enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS

RockOpera Praha

Jaromír Pizinger

alias Metropolitní divadlo Praha, Divadlo Milenium
historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)90. léta 19. století | Stavba

Budova č. 10 je součástí rozsáhlého průmyslového areálu bývalých městských jatek , jejichž projekt realizoval Městský stavební úřad pod technickým vedením inženýra Josefa Srdínka, která vznikl  v letech  1893–1895.


(zobrazit)90. léta 20. století | Stavba

Divadlo Milénium vzniklo v letech 1998–1999 přestavbou jedné z průmyslových staveb z konce 19. století v areálu Pražské tržnice v Holešovicích. Projekt byl realizován podle návrhu architekta Jaromíra Pizingera.


(zobrazit)1999 | Otevření

Kolaudace stavby proběhla počátkem roku 1999. Divadlo bylo navrženo speciálně pro uvedení muzikálu Rusalka autorů Zdeňka Johna (hudba), Jaroslava Kvapila (libreto) a Michaela Prostějovského (úprava libreta) na motivy opery Antonína Dvořáka.


lidé

Josef Srdínko |architekt

historie

Divadlo Milénium vzniklo v letech 1998–1999 přestavbou jedné z průmyslových staveb z konce 19. století v areálu Pražské tržnice v Holešovicích, Bubenečské nábřeží 13 (čp. 306). Projekt byl realizován podle návrhu architekta Jaromíra Pizingera (* 1959), který architekturu a průmyslový design vystudoval v Rakousku a až do roku 1997 působil převážně v Rakousku, USA a Itálii. J. Pizinger se věnuje především přestavbám interiérů ke komerčnímu využití (například Design hotel Sax v Praze na Malé Straně, 2008) a je autorem kolekcí dekoračních předmětů, šperků a osvětlení pro různé italské, německé či rakouské firmy. Projektoval stavby nových továrních hal v Brescii a věnoval se také scénografickým návrhům a realizaci velkých módních přehlídek (Rakousko). V roce 2002 získal se svým ateliérem MORIX, s. r. o., první cenu v architektonické soutěži na nové divadlo a kulturní centrum pro Českou Lípu.

Adaptovaná budova č. 10 je součástí rozsáhlého průmyslového areálu bývalých městských jatek (od roku 1993 nemovitá kulturní památka), jejichž projekt realizoval Městský stavební úřad pod technickým vedením městského stavebního rady a inženýra Josefa Srdínka, autora řady novorenesančních školních budov v Praze. Významný komplex z let 1893–1895 vznikl v důsledku nařízení z roku 1889, podle něhož nesměl být v obvodu Prahy porážen dobytek jinde než na Ústředních jatkách v Holešovicích. Mohutné ocelové střešní konstrukce budov jsou dílem továrny Českomoravská Kolben – Daněk. Po zrušení jatek v roce 1983 zde byla otevřena tržnice. V roce 1995 město celý areál jatek pronajalo na padesát let americko-izraelské akciové společnosti Delta Climatizer se sídlem v Brandýse nad Labem, která areál postupně rekonstruuje. Tato společnost se stala rovněž stavebníkem divadla Milénium.

Kolaudace stavby proběhla počátkem roku 1999. Divadlo bylo navrženo speciálně pro uvedení muzikálu Rusalka autorů Zdeňka Johna (hudba), Jaroslava Kvapila (libreto) a Michaela Prostějovského (úprava libreta) na motivy opery Antonína Dvořáka. Muzikál uváděla společnost Parlando, s. r. o., od 26. ledna 1999 do 22. ledna 2000. Představení režíroval Jozef Bednárik, kostýmy navrhl Theodor Pištěk, architekt Pizinger v tomto projektu působil také jako autor scénografie.

Budova divadla nestojí izolovaně, ale navazuje na další objekty podobného typu. Jde o tradiční patrovou cihlovou tovární stavbu s centrálním rizalitem, typickou pro 19. století. Fasáda je prolomena okny se segmentovým zakončením, nároží rámují cihlové lizény. Objekt vychází z obdélné dispozice, je podsklepený a zakrytý sedlovou střechou. K uličnímu průčelí budovy autor připojil foyer se schodištěm. Ve vnější formě jde o přízemní, v nároží zaoblený objekt s cele prosklenou fasádou, odkazující na architekturu internacionálního stylu šedesátých let 20. století. Prosklená přístavba tvoří záměrně kontrast k industriálnímu jazyku zděné tovární budovy 19. století. Z původní průmyslové stavby autor projektu zachoval pouze obvodové zdivo. Dovnitř objektu vložil centrální jeviště (obdobu tradiční „orchéstry“), ze tří stran uzavřené strmě odstupňovaným hledištěm amfiteatrálního typu, které je vzhledem ke komerčnímu zaměření divadla maximálně zaplněno sedadly. Orchestru byla vyhrazena lodžie za portálovým překladem. Jako scénický prvek architekt při uvedení muzikálu Rusalka využil také široký balkón před lodžií a prosklené točité schodiště po levé straně jevištního portálu.

Zázemí pro účinkující a technický personál divadla (šatny, toalety, umývárny, zkušebna, sklady, strojovna a další) architekt umístil do podzemních prostor. Divákům jsou určeny prostory přízemí. Vstup do divadla architekt vyřešil v hlavním uličním traktu, který je pro veřejnost přístupný schodištěm přímo z Bubenečského nábřeží. V exteriéru působí vstupní část, pravděpodobně kvůli památkovým  požadavkům velmi nevýrazně. Divák ke vchodu do divadla vystupuje po úzkém schodišti. Když projde kolem pokladny s vrátnicí, vstoupí do menšího prostoru, kde je umístěna šatna pro diváky. Odtud může zamířit do proskleného prostoru nového foyeru a po mírně zatočeném schodišti do hlediště. Přízemní prostory pod stupni jsou maximálně funkčně využity – část při foyeru je určena divákům (toalety, chodby), druhá polovina slouží jako technické zázemí divadla. Kanceláře pro produkční a jiný personál architekt umístil odděleně v přilehlém, komunikačně však propojeném objektu. V roce 2002 divadlo poničily mohutné záplavy.

 

Použité prameny a literatura:

- Stavební archiv MÚ Praha 7

- Hilmera, Jiří: Česká divadelní architektura, Praha 1999, s. 176.

- Pizinger, Jaromír :  QUO VADIS divadlo?, Architekt XLV, 1999, č. 8 (nestránkováno).

- Pizinger, Jaromír : Divadlo Milénium, Fórum architektury a stavitelství VII, 1999, č. 8-9, s. 44-46.

- Hlušičková Hana(ed.), Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. díl, Praha 2003, s. 316.

 

Tágy: současnost

 

Autor: Markéta Svobodová

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

dvamínusjedna=