enczsksiplhudeitsvhrespt
navigácia: databáza divadiel
EN | SK

Slovenské komorné divadlo

Blažej Bulla

alias Národný dom
dejiny divadlaprílohytechnické údajeHistoric equipment

významné udalosti

(zobraziť)1890 | opening

ľudia

(zobraziť)Blažej Bulla |hlavný architekt

Bulla, Blažej - slovenský architekt, staviteľ, spisovateľ, hudobný skladateľ, zberateľ a  upravovateľ ľudových piesní, dramatik. 

Po absolvovaní základnej školy a gymnázia odišiel študovať architektúru do Prahy. Jeho profesionálne školenie nie je doteraz celkom objasnené, s istotou sa dá hovoriť o dvoch akademických rokoch na nemeckom polytechnickom inštitúte v Prahe u prof. Zítka, ktorému pravdepodobne predchádzalo štúdium na českej polytechnike v tom istom meste. V roku 1876 tu získal diplom architekta staviteľa. Po krátkom pobyte v Prahe sa usadil ako staviteľ v Ružomberku.  Od roku 1883 pôsobil v Martine. Stavebnej činnosti sa však vo väčšej venoval iba do polovice 90-tych rokov, po dlhšom pobyte v ruskom Samarkande, po ktorom  sa vrátil späť na Slovensko,  sa jeho činnosť v tejto oblasti obmedzila na tvorbu návrhov a  pôsobenie v rôznych komisiách a stavebných výboroch.

Vo svojej tvorbe využíval formálny jazyk viedenskej neorenesancie s prvkami palladianizmu, prípadne neogotiky. Ako prvý sa zaoberal definovaním slovenského národného slohu, odvodeného zo slovenskej  ľudovej architektúry.  

V rokoch 1888-1889 sa podľa návrhu Blažeja Bullu postavil Národný dom v Martine (dnes Slovenské komorné divadlo), ktorý stál na začiatku budovania slovenskej národnej divadelnej scény.

 


(zobraziť)Vladimír Kordík |architekt

Kordík, Vladimír -  slovenský architekt

V roku 1974 ukončil stúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej - odbor architektúra. V rokoch 1974-1976 bol zamestnaný na Okresnej pamiatkovej správe Poprad a v rokoch 1976-1991 na Projektovom ústave kultúry v Banskej Bystrici. Od roku 1991 pracuje v súkromnej sfére.

 

Architekt je spolu s Mikulášom Rohrbőckom autorom rekonštrukcie historickej budovy Slovenského komorného divadla v Martine  (pôvodne Národný dom) a modernej prístavby štúdia, ktoré sa realizovali v  rokoch 1989-1994.

V rokoch 2001-2008 sa opätovne spolupodielal na rekonštrukcii historickej budovy Slovenského komorného divadla v Martine (autori rekonštrukcie: Vladimír Kordík, Jaroslav Pizinger, Vlasta Illiev, Venceslav Illiev, Richard Kalmár).  


dejiny

Názov: Slovenské komorné divadlo, Martin

Historický názov: Národný dom

Architekt: Blažej Bulla

Realizácia: 1888-1890

 

19. storočie bolo pre malé národy v Rakúsko-Uhorsku obdobím bojov o vlastné národné sebauvedomenie i vydobitie si dôstojného postavenia v rámci monarchie. Tieto zápasy neobišli ani Slovákov, ktorí svoje národné aktivity  sústredili do malých regionálnych centier na strednom Slovensku, obývanom prevažne slovenským etnikom. V priebehu druhej polovice 19. storočia sa takýmto centrom stal Martin, ktorý po požiari v roku 1881 zažíval veľký stavebný boom. Po dočasnom útlme národných aktivít po uzavretí Matice slovenskej dochádzalo v 80-tych rokoch opätovne k ich oživeniu. Signálom toho bola martinská národopisná výstava roku 1887, kde bola postavená aj známa veža v slohu slovenských ľudových stavieb od slovenského staviteľa Blažeja Bullu.  Už dva roky predtým skrsla v hlavách slovenských národovcom myšlienka  postaviť pre slovenské inštitúcie adekvátnu budovu, ktorá by nahradila zatvorenú Maticu.

Výstavbu národného domu inicioval spolok Slovenský spevokol, ktorý okrem speváckeho spolku zahŕňal aj  v tom čase najvýznamnejší slovenský ochotnícky divadelný spolok. 20. marca 1887 sa ustanovil dočasný správny výbor pre výstavbu Národného domu.  Financie na výstavbu budovy sa získavali z celonárodnej verejnej zbierky. Projektantom Národného domu bol slovenský staviteľ Blažej Bulla, žijúci a tvoriaci v tom čase v Martine. Základný kameň položili  30. apríla 1888. Národný dom mal byť dokončený do roku 1889, no stavebné práce sa natiahli do nasledujúceho roka. Napriek tomu už na Silvestra roku 1889 sa v sále konal silvestrovský divadelný program.

Národný dom bol viacúčelovou budovou, zahŕňajúcou hotel, obchodné priestory a kancelárie viacerých kultúrnych a spoločenských inštitúcií (kasíno, pohostinstvo, knižnica, múzeum). Značnú časť prízemia zaberala divadelná sála, ktorá mohla v priestoroch na státie prijať až 1000 návštevníkov. Názov Národný dom úrady nepovolili, smelo sa mu hovoriť iba Dom.

V roku 1910 pristavali v budove Národného domu nové krídlo, rovnako  podľa návrhu Blažeja Bullu. V 50-tych rokoch prešlo divadlo rozsiahlejšou adaptáciou na jednoúčelovú divadelnú budovu.  Divadlo v nej od tohto obdobia trvalo pôsobilo. V rokoch 1987-93, keď už divadelná sála kapacitne nepostačovala, pristavali k divadlu novú budovu divadelného štúdia podľa plánov architektov Vladimíra Kordíka a Mikuláša Rohrböcka.

Literatúra:

Giač, Ivan (zodp. redakt.): Načo je národu Dom..., Odborný seminár pri príležitosti 110. výročia otvorenia Národného domu, vydalo Divadlo SNP Martin, Martin, 2002, ISBN 80-968730-8-3, 128s.

Martin v slovenských dejinách, Zborník z vedeckej konferencie 13.-15. novembra 1984 v Martine, zostavil Vojtech Šarluška, Matica slovenská, Martin  1986, 464s.

Hlavaj, Jozef: Martin. Stavebný obraz mesta (O výstavbe mesta Martina do roku 1960), Spolok architektov Slovenska, Bratislava 1994, ISBN 80-9000483 –9-0, 185 s.

Moravčíková, Henrieta(zost.) a kol.: Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny, Slovart, Bratislava, 2005, ISBN 80-8085-079-8, 184s.

Turzo, Ivan: Maják v tme. Slovenský spevokol v Martine, Osveta, Martin 1974, 392s.

 

 

autor: Viera Dlhánová

dodatočné informácie

neboli vložené žiadne informácie

pridaj dáta

meno: meno bude publikované

Váš mail nebude publikovaný.

Údaje: prosím, vložte údaje o tomto divadle, minimálne 10 znakov.

osemmínusjedna=