enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS | IT

Tylovo divadlo Rakovník

Jiří Vopršal

alias Lidový dům
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1886 | rekonstrukce

Zřejmě v sedmdesátých letech 19. století byl v domě čp. 144 na rohu ulic Na Sekyře a Nádražní zřízen hostinec U zlaté štiky. V roce 1886 k němu nový majitel J. Brettschneider přistavěl sál, kde se konaly plesy a hrálo divadlo. Na přelomu století se dům, zabírající dnešní pravé křídlo podél Nádražní ulice, podle nového majitele jmenoval Hotel Jerie.


(zobrazit)1923 | Otevření
Od roku 1922 dům vlastnila sociální demokracie, která jej přestavěla na Lidový dům. Místní stavitel Antonín Vopršál a technická kancelář Františka Donáta v červenci navrhli a do roku 1923 zrealizovali na místě hostinské zahrady přístavbu nového křídla s divadelním sálem v patře a s tělocvičnou v přízemí; budova se tak rozrostla zhruba do svého dnešního rozsahu.
(zobrazit)1925 | plán rekonstrukce
Už v roce 1925 se objevil plán na přestavbu zřejmě jen málo používaného sálu na kino. Nerealizovaný projekt navrhoval změnu orientace sálu: do zadní části dosavadního jeviště měla být vestavěna promítací kabina a na stupňovitě se svažující podlahu jeviště lóžová sedadla.
(zobrazit)1939 | rekonstrukce
Roku 1937 prohlásil zástupce Lidového domu při revizi nařízené okresním úřadem, že sál se pro divadlo nepoužívá a slouží při schůzích a k tělocvičným účelům. Jedním z důvodů snad mohlo být nevyhovující technické vybavení jeviště. Už v roce 1939 podepsal opět Antonín Vopršál plány na zvýšení a modernizaci jeviště. Nad stávajícím nízkým jevištěm vzápětí vyrostla provazištní věž v dnešním rozsahu, s lávkou a dalším technickým vybavením včetně skládací točny.
(zobrazit)1946 | rekonstrukce
V roce 1946 proběhla další rozsáhlá adaptace restaurace a zázemí v přízemí. Zřejmě k tomu se vztahují zmínky o údajné nákladné rekonstrukci divadla před rokem 1948 – divadelní sál ani divácké prostory v patře se však v té době už nejspíš neměnily. Během dalších 40 let se toho v divadle po stavební stránce příliš nedělo a budova začala rychle chátrat.
(zobrazit)90. léta 20. století | rekonstrukce
Projekt na celkovou rekonstrukci divadla vypracovala v roce 1995 Eva Horová z pražského ateliéru HOREA. Už v průběhu prací se až do roku 1999 dokončovaly dílčí projekty, řešící především interiér divadelního sálu. Rekonstruované divadlo se otevřelo 20. prosince 1999; po slavnostním ceremoniálu sehrál rakovnický divadelní spolek Tyl Tylovu Tvrdohlavou ženu.

lidé

Jiří Vopršal |hlavní architekt
Eva Horová |architekt

historie

Zřejmě v sedmdesátých letech 19. století byl v domě čp. 144 na rohu ulic Na Sekyře a Nádražní zřízen hostinec U zlaté štiky. V roce 1886 k němu nový majitel J. Brettschneider přistavěl sál, kde se konaly plesy a hrálo divadlo. Na přelomu století se dům, zabírající dnešní pravé křídlo podél Nádražní ulice, podle nového majitele jmenoval Hotel Jerie.

Od roku 1922 dům vlastnila sociální demokracie, která jej přestavěla na Lidový dům. Místní stavitel Antonín Vopršál a technická kancelář Františka Donáta v červenci navrhli a do roku 1923 zrealizovali na místě hostinské zahrady přístavbu nového křídla s divadelním sálem v patře a s tělocvičnou v přízemí; budova se tak rozrostla zhruba do svého dnešního rozsahu.

Už v roce 1925 se objevil plán na přestavbu zřejmě jen málo používaného sálu na kino. Nerealizovaný projekt navrhoval změnu orientace sálu: do zadní části dosavadního jeviště měla být vestavěna promítací kabina a na stupňovitě se svažující podlahu jeviště lóžová sedadla.

V roce 1932 se spodní sál (tělocvična) upravoval na obchodní prostory. Tato i pozdější časté adaptace prodejen v přízemí probíhaly většinou nezávisle na divadelním provozu v patře; v závislosti na nich se také často měnil charakter fasády (výměna oken a dveří, výkladů a obkladů atd.), jejíž proměny je možné sledovat na dochovaných plánech a fotografiích.

Roku 1937 prohlásil zástupce Lidového domu při revizi nařízené okresním úřadem, že sál se pro divadlo nepoužívá a slouží při schůzích a k tělocvičným účelům. Jedním z důvodů snad mohlo být nevyhovující technické vybavení jeviště. Už v roce 1939 podepsal opět Antonín Vopršál plány na zvýšení a modernizaci jeviště. Nad stávajícím nízkým jevištěm vzápětí vyrostla provazištní věž v dnešním rozsahu, s lávkou a dalším technickým vybavením včetně skládací točny. Ve stejném roce se Lidový dům přejmenoval na Tylův dům. Není zřejmé, jestli už v této době vznikla v dosud plochém hledišti elevace, nebo jestli tu získalo divadlo až později.

V roce 1946 proběhla další rozsáhlá adaptace restaurace a zázemí v přízemí. Zřejmě k tomu se vztahují zmínky o údajné nákladné rekonstrukci divadla před rokem 1948 – divadelní sál ani divácké prostory v patře se však v té době už nejspíš neměnily.

Během dalších 40 let se toho v divadle po stavební stránce příliš nedělo (v archivu se nachází jen plán na neupřesněnou úpravu předprsně orchestřiště z roku 1964) a budova začala rychle chátrat. V roce 1979 se nad restaurací zřítila část zdiva a kulturní středisko dokonce požádalo o posouzení havarijního stavu, neboť Okresní stavební podnik bez toho odmítl provést opravu.

V roce 1984 se divadlo dočkalo alespoň nové elektroinstalace. V roce 1986 se objevují první plány na celkovou rekonstrukci zchátralého divadla, nepokročily však zřejmě dál než k objednávce studie rekonstrukce u Krajského projektového ústavu Praha. V letech 1989–1990 se pouze podařilo opravit fasádu.

Roku 1990 vyrostla na pozemku vlevo od divadla stavba nového víceúčelového kulturního sálu, propojená s divadlem. Po jeho dokončení tudy vedl nový vchod do divadla, protože starý vchod a šatny už dávno přestaly vyhovovat; nový sál zase dodnes používá zázemí divadla pro účinkující.

Projekt na celkovou rekonstrukci divadla vypracovala v roce 1995 Eva Horová z pražského ateliéru HOREA. Už v průběhu prací se až do roku 1999 dokončovaly dílčí projekty, řešící především interiér divadelního sálu. V průběhu příprav rekonstrukce byla v roce 1997 zrušena památková ochrana divadla, vyhlášená pro jeho úlohu v historii místního dělnického hnutí.

Rekonstrukce přinesla kromě technické obnovy celé budovy největší změny do sálu a diváckých prostor. Do vestibulu, rozšířeného až k uliční čáře, bylo vestavěno nové reprezentativní schodiště do patra. V sále vyrostla nová elevace a nad technickou kabinou v zadní části balkón. Dosud rovný strop sálu byl odstraněn a nahradil ho nový, sklenutý podle požadavků akustiky i viditelnosti a částečně vysunutý do podkroví; celá střecha nad sálem byla současně zvýšena. Kapacita hlediště vzrostla z původních 188 na 244 místa. Zázemí divadla se rozšířilo o částečnou přístavbu ve dvoře i o nově vybudované místnosti v podkroví.

Rekonstruované divadlo se otevřelo 20. prosince 1999; po slavnostním ceremoniálu sehrál rakovnický divadelní spolek Tyl Tylovu Tvrdohlavou ženu.

V roce 2006 se přestavovalo kulturní centrum vlevo od divadla, v nové podobě otevřené 1. září. Dosavadní sál byl rozšířen do ulice Na Sekyře a jeho kapacita vzrostla na zhruba 650 míst. Spojení sálu kulturního centra s Tylovým divadlem zůstalo zachováno.

Současný stav

Patrová budova Tylova divadlo stojí na nároží ulic Na Sekyře a Nádražní, vstupní průčelí se obrací na jih. Z levé strany k němu přiléhá novostavba kulturního centra.

Fasáda do ulice Na Sekyře je trojdílná. Pravý trakt tvoří nejstarší část (původní hotel), směrem doleva navazuje střední část s vestibulem, vysunutá až při poslední rekonstrukci do uliční čáry, a hlavní trakt s divadelním sálem s trojicí velkých zaslepených oken v patře. Oba krajní trakty kryje sedlová střecha s valbou.

Pravý trakt pokračuje do hloubky pozemku podél Nádražní ulice. Zadní průčelí je skryto ve dvoře mezi dalšími domy.

Přízemí celého domu člení pásová rustika, plochou fasádu v patře pouze „plovoucí“ nadokenní římsy. Hmota divadelního sálu byla při poslední rekonstrukci zvýšena, takže nad původní korunní římsou je ještě další pás ploché omítky. Vstup ve střední části je v přízemí i v patře prosklený; nad vchodem v přízemí se do ulice vyklání zaoblený balkón s kovovým zábradlím.

Vestibulu vévodí široké schodiště do patra. Kromě vestibulu a přilehlé pokladny jsou ostatní prostory přízemí využívány jako restaurace, bar a prodejna.

Schodiště vede do nástupního prostoru v patře, odkud je vstup jednak do foyeru v hloubce středního traktu, jednak na balkón sálu (po schodišti kolem promítací kabiny) a na druhé straně do kuřárny a salónku v přední části nárožní budovy. Ze zhruba čtvercového foyeru se vlevo vstupuje do hlediště, vpravo jsou umístěny šatny a divadelní bar, na čelní stěně visí mezi dveřmi na toaletu a do zákulisí velký obraz Václava Zoubka.

V hledišti obdélného tvaru stoupá strmá elevace téměř až pod balkón v zadní části, pod kterým je umístěna promítací kabina. Balkón nad kabinou má plochý tmavě modrý parapet s výraznou řadou vestavěných kruhových světel. Spodní část stěn hlediště má stupňovitě stoupající obklad z barevných desek, horní část stěn a strop jsou bílé. Akusticky tvarovaný podhled stropu tvoří zavěšené sádrokartonové desky; v přední části hlediště je nad příčným segmentem stropu skryta osvětlovací lávka.

V přední části hlediště jsou dvoukřídlé dveře z foyeru, stejné dveře v protější stěně vedou do přilehlého kulturního centra. Jevištní portál je černý, nezdobený; na proscénium skrývající orchestřiště vedou po obou stranách dřevěné schody.

Jeviště má veškeré technické vybavení včetně funkční, i když málo používané točny.

Tylovo divadlo slouží zároveň jako kino a částečně jako zázemí pro akce v přilehlém kulturním centru. Divadlo se v Rakovníku hraje i v loutkovém divadle Před branou, zrekonstruovaném v rámci akce Z v letech 1973–1975.

Prameny a literatura:

–  Městský úřad Rakovník, spisovna, stavební spis domu čp. 144/II (Tylovo divadlo)

–  Alfred Javorin, Divadla a divadelní sály v českých zemích: I. Divadla, Praha 1949, s. 269–271

–  Ochotnické divadlo Rakovník 1812–1972, Rakovník 1972

–  Jiří Hilmera, Česká divadelní architektura, Praha 1999, s. 135

–  Rekonstrukce Tylova divadla v Rakovníku 1998–1999, Rakovník 2000

 

Tágy: První republika

 

Autor: Jiří Bláha

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

třimínusdva=