, divadelní sál

 

Autor: Jiří Hilmera

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

devětmínussedm=