enczsksiplhudeitsvhrespt
/ czHlavní menu
EN | CS | HU

Nerealizovaný návrh Osvobozeného divadla v Praze (1926-1927)

Josef Chochol

historie divadlaPřílohytechnické údajehistorické vybavení

významné události

(zobrazit)1927 | Opening

lidé

(zobrazit)Josef Chochol |hlavní architekt
Český architekt, urbanista, návrhář nábytku, teoretik architektury. Byl stoupencem wagnerovské moderny, záhy se orientoval k radikální větvi kubismu. Stál u zrodu českého purismu podřizujícího formu architektury jejímu účelu.Více divadel

Jiří Frejka |ředitel divadla

historie

Návrh experimentální scény pro Osvobozené divadlo vznikl v rozmezí let 1926-1927 ve spolupráci dvou předních českých avantgardních umělců - architekta Josefa Chochola a divadelního režiséra Jiřího Frejky. V časopise Fronta z roku 1927, kde byl projekt poprvé publikován, jej Frejka doplnil svým textem O univerzálním jevišti. Vedle zmíněného Chocholova projektu se v časopise rovněž objevil návrh kruhového divadla od českého avantgardního sochaře Zdeňka Pešánka, který s Chocholem dříve spolupracoval na některých projektech. V kontextu české avantgardy však jako první pracoval s projektem kruhového jeviště hudební skladatel a abstraktní malíř Miroslav Ponc.

Dvacátá léta 20. století přinesla díky experimentům sovětské divadelní avantgardy nové nazírání na prostorové uspořádání divadel. Tradiční kukátková divadla jsou považována za měšťácký přežitek a architekti společně s avantgardními režiséry obracejí pozornost k univerzálním kruhovým jevištím, které více nahrávaly prostorovému konstruktivistickému řešení scén směrem k větší otevřenosti a pohybu. Kruhová scéna se stala symbolem i nejradikálnější české avantgardní scény Osvobozeného divadla. Diskuzi o tomto prostoru zahájil již režisér Jindřich Honzl a z pohledu architektury do ní zasáhl teoretik architektury Karel Teige, který v roce 1925 společně s Honzlem a dalšími navštívil Sovětský svaz. Ve svých statích označoval Teige sovětský konstruktivismus jako příklad vědeckého přístupu k architektuře a v roce 1925 v revui Stavba uveřejnil projekt Leninova kulturního domu v Ivanovo-Vozněnsku od Grigorije Barchina. Kruhové dispozice, navrhovali v SSSR pro svá divadla „masových scén“, kulturní domy, kina, paláce práce a jiné objekty především bratři Vesninové (Palác práce v Moskvě, 1923; Divadlo masových představení v Charkově, 1931) nebo bratři Barchinové (Divadlo v Rostově na Donu 1930; Syntetické divadlo ve Sverdlovsku, 1931), ale i další.

Jak už v literatuře poukázali František Šmejkal nebo Rostislav Švácha, vnější romantická mašinistická podoba Chocholova Osvobozeného divadla evokující „loď plující k novým zítřkům“ vycházela právě ze sovětských konstruktivistických projektů. Půdorys návrhu tvoří centrální kruhové jeviště obklopené prstencem hlediště, které se od obvodu směrem ke scéně svažuje podobně jako v cirku a je radiálně protnuto osmi uličkami přístupnými skrze vnější schodišťové haly. Tyto uličky měly sloužit jak divákům, tak i hercům. Vedle uliček vedoucích skrze hlediště měla být scéna přístupná zvenčí také zdviží a rampou. „Toto jeviště nevyužívá už jen podlahy, ale celého jevištního prostoru, užívá k své hře prostorového sloupu nad jevištěm, po případě i nad hledištěm. Estetická satisfakce nad stavbou divadelní budovy dostaví se ve chvíli, kdy budeme postaveni před projekt, myšlený dokonale ekonomicky. Kdy budeme postaveni před projekt, vyhovující stejně obecenstvu jako potřebě biomechanického herce.“ (Jiří Frejka, O univerzálním jevišti, Fronta 1927, s. 106.)

 

 

Literatura:

Jiří Frejka, O univerzálním jevišti, Fronta 1927, s. 106.

František Šmejkal, Český konstruktivismus, Umění XXX, 1982, s. 214-243.

Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu, Praha 1995, s. 300.

Jiří Hilmera, Česká divadelní architektura, Praha 1999, s. 107.

Jiří Zemánek (ed.), Zdeněk Pešánek 1896-1965 (kat.). Národní galerie v Praze, Praha 1996, s. 70-71.

 

Tágy: Avantgarda

 

Autor: Markéta Svobodová

Dodatečné informace

Žádné informace nebyly zatím vloženy

přidej data

Jméno: jméno bude publikováno

Váš email nebude publikován

Data: prosím, vložte data o tomto divadle, minimálně 10 znaků

sedmplusdva=